Kernprocedure LWOO/PRO

De Kernprocedure LWOO/PRO is een traject waarbij, middels aanvullende toetsen en/of onderzoeken, wordt gekeken of leerlingen mogelijk in aanmerking komen voor leerwegondersteuning (LWOO) of praktijkonderwijs (PRO).

Er wordt allereerst gekeken naar de leerresultaten op de vakgebieden spelling, begrijpend lezen, rekenen/wiskunde en technisch lezen. Op basis van deze resultaten wordt besloten of de leerling in aanmerking komt voor capaciteitenonderzoek (ook wel: intelligentietest of CAP).

Daarna wordt, op basis van de resultaten van het capaciteitenonderzoek (CAP), bepaald of een leerling aansluitend deelneemt aan sociaal-emotioneel onderzoek (SEM).

Het ABC neemt de CAP/SEM-onderzoeken af met betrekking tot aanvraag voor leerwegondersteuning (LWOO) of praktijkonderwijs (PRO). Scholen kunnen er ook voor kiezen om dit zelf te doen.

Klik hier voor het tijdpad Kernprocedure PO/VO Overstap in 2020

Stap 1. Adaptief toetsen
Tijdens het E7 moment óf in september (voorheen LAT)

In mei/juni (of in sommige gevallen in september) 2019 worden de leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor LWOO en/of PRO adaptief getoetst* door de leerkracht, op hun eigen school (voorheen LAT). In de meeste gevallen wordt hiervoor gebruik gemaakt van de aanwezige LVS toetsen (veelal CITO). Er is hiervoor geen toestemming van de ouders nodig. Wel wordt geadviseerd ouders hierover te informeren. Let op! Vanaf dit jaar kijken (alle) scholen deze toetsen zelf na en zorgen zij er zelf voor dat de resultaten in ELK komen te staan.

Klik hier voor de handleiding Adaptief toetsen (voorheen LAT)

Klik hier voor de Lijst toegestane instrumenten voor de overstap in 2020

Klik hier voor de handleiding Beoordelen van de adaptieve toetsen (voorheen LAT)

Klik hier voor FAQ (Veelgestelde vragen Het ABC)

Stap 2. Resultaten per leerling inlezen in ELK

Let op: De behaalde CITO-resultaten kunnen vanaf augustus 2019 per leerling worden ingelezen in ELK (Elektronisch Loket Kernprocedure) 2020. Eerst moeten éénmalig de nieuwe leerlingen worden ingelezen in ELK 2020 via OSO. Daarna kunnen de behaalde resultaten ingelezen worden. Stem intern af wie dit gaat oppakken en wanneer.

Klik hier voor meer informatie over de 'Handelingen in ParnasSys om uitwisseling via OSO mogelijk te maken'

Klik hier voor meer informatie over het 'Leerlingen overhalen van LAS naar ELK en invoeren schooladvies'

Klik hier voor 'Tips Inlezen & Toetsen'

Met vragen over ELK kunt u terecht bij uw bestuursbeheerder of op website www.elkadam.info/handleiding Mocht u er op deze pagina niet uitkomen, mail dan naar helpdesk@elkadam.nl.

Het ABC is geen beheerder van het ELK en kan dus niet helpen met technische vragen.

Stap 3. CAP/SEM

Het capaciteiten- (of intelligentie)onderzoek (CAP) vindt plaats in de maanden september-december 2019. Klik op bovenstaande titel voor het stroomschema van de CAP/SEM-procedure. De meeste scholen in Amsterdam laten het CAP/SEM-onderzoek uitvoeren door Het ABC (Kernprocedureteam). De onderzoeken via de Kernprocedure worden bekostigd door het Samenwerkingsverband VO. Scholen kunnen ook zelf zorg dragen voor het afnemen van het CAP/SEM-onderzoek. De onderzoeken worden dan bekostigd door school zelf. Jullie school krijgt in principe vanzelf bericht met een uitnodiging voor een CAP- of SEM-afname door het ABC.

Klik hier voor de Lijst toegestane instrumenten voor de overstap in 2020

Let op! Voor het afnemen van het CAP (intelligentieonderzoek) en indien nodig aansluitend SEM (sociaal-emotioneel onderzoek) is het noodzakelijk dat beide ouders het toestemmingsformulier ondertekenen indien beide gezag hebben over het kind.

School dient zelf:

 • Ouders te informeren over deelname van hun kind aan de CAP/SEM onderzoeken
  > Klik hier voor de CAP informatiebrief ouders
  > Klik hier voor de SEM informatiebrief ouders
 • De toestemmingsformulier per kind te downloaden uit ELK 
 • Het toestemmingsformulier te scannen en te uploaden in ELK.

Sinds vorig schooljaar 18-19 maken wij (Het ABC Kernprocedureteam) gebruik van de ADIT (Adaptieve Digitale Intelligentietest) ter vervanging van de NIO. Klik hier voor meer informatie over de ADIT. De ADIT wordt op computers/Chromebooks/laptops of tablets afgenomen. Graag horen wij het als jullie als school (anders dan afgelopen jaar) wel beschikken over ten minste 15 tablets/laptops/computers/Chromebooks in één lokaal. 

Het sociaal-emotioneel onderzoek (SEM) vindt aansluitend plaats in de maanden november-januari, enkel bij de leerlingen die hiervoor in aanmerking komen. Door middel van een SEM onderzoek zal er gekeken worden of er mogelijk sprake is van sociaal-emotionele (SEM) problematiek, als verklaring voor de huidige leerresultaten. Denk hierbij onder andere aan faalangst, motivatie om tot presteren te komen en/of een beperkt doorzettingsvermogen. Om dit in kaart te brengen zal de leerkracht (digitaal) een vragenlijst invullen. Daarnaast zal uw zoon / dochter twee vragenlijsten invullen. Het invullen van de vragenlijsten gaat groepsgewijs en duurt ongeveer 1 à 1,5 uur. Het ABC plant deze afnames en nodigt leerkrachten uit de digitale vragenlijst in te vullen.

We streven er naar de resultaten van de onderzoeken binnen 2 à 3 weken in ELK te zetten.

Stap 4. School geeft advies

In principe is het advies van de school leidend. Het advies wordt gegeven op basis van eigen inzicht van school en de onderzoeksresultaten. Let op! Indien ouders afzien van onderzoek kan school er toch voor kiezen LWOO/PRO te adviseren. School verwerkt de gegevens in ELK en maakt het OKIDOC (overstap document) volledig.

Overige informatie

 • Voor alle Amsterdamse basisscholen worden de kosten voor het afnemen van de onderzoeken door Het ABC rechtstreeks betaald door het Samenwerkingsverband VO.
 • Kijk op de (nieuwe) website voor de overstap www.elkadam.info voor meer informatie
 • Met vragen over ELK kunt u terecht bij uw bestuursbeheerder of op de website www.elkadam.info/handleiding Mocht u er op deze pagina niet uitkomen, mail dan naar helpdesk@elkadam.nl
 • Meer informatie over de nieuwe regelgeving overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is te vinden op www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl.
 • Meer informatie voor ouders is te vinden op: https://www.voschoolkeuze020.nl/

Heeft u vragen over de uitvoering van de onderzoeken binnen de Kernprocedure LWOO/PRO? Mail dan naar kernprocedure@hetabc.nl

Belangrijke documenten

 • Klik hier voor FAQ (Veelgestelde vragen Het ABC)
 • Klik hier voor de Adaptief toetsen informatiebrief ouders
 • Klik hier voor de CAP informatiebrief ouders
 • Klik hier voor de SEM informatiebrief ouders
 • Klik hier voor de Handleiding Adaptief toetsen (na Corona)
 • [Volgt nog] handleiding Beoordelen van de adaptieve toetsen 19-20
 • [Volgt nog] Lijst toegestane instrumenten voor de overstap 19-20
 • Klik hier indien jullie leerlingen niet zichtbaar voor Het ABC
 • Het toestemmingsformulier is per leerling te downloaden uit ELK.Toch liever een formulier zonder personalia? Klik dan hier
 • Klik hier voor de presentatie van Het ABC - Week van de Overstap 2019

Contactgegevens