Nieuwe training: Borging basistraining VVE voor leidinggevenden en coaches 

Vanuit het werkveld geven leidinggevenden en HBO-coaches VVE regelmatig aan behoefte te hebben aan duidelijkheid over en verrijking op de doelstellingen en de centrale ideeën van de Basistraining VVE.

In opdracht van de gemeente Amsterdam wordt momenteel een inhoudelijke dagprogramma ontwikkeld om in deze behoefte te voorzien.

Inhoud dagprogramma

Vanuit de rollen leidinggevende en HBO-coach VVE maken we verbinding met de implementatie en borging van de Basistraining VVE binnen de eigen organisatie, overeenkomstig het cyclisch model van opbrengstgericht werken.

De dag bestaat uit twee delen. Aan het ochtendprogramma nemen leidinggevenden en HBO-coaches VVE deel, het middagprogramma is alleen voor de HBO-coaches VVE en staat in het teken van verdere inhoudelijke verdieping. Leidinggevenden volgen dus alleen het ochtend programma, waar de coaches de hele dag bijwonen (ochtend en middag).

Met het volgen van deze (halve) dag, kunnen leidinggevenden en HBO-coaches VVE betere afweging maken t.a.v. het beleid, de begeleiding en de borging van VVE.

Wanneer

Momenteel hanteren wij een wachtlijst. Bij voldoende aanmeldingen wordt een nieuwe training ingepland

Deelnemerskosten

Voor coaches (2 dagdelen)  € 230,=
Voor leidinggevenden (1 dagdeel)  € 120,=

Annuleringskosten:

Tussen 4 weken en 1 week voor aanvang van de training: administratiekosten € 75,=
Vanaf 1 week voor aanvang training: geen restitutie meer mogelijk.

De training start bij minimaal 10 deelnemer en het maximaal aantal deelnemers is 12. De locatie is "corona proof"

Aanmelden leidinggevenden en coaches VVE

  • Gegevens organisatie

  • LET OP! Naar dit adres wordt de (automatische) ontvangstbevestiging van de aanmelding gestuurd.

Heeft u vragen over dit aanbod?

Anneke Legel
Projectbureau

06-82045955

alegel@hetabc.nl

Mijn profiel