Training voor VVE-coördinatoren

Voor wie?

Deze training is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Amsterdam en is bestemd voor de VVE-coördinatoren binnen het basisonderwijs.

 

Globale inhoud:

De training richt zich op verdieping van relevante theoretische kennis, vergroting van bewustzijn en (zelf)inzicht, op vergroting van communicatieve/samenwerkingsvaardigheden en benodigde competenties. De leerwensen van de deelnemers worden tijdens het trainingstraject volop meegenomen en het eigen VVE-werkplan staat centraal.

De training bestaat uit vijf bijeenkomsten van een dagdeel (vier trainings- en één intervisiebijeenkomst), één coachingsgesprek per deelnemer en één bijeenkomst voor de betreffende directies.

De volgende vragen staan centraal:

  • ‘Wie ben ik als VVE-coördinator?’
  • ‘Wie ben ik en wat is mijn taak als VVE-coördinator binnen mijn organisatie/school?’
  • ‘Wie ben ik in de kwalitatieve samenwerking met onder andere voorschool en ouders?’
  • ‘Hoe kunnen wij gezamenlijk een optimale doorgaande ontwikkeling voor onze (doelgroep)kinderen realiseren?’
  • ‘Welke competenties heb ik daarvoor nodig, hoe en wanneer zet ik deze in en hoe kan ik deze versterken?’

Na deze training is de VVE-coördinator in staat om de activiteiten op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie zodanig op elkaar af te stemmen dat dit leidt tot een optimale doorgaande ontwikkeling van de kinderen.

 

Bijeenkomst schooldirecteuren.

De ervaring heeft uitgewezen dat de rol van de schooldirecteur en de wijze van aansturing in belangrijke mate het verschil maakt als het gaat om de effectiviteit van de VVE-coördinator. Vandaar dat ervoor is gekozen een aparte bijeenkomst te organiseren voor de schooldirecteuren, die door de gemeente voorwaardelijk is gesteld voor deelname van de VVE-coördinatoren. Tijdens deze bijeenkomst wordt de directie geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie en krijgt men handvatten aangereikt die helpen bij de sturing op de VVE.

 

De volgende groepen zijn gepland;

 

Start in juni 2019

bijeenkomst 1 woensdag 19-06-2019 aanvang  13.30-17.00 uur
bijeenkomst 2 dinsdag 24-09-2019 aanvang  13.30-17.00 uur
bijeenkomst 3 maandag 14-10-2019 aanvang  13.30-17.00 uur
bijeenkomst 4 woensdag 15-01-2020 aanvang  13.30-17.00 uur
Directiebijeenkomst is op donderdag 12-09-2019, aanvang 10.00-11.30 uur.

 

Start in september 2019  (vol, niet meer mogelijk in te schrijven)

bijeenkomst 1 dinsdag 17-09-2019 aanvang  13.30-17.00 uur
bijeenkomst 2 donderdag 31-10-2019 aanvang  13.30-17.00 uur
bijeenkomst 3 donderdag 16-01-2020 aanvang  13.30-17.00 uur
bijeenkomst 4 dinsdag 24-03-2020 aanvang  13.30-17.00 uur
Directiebijeenkomst is op woensdag 30-10-2019, aanvang 10.00-11.30 uur.

 

Start in oktober 2019 (vol, niet meer mogelijk in te schrijven)

bijeenkomst 1 donderdag 10-10-2019 aanvang  14.00-17.30 uur
bijeenkomst 2 donderdag 21-11-2019 aanvang  14.00-17.30 uur
bijeenkomst 3 dinsdag 21-01-2020 aanvang 14.00-17.30 uur
bijeenkomst 4 woensdag 08-04-2020 aanvang 14.00-17.30 uur
Directiebijeenkomst is op dinsdag 12-11-2019, aanvang 10.00-11.30 uur.

 

Start in november 2019

bijeenkomst 1 donderdag 14-11-2019 aanvang  14.00-17.30 uur
bijeenkomst 2 dinsdag 28-01-2020 aanvang  14.00-17.30 uur
bijeenkomst 3 maandag 02-03-2020 aanvang 14.00-17.30 uur
bijeenkomst 4 woensdag 13-05-2020 aanvang 14.00-17.30 uur
Directiebijeenkomst is op donderdag 09-01-2020, aanvang 10.00-11.30 uur.

 

(ter informatie; indien de training vol is hanteren wij een wachtlijst)

Locatie:

De bijeenkomsten worden gehouden op Het ABC, Baarsjesweg 224 (3e etage, in de grote zaal) Amsterdam.

 

Aanmelden (geen deelnemerskosten van toepassing)

Aanmelden Training VVE Coördinatoren

    Training voor VVE-Coördinatoren
  • Deelnemer gegevens

 

Wil je meer weten hierover?

Ineke van der Schuyt
Onderwijsadviseur & Expert VVE / Jonge Kind

06 - 46 61 03 15

ivanderschuyt@hetabc.nl

Mijn profiel

Wil je meer weten hierover?

Lijgien Bos
Klantmanager & Onderwijsadviseur

06 - 21 80 95 52

lbos@hetabc.nl

Mijn profiel