Kernprocedure LWOO/PRO

De Kernprocedure LWOO/PRO is een traject waarbij leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor leerwegondersteuning (LWOO) of praktijkonderwijs (PRO) worden extra toetsen en/of onderzoeken afgenomen. Op basis van de leerachterstandentoetsen (LAT) (afgenomen op school) wordt gekeken of deze leerlingen in aanmerking komen voor capaciteitenonderzoeken (ook wel: intelligentietest of CAP) en eventueel aansluitend sociaal-emotioneel onderzoek (SEM). Ook aankomend schooljaar kijkt Het ABC desgewenst de LAT's na en neemt de CAP/SEM-onderzoeken af met betrekking tot aanvraag voor leerwegondersteuning of praktijkonderwijs. Scholen kunnen er ook voor kiezen om dit zelf te doen.

Klik hier voor de voorlopige afnamedata LAT-CAP-SEM Het ABC 18-19

LAT: Leerachterstandentoetsen

Klik op bovenstaande titel voor meer informatie over de LAT. Let op! Sinds vorig schooljaar zijn zowel CITO 2.0 als CITO 3.0 toegestaan. Er is voor het uitvoeren van de LAT geen toestemming van de ouders nodig. Het is uiteraard wel aan te raden de ouders te melden dat u de leerling mee laat doen aan de LAT en waarom u daarvoor kiest.

ELK: Elektronisch Loket Kernprocedure

Klik op bovenstaande titel voor meer informatie over het invoeren van leerlingen. Met vragen over ELK kunt u terecht bij uw bestuursbeheerder LAS/ELK. Een lijst met bestuursbeheerders is te vinden op de website www.handleiding.elkadam.nl onder het kopje Algemene documenten ELK. Het ABC is geen beheerder van het ELK en kan dus niet helpen met technische vragen. Mocht u er op deze pagina niet uitkomen, mail dan naar helpdesk@elkadam.nl

CAP/SEM: Capaciteiten- en Sociaal-emotioneel onderzoek

Klik op bovenstaande titel voor het stroomschema van de CAP/SEM-procedure. Het capaciteitenonderzoek (CAP) vindt plaats in de maanden oktober/november/december. Het sociaal-emotioneel onderzoek (SEM) vindt plaats in de maanden december/januari. Jullie school krijgt in principe vanzelf bericht met een uitnodiging voor een CAP- of SEM-afname door het ABC.

Voor het afnemen van de CAP’s en de SEM’s is toestemming van beide ouders nodig. Download het toestemmingsformulier uit ELK. Het verzorgen van de ondertekende formulieren en informeren van de ouders voorafgaand aan het onderzoek is de verantwoordelijkheid van de school.

We streven er naar de resultaten van het CAP-onderzoek binnen 2 à 3 weken in ELK te zetten.

Overige informatie

  • Voor alle Amsterdamse basisscholen worden de kosten voor het afnemen van de onderzoeken door Het ABC rechtstreeks betaald door het Samenwerkingsverband VO.
  • Met vragen over ELK kunt u terecht bij uw bestuursbeheerder LAS/ELK. Een lijst met die bestuursbeheerders vindt u op www.handleiding.elkadam.nl. Mocht u er op deze pagina niet uitkomen, mail dan naar helpdesk@elkadam.nl
  • Meer informatie over de nieuwe regelgeving overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is te vinden op www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl.

Heeft u nog vragen over de uitvoering van de LAT/CAP-toetsen binnen de Kernprocedure lwoo-pro? Mail dan naar kernprocedure@hetabc.nl

Veelgestelde vragen

  • Voor vragen over ELK (o.a. het gereedmaken van OKI-doc, aanpassen van leerjaren, adviezen instellen etc) verwijzen wij u naar helpdesk@elkadam.nl. Wij zijn geen technische beheerders dus kunnen u hiermee helaas niet helpen.
  • Vragen over plaatsing, tijdspad, deadlines, het kiezen van een passende VO school, tussenvoorziening, etc kunt u stellen aan het Samenwerkingsverband VO.

Contact team Kernprocedure

Vragen over de uitvoering van het onderzoek door Het ABC binnen de Kernprocedure lwoo-pro kunt u stellen door een mail te sturen naar: kernprocedure@hetabc.nl

Belangrijke documenten

Handleiding LAT 2018-2019 (volgt in sept)

Lijst toegestane instrumenten (volgt in sept)

Presentatie ABC Voorlichting (volgt in sept)

Presentatie SWV A'dam-Diemen (volgt in sept)