VVE ondersteuning op maat

 

Wij ondersteunen professionals in voorschool en kinderopvang bij het vergroten van hun kennis van ontwikkeling van het jonge kind en bij het versterken van hun pedagogische en didactische vaardigheden. Om van daaruit weloverwogen keuzes te maken: de ontwikkeling volgen waar mogelijk en stimuleren waar nodig. Dit komt terug in onze aanpak. Ondersteuning op maat vormt het hart van ons werk.

Voor ondersteuning op maat bij een specifieke vraag of situatie kun je contact opnemen met onze adviseurs VVE/Jonge Kind. Wij denken graag met je mee over de verdere aanpak. De ABC-adviseurs zijn onder andere ervaren op de volgende thema’s:

  • Kijk!
  • Peuters met ontwikkelingsvoorsprong
  • Opbrengstgericht werken: beredeneerd aanbod, groepsplannen
  • Spel en spelbegeleiding
  • Groepsmanagement en veilig groepsklimaat
  • Beginnende Taal- en Rekenontwikkeling
  • Meldcode Kindermishandeling
  • Wetenschap, techniek en nieuwe media (oa. Digidreumes)
  • Taal & VVE

 

Meer informatie?

Bij interesse, vragen of voor advies kun je contact opnemen met Ineke van der Schuyt. Per e-mail (ivanderschuyt@hetabc.nl), telefonisch (06 466 103 15) of via onderstaand contactformulier.

 

Contactformulier - VVE

  • We nemen zo snel mogelijk contact met je op!