Vroegschoolvariant <10% gewichtenleerlingen

De Vroegschoolvariant <10% is specifiek bedoeld voor scholen met weinig doelgroepkinderen die hun eigen werkwijze in de onderbouw willen afstemmen op de behoeften van deze doelgroepkinderen. Na het doorlopen van het Vroegschooltraject vormen zij in samenwerking met een peuterspeelzaal/kinderdagverblijf een erkende VVE-locatie.

Het traject bestaat uit twee fases: een scan en rapportage van de huidige werkwijze met professionaliseringsplan; en het uitvoeren van professionalisering en schrijven van opbrengstendocument.

 

Aanpak

Scan

Met behulp van een Kijkwijzer wordt, op basis van een observatie in iedere onderbouwgroep en gesprekken met betrokken leerkrachten, in kaart gebracht welke aanvullingen wenselijk zijn om doelgroepkinderen het juiste (taal)aanbod te bieden. In de rapportage wordt tevens een professionaliseringsvoorstel gedaan.

 

Professionalisering

De professionaliseringsfase bestaat uit vier tot zes studiebijeenkomsten op maat, minimaal twee keer coaching on the job en ondersteuning bij het schrijven van het opbrengstdocument. De inhoud van de bijeenkomsten is mede afhankelijk van de uitkomsten van de scan; taalstimulering en de doorgaande lijn VVE zijn vaste onderdelen.

 

Resultaten
  • Kennis- en vaardigheid vergroting leerkrachten t.b.v. doelgroepkinderen;
  • Aangepaste werkwijze onderbouw t.b.v. doelgroepkinderen;
  • Afstemming voor- en vroegschool;
  • Opbrengstendocument VVE Vroegschoolvariant, waarin de werkwijze in de onderbouw beschreven staat, met vooral aandacht voor aanpak doelgroepkinderen. De onderdelen van de scan VVE Vroegschoolvariant zijn hierbij het uitgangspunt. Tevens wordt borging en evaluatie beschreven.
  • VVE certificering (binnen gemeente Amsterdam).

 

Meer informatie

Voor meer informatie en aanmelden kun je contact opnemen met ons opnemen.

 

Wil je meer weten hierover?