Training bouwen aan ouderbetrokkenheid

Deelnemers leren in de training ‘bouwen aan ouderbetrokkenheid’ dat er veel momenten en manieren zijn om aan ouderbetrokkenheid te werken. Door je bewust te zijn van deze momenten en manieren kun je veel gerichter werken aan het realiseren van ouderbetrokkenheid. En dat betekent winst voor het kind!

In deze training ligt de focus op het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van het kind, ook thuis. Er is speciale aandacht voor moeilijk bereikbare ouders. De training sluit aan bij het onderdeel ouderbetrokkenheid van de basistraining VVE maar kan heel goed ook zonder deze achtergrond gevolgd worden. Na het afronden van deze training:

  • Beschikt de deelnemer over kennis, vaardigheden en praktische handvatten om ouderbetrokkenheid op de groep een stevige impuls te geven en
  • Beschikt de leidinggevende/coach/coördinator over voldoende  tools om er voor te zorgen dat ouderbetrokkenheid blijvend op de agenda kan worden gehouden

In totaal bestaat de training uit 3 bijeenkomsten; één voor de leidinggevende/coach/coördinator en twee voor de medewerkers.

Voor wie? Alle voor- en vroegscholen

Wanneer?

De trainingen gaan aangepast worden en het beleid zal herijkt worden door de gemeente Amsterdam.

Tot nader order kan er niet meer aangemeld worden via het Coördinatiepunt VVE.

 

 

 

Heeft u vragen over dit aanbod?

Anneke Legel
Projectbureau

06-82045955

alegel@hetabc.nl

Mijn profiel