Kernprocedure PO/VO
Capaciteiten- en mogelijk aanvullend onderzoek door het ABC

De Kernprocedure is in Amsterdam de naam voor de het overstaptraject van de groep 8 naar het VO. Het LAT-CAP-(SEM) traject is een specifiek traject waarbij, middels aanvullende toetsen en/of onderzoeken, wordt gekeken of leerlingen mogelijk in aanmerking komen voor praktijkonderwijs (PRO).

Let op: het LAT-CAP-(SEM) traject is recent gewijzigd. Het Samenwerkingsverband heeft op 9 sept j.l. besloten tot Opting out. Lees hier meer informatie over de belangrijkste wijzigingen.

Klik hier voor de presentatie van het ABC 23-09-2020

Klik hier voor het concept tijdpad Kernprocedure PO/VO Overstap in 2021. Het definitieve tijdpad volgt in oktober 2020.

Stap 1. Adaptief toetsen
Tijdens het E7 moment óf in september (voorheen LAT) 

In mei/juni (of in sommige gevallen in september) 2020 worden de leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor leerwegondersteuning vmbo en/of PRO adaptief getoetst (in ieder geval op BL en RK) door de leerkracht, op hun eigen school (voorheen LAT). In de meeste gevallen wordt hiervoor gebruik gemaakt van de aanwezige LVS toetsen (veelal CITO). Er is hiervoor geen toestemming van de ouders nodig. Wel wordt geadviseerd ouders hierover te informeren. Scholen kijken deze toetsen zelf na en zorgen er zelf voor dat de resultaten in ELK komen te staan (via ParnasSys).
Klik hier voor de handleiding Adaptief toetsen (aangepast nav Opting out)

Klik hier voor de Lijst toegestane instrumenten voor de overstap in 2021

Klik hier voor FAQ (Veelgestelde vragen Het ABC)

Stap 2. Resultaten per leerling inlezen in ELK

Let op: De behaalde CITO-resultaten kunnen vanaf augustus 2020 per leerling worden ingelezen in ELK (Elektronisch Loket Kernprocedure). Eerst moeten éénmalig de nieuwe leerlingen worden ingelezen in ELK via OSO. Daarna kunnen de behaalde resultaten ingelezen worden. Stem intern af wie dit gaat oppakken en wanneer.

Klik hier voor meer informatie over de 'Handelingen in ParnasSys om uitwisseling via OSO mogelijk te maken'

Klik hier indien jullie leerlingen niet zichtbaar zijn voor Het ABC

Klik hier voor meer informatie over het 'Leerlingen overhalen van LAS naar ELK en invoeren schooladvies'

Klik hier voor 'Tips Inlezen & Toetsen'

Met vragen over ELK kunt u terecht bij uw bestuursbeheerder of op website www.elkadam.info/handleiding. Mocht u er op deze pagina niet uitkomen, mail dan naar helpdesk@elkadam.nl.

Het ABC is geen beheerder van het ELK en kan dus niet helpen met technische vragen.

Stap 3. CAP (SEM)

Het capaciteiten- (of intelligentie)onderzoek (CAP) vindt plaats in de maanden september-december 2020. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door het ABC (Kernprocedureteam). Voor deze onderzoeken door het ABC zijn er geen kosten voor de basisschool. De onderzoeken bij leerlingen die in aanmerking komen worden bekostigd door het Samenwerkingsverband VO. Scholen kunnen ook zelf zorg dragen voor het afnemen van het onderzoek. De onderzoeken worden dan bekostigd door school zelf. Jullie school krijgt in principe vanzelf bericht met een uitnodiging voor een CAP-afname door het ABC.

Let op! Voor het afnemen van het CAP (intelligentieonderzoek) en indien nodig aansluitend SEM (sociaal-emotioneel onderzoek) is het noodzakelijk dat beide ouders het toestemmingsformulier ondertekenen indien beide gezag hebben over het kind.

School dient zelf:

 • Ouders te informeren over deelname van hun kind aan de CAP onderzoeken
 • De toestemmingsformulier per kind te downloaden uit ELK 
 • Het toestemmingsformulier te scannen en te uploaden in ELK.

Sinds het schooljaar 18-19 maken wij (Het ABC Kernprocedureteam) gebruik van de ADIT (Adaptieve Digitale Intelligentietest) ter vervanging van de NIO. Klik hier voor meer informatie over de ADIT. De ADIT wordt op computers/Chromebooks/laptops of tablets afgenomen. Graag horen wij het als jullie als school (anders dan afgelopen jaar) wel beschikken over ten minste 15 tablets/laptops/computers/Chromebooks in één lokaal. 

Het sociaal-emotioneel onderzoek (SEM) vindt aansluitend plaats enkel bij de leerlingen die hiervoor in aanmerking komen. Door middel van een SEM onderzoek zal er gekeken worden of er mogelijk sprake is van sociaal-emotionele (SEM) problematiek, als verklaring voor de huidige leerresultaten. Denk hierbij onder andere aan faalangst, motivatie om tot presteren te komen en/of een beperkt doorzettingsvermogen. Om dit in kaart te brengen zal de leerkracht (digitaal) een vragenlijst invullen. Daarnaast zal uw zoon / dochter twee vragenlijsten invullen. Het invullen van de vragenlijsten gaat groepsgewijs en duurt ongeveer 1 à 1,5 uur. Het ABC plant deze afnames en nodigt leerkrachten uit de digitale vragenlijst in te vullen.

We streven er naar de resultaten van de onderzoeken binnen 2 à 3 weken in ELK te zetten.

Stap 4. School geeft advies

In principe is het advies van de school leidend. Het advies wordt gegeven op basis van eigen inzicht van school en de onderzoeksresultaten. Let op! Indien ouders afzien van onderzoek kan school er toch voor kiezen praktijkonderwijs of leerwegondersteunend vmbo te adviseren. School verwerkt de gegevens in ELK en maakt het OKIDOC (overstap document) volledig.

Overige informatie

 • Voor alle Amsterdamse basisscholen worden de kosten voor het afnemen van de onderzoeken door Het ABC rechtstreeks betaald door het Samenwerkingsverband VO.
 • Kijk op de website voor de overstap www.elkadam.info voor meer informatie
 • Met vragen over ELK kunt u terecht bij uw bestuursbeheerder of op de website www.elkadam.info/handleiding Mocht u er op deze pagina niet uitkomen, mail dan naar helpdesk@elkadam.nl
 • Meer informatie over de nieuwe regelgeving overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is te vinden op www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl.
 • Meer informatie voor ouders is te vinden op: https://www.voschoolkeuze020.nl/

Heeft u vragen over de uitvoering van de onderzoeken binnen de Kernprocedure PO/VO? Mail dan naar kernprocedure@hetabc.nl

Belangrijke documenten

 • Klik hier voor FAQ (Veelgestelde vragen Het ABC)
 • Klik hier voor de Adaptief toetsen informatiebrief ouders
 • Klik hier voor de ADIT informatiebrief ouders
 • Klik hier voor de handleiding Adaptief toetsen (aangepast nav Opting out)
 • Hier volgt voor de handleiding Beoordelen van de adaptieve toetsen 20-21 (aangepast nav Opting out)
 • Klik hier voor Lijst toegestane instrumenten voor de overstap 20-21
 • Klik hier indien jullie leerlingen niet zichtbaar zijn voor Het ABC
 • Klik hier voor het toestemmingsformulier praktijkonderwijs
 • Klik hier voor het toestemmingsformulier leerwegondersteunend onderwijs
 • Klik hier voor de presentatie van het ABC 23-09-2020

Contactgegevens