Nieuwe training voor leidinggevenden en coaches VVE

Leidinggevenden en HBO-coaches VVE geven regelmatig aan behoefte te hebben aan meer kennis rond de uitgangspunten, werkwijze en terminologie van de Basistraining VVE. Zodat zij goed zijn toegerust om dit te vertalen naar het eigen VVE-beleid binnen de organisatie en dit goed te kunnen borgen, overeenkomstig het cyclisch model van opbrengstgericht werken.

In opdracht van de gemeente Amsterdam wordt momenteel een korte training ontwikkeld om in deze behoefte te voorzien.

De training bestaat uit één dag (twee dagdelen) waarbij leidinggevenden de keus hebben om slechts één dagdeel te volgen in de ochtend. De inhoud bestaat uit kennis van de essentie en theorie Basistraining, toepassing in en ervaring uit de praktijk. Daarnaast komen de consequenties voor beleid en borging aan de orde en  is er tevens ruimte voor inbreng van eigen praktijk en vragen.

Wanneer

datum is nog niet bekend, je kunt alvast wel aanmelden middels de wachtlijst.

Deelnemerskosten

Voor coaches (2 dagdelen)  € 230,=
Voor leidinggevenden (1 dagdeel)  € 120,=

De training start bij minimaal 10 deelnemer en het maximaal aantal deelnemers is 12. De locatie is "corona proof"

Aanmelden leidinggevenden en coaches VVE

  • Gegevens organisatie

  • LET OP! Naar dit adres wordt de (automatische) ontvangstbevestiging van de aanmelding gestuurd.

Heeft u vragen over dit aanbod?