Taal en VVE

Spelen met taaldoelen met peuters en kleuters

Op alle VVE locaties wordt dag in dag uit gewerkt aan de taalontwikkeling van jonge kinderen. En op alle VVE locaties wordt er door kinderen veel gespeeld. Ieder kind heeft recht op een goede start in het onderwijs waarbij de Nederlandse taal onontbeerlijk is. Voor veel kinderen is het Nederlands niet de enige taal die zij horen en gebruiken, daarom is bewust bezig zijn met taalstimulering van ieder kind een onmisbare vaardigheid van pedagogisch medewerkers en leerkrachten.

Naar aanleiding van recente onderzoeken concludeert staatsecretaris Dekker dat het zinvol is om in te zetten op voorschoolse educatie voor kinderen met risico op (taal)achterstand. De kwaliteit van de instelling is bepalend voor de effectiviteit, vooral doelgroepkinderen blijken te profiteren van de vroege stimulering.

De training ‘Taal en VVE’ voor pedagogisch medewerkers/leerkrachten op een VVE-locatie zet in op deze educatieve kwaliteit. De focus ligt op de stimulering van de taalontwikkeling in een speel-leerrijke omgeving, waarbij de kwaliteit van de interactie tussen kinderen en pedagogisch medewerkers en leerkrachten direct onderwerp van de begeleiding is. Daarnaast bieden wij ook de cursus ‘Train de trainer - Taal en VVE’ aan voor interne begeleiders/coaches die een traject op een locatie hebben meegelopen en andere pedagogisch coaches binnen de instellingen.

 

Taal & VVE

De training ‘Taal en VVE’ is voor pedagogisch medewerkers/leerkrachten op een VVE-locatie.

Programma

 • Minimaal drie bijeenkomsten met een VVE team inclusief interne begeleider of interne coach rond werken met de kijkwijzer taal en VVE.
 • Twee observaties in de groepen om de beginsituatie vast te stellen.
 • Drie individuele coachingsmomenten per pm/leerkracht waarbij zij een eigen leervraag formuleren vanuit de kijkwijzer. Bij de individuele coaching is maken van beeldopnames onderdeel van de coaching.
 • Drie gesprekken met de interne begeleider/coach van de instelling;
  een intake en maken van afspraken,
  een gesprek over voortgang op de locatie na de introductie bijeenkomst en de observaties,
  een gesprek over borging van de opbrengsten van het traject.
 • Extra inhoudelijke workshops over onderdelen van de kijkwijzer zijn mogelijk.

Offerte op maat afhankelijk van het aantal deelnemers.

Het traject maakt gebruik van de Kijkwijzer Taal en VVE waarin alle SLO-taaldoelen voor kinderen van 2,5 tot 7 jaar gekoppeld zijn aan kennis en vaardigheden van de pedagogisch medewerkers (pm) en leerkrachten. Deze kijkwijzer kan gebruikt worden bij ieder VVE-programma en bij iedere pedagogische werkwijze, de taaldoelen zijn universeel.

Resultaten

 • Je bent je bewust van jouw werkwijze met betrekking tot de ontwikkeling van de Nederlandse Taal van jonge kinderen; Je kunt de kijkwijzer inzetten op elk gewenst moment in jouw groepen.
 • Je kunt de kijkwijzer gebruiken bij het maken van de gezamenlijke planning op locatie en bij het volgen van de taalontwikkeling jouw leerlingen.
 • Jouw leerlingen hebben gedurende de VVE periode kennis gemaakt met alle taaldoelen en daarin duidelijke stappen gezet.

 

Train de trainer

'Train de trainer' biedt een vervolg voor intern begeleiders/coaches die een traject op een VVE-locatie hebben meegelopen. Maar is ook beschikbaar als een op zichzelf staand programma voor andere pedagogisch coaches binnen de instellingen.

Programma

Deze training bestaat uit 11 of 6 bijeenkomsten afhankelijk van de startsituatie van de deelnemer. In de verkorte variant is meer voorkennis vereist, ligt het tempo hoger en dienen de deelnemers meer zelfstudie te verrichten. Tijdens de training heeft de deelnemer een VVE locatie die start met werken met Taal en VVE onder haar hoede om het traject stapsgewijs te kunnen oefenen.

De trainer moet met behulp van verslagen en beeldmateriaal laten zien dat zij in staat is een compleet traject op locatie uit te voeren. Zij kan hierna nieuwe Taal en VVE trajecten starten.

Bij de volledige training krijgt de deelnemer na elk dagdeel praktijkopdracht(en) mee naar huis aansluitend op het onderwerp van het dagdeel. Daarbij gaat het om het lezen van materialen en voorbereiden en uitvoeren van praktijkopdrachten aansluitend op hun situatie. Bij de opvolgende bijeenkomst wordt deze praktijkopdracht besproken.

Resultaten

 • Je krijgt vakinhoudelijke kennis, een introductie op werkmap en kijkwijzer
 • Je hebt training in de praktijk op een VVE-locatie
 • Je oefent begeleiders- en coachingsvaardigheden, en observaties en reflecties op de eigen coachingsvaardigheden
 • Je vormt een advies- en borgingsplan voor de organisatie
 • Je bespreekt casuïstiek en komt na de training samen in kleine groepen.

 

Werkwijze

Een traject (zowel 'Taal & VVE' als 'Train de trainer') kan uitgevoerd worden op één of op meerdere locaties van de organisatie zelf. Coaching bijeenkomsten en observaties vinden plaats op locatie. Data in onderling overleg met betrokkenen.

Meer informatie of aanmelden?

Neem voor meer informatie contact op met Klaartje Kuitenbrouwer.

Wil je meer weten hierover?

Klaartje Kuitenbrouwer
Onderwijsadviseur

06 - 31 63 15 49

kkuitenbrouwer@hetabc.nl

Mijn profiel