Bijscholing HBO-er op de groep naar meewerkend coach

 

Van HBO-er op de groep naar meewerkend coach.

Door een wijziging van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie wordt per 1 januari 2022 de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker/coach op een VE-groep verplicht.

De gemeente Amsterdam stelt in haar subsidievoorwaarden VVE voor elke VE groep een HBO-er als coach óf een HBO-er op de groep als voorwaarde, mét bijbehorende scholing (HBO-er in de voorschool: coach of op de groep).

Om aan zowel de wet als de subsidievoorwaarden van de gemeente Amsterdam tegemoet te komen is de bijscholing HBO-er op de groep aangepast én geaccrediteerd als branche-erkende coachopleiding.
Hiermee verschuift de rol van HBO-er op de groep als meewerkend voorvrouw naar meewerkend coach. De nieuwe trainingen zijn hierop aangepast.

Om ook alle reeds gecertificeerde HBO-ers op de groep te certificeren en  toe te rusten op hun nieuwe rol is een aanvullende training van 2 dagdelen ontwikkeld.

HBO-ers op de groep op MBO-niveau met EVC of zonder een relevante HBO vooropleiding (zie link vooropleiding coach); voor hen was certificering vóór 1-1-2022 verplicht.

HBO-ers op de groep die in het bezit zijn van een relevante vooropleiding op HBO-niveau zijn krachtens de wetswijziging voldoende opgeleid om als meewerkend coach op de groep te fungeren.
Zij kunnen echter ook in aanmerking komen voor deze aanvullende training en daarmee voor het bijbehorende certificaat.

Overzicht datum trainingsbijeenkomsten

Bijeenkomst 1 woensdag 30 november 2022, aanvang 09.00 uur tot 13.00 uur.
Bijeenkomst 2 donderdag 08 december 2022, aanvang 09.00 uur tot 13.00 uur.

Kosten

De training wordt door de gemeente Amsterdam eenmalig aangeboden en bekostigd.
Bij no show wordt € 75,= in rekening gebracht aan de organisatie.

Locatie

De trainingen vinden plaats op Het ABC, Staalmanpark 10 in zaal Da Vinci (1e etage) te Amsterdam.

Aanmelden HBO-er op de groep als meewerkend coach

Bijscholing voor gecertificeerde HBO-er op de groep als meewerkend coach.
  • Gegevens organisatie

  • LET OP! Naar dit adres wordt de (automatische) ontvangstbevestiging van de aanmelding gestuurd.

 

Wil je meer weten hierover?

Anneke Legel
Projectbureau

06-82045955

alegel@hetabc.nl

Mijn profiel