Leergang Ontwikkeling Jonge Kind

Wil je meer kennis en inzicht in de doorgaande ontwikkeling van het jonge kind van 0 tot 7 jaar? Volgens welke mijlpalen deze verloopt en wanneer er mogelijk sprake is van een afwijkende of verstoorde ontwikkeling? Wil je weten hoe je daar in de eigen praktijk mee om kunt gaan,zowel preventief als curatief? En wat dit van jou, de groep en de ouders vraagt? In deze leergang leer je welke ondersteuning je kunt bieden om zo een waardevolle bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het jonge kind.

Voor wie

Specifiek voor leerkrachten, coördinatoren en IB-ers in de onderbouw. Ook voor HBO-ers in de voorschool.

Ben je nieuw in de onderbouw? Of heb je je altijd al willen verdiepen in de ontwikkeling van het jonge kind? Deze leergang is in z'n geheel te volgen of los per specifieke module.

Essentie

Jonge kinderen ontwikkelen zich in samenhang binnen een betekenisvolle en spelmatige context. Daarbinnen is er sprake van ontwikkeling op verschillende gebieden (spel, motoriek, taal,sociaal-emotioneel en rekenen). Deze ontwikkelingsgebieden staan centraal in de eerste 5 modules van deze leergang. In module 6 en 7 staat het kind met speciale onderwijsbehoeften centraal. Deze kinderen vragen vaak om een specifiek andere aanpak (het betreft kinderen met ontwikkelingsvoorsprong of met specifieke onderwijsbehoeften). De bijeenkomsten bestaan uit een mix van theoretische verdieping, vergroten van eigen vaardigheden, casusbespreking en uitwisseling van praktijk. De onderstaande onderwerpen komen in alle modules terug en worden toegespitst op het inhoudelijke onderwerp:

 • Wat is de normaal verlopende ontwikkeling; welke verschillen zijn daarbij zichtbaar tussen kinderen?
 • Hoe richt je je onderwijs zó in dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen?
 • Wanneer is er sprake van een afwijkende ontwikkeling en/of specifieke onderwijsbehoeften? Hoe signaleer je dat?
 • Analyse en interpretatie van observaties.
 • Relatie met gehanteerde observatie- en registratiesystemen, zoals Kijk!.
 • Mogelijke ondersteuningsbehoeftes van het jonge kind met een ‘afwijkende’ ontwikkeling.
 • Handelingssuggesties bij geformuleerde ondersteuningsbehoeftes, o.a. met gebruik van de SLO-doelen jonge kind;specifieke leerkrachtvaardigheden.
 • Overdracht/delen van opgedane kennis en inzichten naar collega’s.

Modules

In bijeenkomsten van 2,5 uur geven specialisten van Het ABC informatie over de ontwikkeling van het jonge kind. De totale leergang bestaat uit 7 modules. Alle bijeenkomsten zijn van 14:30 tot 17:00 en vinden plaats op Het ABC. De modules kunnen ook los gevolgd worden.

De modules:

 1. Spel en de ontwikkeling van executieve vaardigheden

  Trainster: Ineke van der Schuyt

 2. Motorische ontwikkeling

  Trainster: Marjan Beentjes

 3. Sociaal-emotionele ontwikkeling

  Trainster: Marlien van Stempvoort

 4. Taalontwikkeling en geletterdheid

  Trainster: Carola Rooijmans

 5. Rekenontwikkeling en gecijferdheid

  Trainster: Janneke Oussoren

  Jonge kinderen ontwikkelen zich in samenhang binnen een betekenisvolle en spelmatige context. Daarbinnen is er sprake van ontwikkeling op verschillende gebieden (spel, motoriek, taal,sociaal-emotioneel en rekenen). Deze ontwikkelingsgebieden staan centraal in de eerste 5 modules van deze leergang.

 6. Het jonge kind met een ontwikkelingsvoorsprong

  Trainster: Annelies de Muijnck

  In module 6 besteden we specifieke aandacht aan het jonge kind met een ontwikkelingsvoorsprong, waarin zowel signalering en specifieke ondersteuningsbehoefte van deze kinderen als de aanpak en interactievaardigheden van de leerkracht aan bod komen.

 7. Het jonge kind met specifieke onderwijsbehoeften

  Trainster: Linda Traudes

  In module 7 besteden we aandacht aan het jonge kind met specifieke onderwijsbehoeften. Dit kunnen bijvoorbeeld kinderen zijn met druk gedrag (kenmerken van ADHD), tegendraads gedrag (met kenmerken van ODD) en kinderen met problemen in de contactname (kenmerken van het autistisch spectrum ASS). De volgende vragen komen zoal aan de orde: Wat kun je van deze kinderen verwachten; welke specifieke ondersteuningsbehoefte hebben zij; welke vaardigheden en attitude vraagt dit van de leerkracht; hoe gaat de professional om met eigen grenzen; hoe begeleid je de groep in het omgaan met deze kinderen?

Resultaten

Afhankelijk van de gevolgde modules en de betreffende inhoud:

 • Je hebt kennis van en inzicht in de normaal verlopende ontwikkeling van kinderen van 0-7 jaar, op verschillende (ontwikkelings-)gebieden
 • Je hebt kennis van en inzicht in mogelijk afwijkend verlopende ontwikkeling, signalen en stoornissen.
 • Je weet welk (onderwijs)aanbod jonge kinderen nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.
 • Je vergroot de eigen mogelijkheden tot het bieden van adequate aanpak en gerichte ondersteuning van de ontwikkeling van jonge kinderen.

Deze leergang is gevalideerd door Registerleraar (72 RU). De modules zijn ook apart gevalideerd door Registerleraar (9 tot 14 RU, afhankelijk van de module). 

registerleraar-leergang-jonge-kind

Kosten

Gehele leergang: € 1.950,- per persoon (min 8 max 15 personen). Per module : € 250,- (2 bijeenkomsten); € 375,- (3 bijeenkomsten) per persoon. Per onderbouwteam: in overleg.

Data/locatie

Onder het kopje 'Modules' zijn de verschillende modules te vinden. Alle bijeenkomsten zijn van 14:30 tot 17:00 en vinden plaats op Het ABC. Voor meer informatie of aanmelden kun je contact opnemen met Ineke van der Schuyt. Maatwerk met een eigen team en data is mogelijk.

 

Wil je meer weten over deze leergang?

Ineke van der Schuyt
Onderwijsadviseur & Expert VVE / Jonge Kind

06 - 46 61 03 15

ivanderschuyt@hetabc.nl

Mijn profiel

Dit zeggen de deelnemers over deze leergang:

 

“Veel geoefend en veel geleerd!”

“Trainers zijn ter zake kundig en enthousiast.”

“Het heeft nu al voor veel verandering gezorgd.”

“Ontzettend veel bruikbare informatie.”

“Fijne bijeenkomsten, veel geleerd in korte tijd.”

“Leuke werkvormen.”