Kernprocedure LWOO/PRO

De Kernprocedure LWOO/PRO is een traject waarbij, middels aanvullende toetsen en/of onderzoeken, wordt gekeken of leerlingen mogelijk in aanmerking komen voor leerwegondersteuning (LWOO) of praktijkonderwijs (PRO).

Er wordt allereerst gekeken naar de leerresultaten op de vakgebieden spelling, begrijpend lezen, rekenen/wiskunde en technisch lezen. Op basis van deze resultaten wordt besloten of de leerling in aanmerking komt voor capaciteitenonderzoek (ook wel: intelligentietest of CAP).

Daarna wordt, op basis van de resultaten van het capaciteitenonderzoek (CAP), bepaald of een leerling aansluitend deelneemt aan sociaal-emotioneel onderzoek (SEM).

Het ABC neemt de CAP/SEM-onderzoeken af met betrekking tot aanvraag voor leerwegondersteuning (LWOO) of praktijkonderwijs (PRO). Scholen kunnen er ook voor kiezen om dit zelf te doen.

Het tijdpad voor de Kernprocedure LWOO/PRO 19-20 volgt z.s.m.

Stap 1. Adaptief toetsen tijdens het E7 moment

In mei/juni 2019 worden de leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor LWOO en/of PRO adaptief getoetst*. In de meeste gevallen wordt hiervoor gebruik gemaakt van de aanwezige LVS toetsen (veelal CITO). Er is hiervoor geen toestemming van de ouders nodig. Wel wordt geadviseerd ouders hierover te informeren.

Klik hier voor de handleiding adaptief toetsen

*Enkel in overleg met het ABC kan een school besluiten leerlingen later dan het E7 moment adaptief te toetsen (voorheen LAT).

Veelgestelde vragen

1. Moet je bij het adaptief toetsen direct een passende toets afnemen, of mag je ook eerst E7 afnemen?
Er zijn twee opties, óf je schat op basis van eerdere toetsen in op welk niveau de leerling zit
/zal zitten. Je neemt dat niveau dan af tijdens het E7 moment. Óf je neemt eerst voor alle vakgebieden E7 af en toetst dan terug op de vakgebieden spelling, begrijpend lezen en/of rekenen als de leerling hierop uitvalt (lees; DLE valt 10 punten lager uit dan de DL van de toets).

2. Moet je bij het adaptief toetsen de verwachte groei meenemen?
Het kan zijn dat de leerling bijvoorbeeld vanaf E6 naar M7 een groei van +7 DLE laat zien en nu een DLE van 39 haalt. Kijk dan goed naar eerdere toetsmomenten en schat in of de leerling dan tijdens het E7 moment beter de E6 (meest passend bij een DLE van 39) kan doen of juist de M7 gaat doen (waarbij je de groei mee neemt).

3. Wanneer moeten wij deze toetsgegevens verwerken en in ELK zetten?
Kijk alle toetsen na en zet deze in ParnasSys. De leerlingen kunnen vanaf 1 augustus 2019 worden ingelezen in ELK 2020. Direct daarna kunnen de behaalde resultaten ingelezen worden. Stem intern af wie dit op gaat pakken en wanneer. Mail Het ABC wanneer dit gelukt is zodat direct de CAP afnames gepland kunnen worden.

4. Wat mag/wel niet bij kinderen met dyslexie?
Vanuit de Staatscourant wordt geadviseerd bij leerlingen met dyslexie ‘dubbel’ te toetsen. Zowel met als zonder hulpmiddelen. Wij snappen dat dit erg tijdrovend is en een belasting voor de kinderen. Vanuit CITO is bij Rekenen-Wiskunde en Spelling de digitale versie (met auditieve ondersteuning), extra afnametijd en vergroten van de teksten (A4 naar A3) toegestaan. De voorkeur gaat uit naar de digitale versie t.o.v. het voorlezen (vanwege hints in het stemgebruik), maar voorlezen is bij deze vakgebieden wel toegestaan.  

Begrijpend lezen mag helaas niet worden voorgelezen (handleiding CITO), wel is extra afnametijd en de vergrote weergave toegestaan. Geadviseerd wordt om bij leerlingen met dyslexie naast Begrijpend lezen ook Begrijpend luisteren af te nemen. Bij Technisch lezen zijn geen aanpassingen toegestaan, deze toetsen zijn immers bedoeld om de technische leesvaardigheid van leerlingen in kaart te brengen. Belangrijk is om goed vast te leggen welke hulp is geboden en om welke redenen.

Stap 2. Resultaten per leerling inlezen in ELK

Let op: De behaalde CITO-resultaten kunnen vanaf augustus 2019 per leerling worden ingelezen in ELK (Elektronisch Loket Kernprocedure) 2020. Eerst moeten éénmalig de nieuwe leerlingen worden ingelezen in ELK 2020 via OSO. Daarna kunnen de behaalde resultaten ingelezen worden. Stem intern af wie dit gaat oppakken en wanneer. Met vragen over ELK kunt u terecht bij uw bestuursbeheerder of op website www.handleiding.elkadam.nl (Klik op 'Primair onderwijs'). Mocht u er op deze pagina niet uitkomen, mail dan naar helpdesk@elkadam.nl.

Het ABC is geen beheerder van het ELK en kan dus niet helpen met technische vragen.

Stap 3. CAP/SEM

Het capaciteitenonderzoek (CAP) vindt plaats vanaf september-december 2019. Klik op bovenstaande titel voor het stroomschema van de CAP/SEM-procedure.

Let op! Vanaf het schooljaar 18-19 maken wij gebruik van de ADIT (Adaptieve Digitale Intelligentietest) ter vervanging van de NIO. Klik hier voor meer informatie over de ADIT. De ADIT wordt op computers/Chromebooks/laptops of tablets afgenomen. Graag horen wij het als jullie als school (anders dan afgelopen jaar) wel beschikken over ten minste 15 tablets/laptops/computers/Chromebooks in één lokaal.

Het sociaal-emotioneel onderzoek (SEM) vindt aansluitend plaats in de maanden december/januari, bij de leerlingen die hiervoor in aanmerking komen. Jullie school krijgt in principe vanzelf bericht met een uitnodiging voor een CAP- of SEM-afname door het ABC. We streven er naar de resultaten van de onderzoeken binnen 2 à 3 weken in ELK te zetten.

Let op! Voor het afnemen van het CAP (intelligentieonderzoek) en indien nodig aansluitend SEM (sociaal-emotioneel onderzoek) is het noodzakelijk dat beide ouders het toestemmingsformulier ondertekenen indien beide gezag hebben over het kind.

School dient zelf:

 • Ouders te informeren over deelname van hun kind aan de CAP/SEM onderzoeken
 • De toestemmingsformulier per kind te downloaden uit ELK 
 • Het toestemmingsformulier te scannen en te uploaden in ELK.

Stap 4. School geeft advies

In principe is het advies van de school leidend. Het advies wordt gegeven op basis van eigen inzicht van school en de onderzoeksresultaten. Let op! Indien ouders afzien van onderzoek kan school er toch voor kiezen LWOO/PRO te adviseren. School verwerkt de gegevens in ELK en maakt het OKIDOC (overstap document) volledig.

Overige informatie

 • Voor alle Amsterdamse basisscholen worden de kosten voor het afnemen van de onderzoeken door Het ABC rechtstreeks betaald door het Samenwerkingsverband VO.
 • Met vragen over ELK kunt u terecht bij uw bestuursbeheerder of op de website www.handleiding.elkadam.nl. Mocht u er op deze pagina niet uitkomen, mail dan naar helpdesk@elkadam.nl
 • Meer informatie over de nieuwe regelgeving overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is te vinden op www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl.

Heeft u vragen over de uitvoering van de onderzoeken binnen de Kernprocedure LWOO/PRO? Mail dan naar kernprocedure@hetabc.nl

Contactgegevens

 • Vragen over ELK (inlezen/overzetten leerlingen en invoeren toetsresultaten)?
  Kijk op handleiding.elkadam.nl of mail naar helpdesk@elkadam.nl
 • Vragen over de uitvoering van de Kernprocedure LWOO/PRO (welk toetsniveau/afname CAP/ SEM Het ABC)? Kijk op www.hetabc.nl/kernprocedure voor de Handleiding adaptief toetsen of mail naar kernprocedure@hetabc.nl.
 • Vragen over het VO-advies /OKI-DOC/passend onderwijs Kijk op www.swvadam.nl

Belangrijke documenten