Kijk!

Observatie en registratiesysteem voor het jonge kind.

Het registreren van de ontwikkeling van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of – achterstand (op één of meer ontwikkelingsgebieden). Je kunt als pedagogisch medewerker namelijk ook de ontwikkeling registreren na het vierde jaar, en als leraar in de basisschool voor het vierde jaar.

Vanuit het oogpunt van monitoring van het VVE-beleid en de rapportage daarover biedt KIJK! 0-7 voordelen; de ontwikkeling van elk kind en van de groep is voor de VVE-perioden in 1 overzicht weer te geven. De module Monitoring die nu in ontwikkeling is en deze zomer tot uw beschikking, kun je met KIJK! zelfs op bestuursniveau en gemeenteniveau een rapportage worden gemaakt om het VVE-beleid te monitoren.

Het ABC begeleidt, samen met Bazalt, locaties bij de implementatie van de module Kijk! 0-7 jaar. 
Uitvoering is in opdracht van de gemeente Amsterdam.

Voor wie

De training is bedoeld voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten groep 1 en 2 en interne begeleiders. Na deze training zijn locatiemedewerkers in staat om de ontwikkelingslijn van het jonge kind goed te volgen en hebben zij meer kennis over het jonge kind.

Werkwijze

Deze training bestaat uit de modules:
- Basistraining voor professionals (3 dagdelen)
- Implementatie en borging voor sleutelfiguren (2 dagdelen)
- Beredeneerd aanbod voor professionals &/ sleutelfiguren (2 dagdelen & 1 coachingsbezoek)

Aanmelden

Aanmelden van een Amsterdamse locatie voor gesubsidieerd traject loopt via Bazalt.

Wil je Kijk! op maat invoeren op een eigen locatie, dan kun je contact opnemen met Ineke van der Schuyt.

Wil je meer weten hierover?

Ineke van der Schuyt
Onderwijsadviseur & Expert VVE / Jonge Kind

06 - 46 61 03 15

ivanderschuyt@hetabc.nl

Mijn profiel