Training HBO-er in de voorschool

Voor duurzame kwaliteitsverbetering in de kinderopvang

De landelijke en gemeentelijke overheid stellen steeds meer kwaliteitseisen aan de voorscholen/kinderopvang. Duurzame kwaliteit door planmatig en opbrengstgericht te werken, uitgaan van doorgaande educatieve leer- en ontwikkellijnen en het betrekken van ouders zijn daarbij sleutelbegrippen. Een HBO-er kan hier een meerwaarde bij leveren.

Het ABC, de iPabo en het NJI hebben samen in opdracht van de Gemeente Amsterdam een bijscholing ontwikkeld voor HBO-ers als meewerkend coach op de groep en HBO-ers als coach.

Deze bijscholing certificeert voor de functie HBO-er als meewerkend coach op de groep en voor HBO-er als coach binnen de VVE in Amsterdam. De bijscholingsvariant HBO-er als coach is nu ook een branche erkende coach opleiding in het kader van IKK. Voor meer informatie betreffende IKK kunt u kijken op Kwalificatie-eisen (zie ook de overgangsbepalingen).

Wat houdt de bijscholing in?

Als deelnemer bent u na afloop in staat om uw rol als HBO-er in de voorschool/kinderopvang te vervullen door:

 • Een verscheidenheid aan theoretische achtergronden
 • Het oefenen van praktische vaardigheden
 • Reflectie op het eigen handelen
 • Begeleide intervisie in kleine groepen
 • Individuele coaching

De bijscholing kent de volgende onderdelen:

 • 4 trainingsbijeenkomsten
 • 7 werkbijeenkomsten
 • 4 maal begeleide intervisie in kleine groepjes
 • 2 maal individuele coaching
 • Tijdens het gehele traject – dat ongeveer tien maanden in beslag neemt – werken de deelnemers aan praktijkopdrachten en (onderdelen van) het verbeterplan
 • Een eindpresentatie van het verbeterplan, tijdens de laatste werkbijeenkomst
 • Een eindgesprek rond de eigen ontwikkeling naar aanleiding van het verbeterplan en het portfolio.

Bekijk hier de samenvatting van de studiegids HBO-ers in de voorschool.

Studiebelasting

Voor de uitvoering van de praktijkopdrachten is het volgende afgesproken:

 • Per bijeenkomst 4 uur voor praktijkopdrachten en zelfstudie
 • Ongeveer 20 uur voor het verbeterplan
 • Totaal 60 uur tijdsinvestering

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor de HBO-ers binnen de voorschool. De deelnemers dienen werkzaam (of minimaal stagiair) te zijn als HBO coach of als HBO-er op de groep.

Opleidingseisen:
Voeg bij aanmelding het certificaat svp toe.

 • HBO niveau (afgeronde relevante HBO opleiding) of
 • in geval van een MBO-4 opleiding (geldt voor HBO-er als meewerkend coach op de groep en HBO-er als coach) wordt er vooraf middels een intake (maken van een opdracht en gesprek met deelnemer, leidinggevende en trainer) een advies gegeven m.b.t. de zwaarte van de training. De verantwoordelijkheid voor het deelnemen aan de HBO bijscholing ligt bij de werkgever en werknemer.

Aan welke eisen is voldaan met deze bijscholing?

Met deze bijscholing voldoet de  deelnemer aan de volgende extra opleidingseisen die opgenomen zijn in de Subsidieregeling VVE thuisprogramma’s en inzet HBO-ers:
de gemeentelijke VVE-module voor HBO-ers als meewerkend coach op de groep, dan wel de gemeentelijke VVE-module voor HBO-ers als coach / en het opbrengstgericht werken voor het jonge kind in de VVE.

Aanmelden

De training start in het eerste kwartaal van 2023, inmiddels heeft deze trainingsgroep het maximaal aantal deelnemers bereikt en kunt u zich aanmelden voor de wachtlijst. De volgende training zal na de zomervakantie plaatsvinden.

U kunt zich via onderstaand formulier aanmelden.

Voor vragen en informatie

Kunt u contact opnemen met Anneke Legel of mail naar alegel@hetabc.nl

Kosten

De scholingskosten bedragen € 3700,01 (vrijgesteld van BTW). U ontvangt voorafgaand aan de training een factuur.

Voorwaarden

De bijeenkomsten vinden plaats op Het ABC of op een andere locatie in de buurt. Individuele begeleiding is op locatie. Groepen starten bij minimaal twaalf deelnemers per groep. Bij uitval worden alleen niet gemaakte coachingsuren gerestitueerd.

Interesse van buiten de Gemeente Amsterdam?

Het ABC, de iPabo en het NJI hebben de licentie voor het geven van de trainingen voor HBO-ers in de Voorschool voor zowel binnen als buiten Amsterdam. Ook deelnemers van buiten Amsterdam kunnen zich via onderstaand aanmeldformulier aanmelden.

Maatwerk

Ook is het mogelijk een ‘incompany training’ te verzorgen of een traject op maat te volgen. Hiervoor wordt in overleg een offerte opgesteld. Neemt u voor mogelijkheden en kosten contact met ons op.

 

Aanmelden Training HBO-er in de voorschool

 • Gegevens organisatie

 • Naar dit adres wordt de (automatische) ontvangstbevestiging van de aanmelding gestuurd.
 • Factuurgegevens

 • Gegevens deelnemer

 • Max. bestandsgrootte: 5 MB.
  bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB
 • Max. bestandsgrootte: 5 MB.
  bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB

Wil je meer weten hierover?

Nadine Heemskerk
Onderwijsadviseur Het Jonge Kind

0623268268

nheemskerk@hetabc.nl

Mijn profiel

Wil je meer weten hierover?

Anneke Legel
Projectbureau

06-82045955

alegel@hetabc.nl

Mijn profiel