Nieuwe training voor leidinggevenden en coaches VVE

Leidinggevenden en HBO-coaches VVE geven regelmatig aan behoefte te hebben aan meer kennis rond de uitgangspunten, werkwijze en terminologie van de Basistraining VVE. Zodat zij goed zijn toegerust om dit te vertalen naar het eigen VVE-beleid binnen de organisatie en dit goed te kunnen borgen, overeenkomstig het cyclisch model van opbrengstgericht werken.

In opdracht van de gemeente Amsterdam wordt momenteel een korte training ontwikkeld om in deze behoefte te voorzien.

De training bestaat uit één dag (twee dagdelen) waarbij leidinggevenden de keus hebben om slechts één dagdeel te volgen. De inhoud bestaat uit kennis van de essentie en theorie Basistraining, toepassing in en ervaring uit de praktijk. Daarnaast komen de consequenties voor beleid en borging aan de orde en  is er tevens ruimte voor inbreng van eigen praktijk en vragen.

De training wordt vanaf maart 2021 aangeboden, inschrijving voor deze training is vanaf eind januari mogelijk, hou hiervoor de website in de gaten.

Deelnemerskosten

Voor coaches (2 dagdelen)  € 230,=
Voor leidinggevenden (1 dagdeel)  € 120,=

De trainingen starten in maart en inschrijven is mogelijk vanaf eind januari via het Coördinatiepunt VVE trainingen.

Heeft u belangstelling voor deze training dan kunt u zich aanmelden voor de wachtlijst. Zodra bekend is wanneer de trainingen ingepland zullen worden ontvangt u bericht.

Aanmelden leidinggevenden en coaches VVE

  • Gegevens organisatie

  • LET OP! Naar dit adres wordt de (automatische) ontvangstbevestiging van de aanmelding gestuurd.

Heeft u vragen over dit aanbod?