Training voor VVE-coördinatoren

Voor wie?

Deze training is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Amsterdam en is bestemd voor de VVE-coördinatoren binnen het basisonderwijs.

 

Globale inhoud:

De training richt zich op verdieping van relevante theoretische kennis, vergroting van bewustzijn en (zelf)inzicht, op vergroting van communicatieve/samenwerkingsvaardigheden en benodigde competenties. De leerwensen van de deelnemers worden tijdens het trainingstraject volop meegenomen en het eigen VVE-werkplan staat centraal.

De training bestaat uit vijf bijeenkomsten van een dagdeel (vier trainings- en één intervisiebijeenkomst), één coachingsgesprek per deelnemer.

De volgende vragen staan centraal:

  • ‘Wie ben ik als VVE-coördinator?’
  • ‘Wie ben ik en wat is mijn taak als VVE-coördinator binnen mijn organisatie/school?’
  • ‘Wie ben ik in de kwalitatieve samenwerking met onder andere voorschool en ouders?’
  • ‘Hoe kunnen wij gezamenlijk een optimale doorgaande ontwikkeling voor onze (doelgroep)kinderen realiseren?’
  • ‘Welke competenties heb ik daarvoor nodig, hoe en wanneer zet ik deze in en hoe kan ik deze versterken?’

Na deze training is de VVE-coördinator in staat om de activiteiten op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie zodanig op elkaar af te stemmen dat dit leidt tot een optimale doorgaande ontwikkeling van de kinderen.

 

 

Momenteel hanteren wij een wachtlijst voor 2020.

Zodra de trainingsdagen bekend zijn ontvangt u hierover bericht.

U kunt zich inschrijven via het aanmeldformulier.

 

Locatie:

De bijeenkomsten worden gehouden op Het ABC, Baarsjesweg 224 (3e etage, in de grote zaal) Amsterdam.

 

Aanmelden (geen deelnemerskosten van toepassing)

Aanmelden Training VVE Coördinatoren

    Training voor VVE-Coördinatoren
  • Deelnemer gegevens

 

Wil je meer weten hierover?

Ineke van der Schuyt
Onderwijsadviseur & Expert VVE / Jonge Kind

06 - 46 61 03 15

ivanderschuyt@hetabc.nl

Mijn profiel

Wil je meer weten hierover?

Lijgien Bos
Klantmanager & Onderwijsadviseur

06 - 21 80 95 52

lbos@hetabc.nl

Mijn profiel

 

Hoe gaat het met de
sociaal veilige omgeving in jouw klas?