Kernprocedure LWOO/PRO

De Kernprocedure LWOO/PRO is een traject waarbij, middels aanvullende toetsen en/of onderzoeken, wordt gekeken of leerlingen mogelijk in aanmerking komen voor leerwegondersteuning (LWOO) of praktijkonderwijs (PRO).

Allereerst worden er leerachterstandentoetsen (LAT) afgenomen op (en door) school. Op basis van de LAT-resultaten wordt besloten of deze leerlingen in aanmerking komen voor capaciteitenonderzoek (ook wel: intelligentietest of CAP).

Op basis van de resultaten van het capaciteitenonderzoek (CAP) wordt bepaald of een leerling aansluitend deelneemt aan sociaal-emotioneel onderzoek (SEM).

Ook dit schooljaar kijkt Het ABC desgewenst de LAT's na, voert deze in in ELK en neemt de CAP/SEM-onderzoeken af met betrekking tot aanvraag voor leerwegondersteuning of praktijkonderwijs. Scholen kunnen er ook voor kiezen om dit zelf te doen.

Klik hier voor de afnamedata LAT-CAP-SEM Het ABC 18-19

LAT: Leerachterstandentoetsen

De leerachterstanden toetsen worden afgenomen op (en door) school. In de meeste gevallen wordt hiervoor gebruik gemaakt van de aanwezig LVS toetsen (veelal CITO). Klik op de titel van deze alinea voor meer informatie over de LAT (o.a. "Welke toetsen neem je af?"). Let op! Sinds vorig schooljaar zijn zowel CITO 2.0 als CITO 3.0 toegestaan. Er is voor het uitvoeren van de LAT geen toestemming van de ouders nodig.

CAP/SEM: Capaciteiten- en sociaal emotioneel onderzoek

Het capaciteitenonderzoek (CAP) vindt plaats in de maanden oktober/november/december. Klik op bovenstaande titel voor het stroomschema van de CAP/SEM-procedure.

Let op! Vanaf dit schooljaar maken wij gebruik van de ADIT (Adaptieve Digitale Intelligentietest) ter vervanging van de NIO. Klik hier voor meer informatie over de ADIT. De ADIT zal op computers/Chromebooks of laptops worden afgenomen.

Indien jullie hier als school nog geen mail over hebben ontvangen, stuur dan svp een mail naar kernprocedure@hetabc.nl en vermeldt daarbij of jullie als school beschikken over ten minste 15 laptops/computers/Chromebooks in één lokaal.

Het sociaal-emotioneel onderzoek (SEM) vindt aansluitend plaats in de maanden december/januari. Jullie school krijgt in principe vanzelf bericht met een uitnodiging voor een CAP- of SEM-afname door het ABC. We streven er naar de resultaten van het CAP-onderzoek binnen 2 à 3 weken in ELK te zetten.

Voor het afnemen van de CAP’s en de SEM’s is toestemming van beide ouders nodig. Download het toestemmingsformulier per leerling uit ELK. 

Let op! Sinds dit jaar dienen de toestemmingsformulieren (na ondertekening) te worden gescand en geüpload in ELK door school. Ook het informeren van de ouders voorafgaand aan het onderzoek is de verantwoordelijkheid van de school.

ELK: Elektronisch Loket Kernprocedure

Met vragen over ELK kunt u terecht bij uw bestuursbeheerder of op website www.handleiding.elkadam.nl (Klik op 'Primair onderwijs'). Het ABC is geen beheerder van het ELK en kan dus niet helpen met technische vragen. Mocht u er op deze pagina niet uitkomen, mail dan naar helpdesk@elkadam.nl.

Overige informatie

  • Voor alle Amsterdamse basisscholen worden de kosten voor het afnemen van de onderzoeken door Het ABC rechtstreeks betaald door het Samenwerkingsverband VO.
  • Met vragen over ELK kunt u terecht bij uw bestuursbeheerder of op de website www.handleiding.elkadam.nl. Mocht u er op deze pagina niet uitkomen, mail dan naar helpdesk@elkadam.nl
  • Meer informatie over de nieuwe regelgeving overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is te vinden op www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl.

Heeft u nog vragen over de uitvoering van de LAT/CAP-toetsen binnen de Kernprocedure lwoo-pro? Mail dan naar kernprocedure@hetabc.nl

Belangrijke documenten

Veelgestelde vragen

  • Zijn jullie leerlingen niet zichtbaar voor Het ABC? Klik hier
  • Voor vragen over ELK verwijzen wij u naar helpdesk@elkadam.nl. Wij zijn geen technische beheerders dus kunnen u hiermee helaas niet helpen.
  • Vragen over plaatsing, tijdspad, deadlines, het kiezen van een passende VO school, tussenvoorziening, etc kunt u stellen aan het Samenwerkingsverband VO.

 

Contact team Kernprocedure

Vragen over de uitvoering (planning afname ADIT/ verslaglegging /gastschool) mail naar kernprocedure@hetabc.nl