Florerende leerling

Door aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte,
laat je een leerling floreren.

Leerlingbegeleiding

Leerlingbegeleiding draait om de vraag wat deze leerling in deze klas met deze leerkracht nodig heeft om zijn leerpotentieel optimaal te benutten. Leren en het bieden van passend onderwijs gaan echter niet vanzelf. Wij bieden passende begeleiding en advies.

Lees meer

Gedrag en schoolklimaat

In een veilig en positief schoolklimaat, waarin iedereen ertoe doet, worden verschillen en overeenkomsten benut om samen die ondersteuning te bieden die leerlingen nodig hebben voor een optimale ontwikkeling.

 

Lees meer

Jonge Kind

Een goed begin is het hele werk. Maar hoe doe je dat? Wij zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling van het jonge kind. De brede ontwikkeling en het spelenderwijs leren zijn voor ons het uitgangspunt.

 

Lees meer

(Hoog)begaafdheid

Visual_Hoofd_hoogbegaafdheid_hires(hoog)begaafdheid is een talent. Toch loopt een kleine groep risico, want (hoog)begaafde kinderen hebben net zo veel begeleiding, feedback en een passend aanbod nodig als alle andere kinderen. 

 

Lees meer

Taal en Lezen

taalvaardig

Hoe zorg je ervoor dat de kinderen op school optimaal profiteren van het taal- en leesaanbod als middel om te leren?

 

Lees meer

Rekenen

Rekenen doen we de heVisual_Telraam_Rekenen_hiresle dag. Dat gaat niet vanzelf bij iedereen. Wat dan te doen?

 

 

 Lees meer

Dyslexie

taalvaardig

Heeft een leerling moeite met lezen en/of schrijven?

Wij bieden ondersteuning en behandeling op het gebied van dyslexie. Daarnaast bieden wij trainingen aan.

Lees meer

Zieke leerlingen

Een ziek kind blijft een schoolkind. Daarom spreken wij een kind aan op zijn gezonde deel. Ons werk is gebaseerd op drie pijlers: informeren, begeleiden en lesgeven. Die kunnen in combinatie ingezet worden, maar ook op zichzelf staan. Wij werken met de leerling, de school en de ouders/verzorgers.

 

Lees meer

Meerkunners

Een sterke aanpak voor onderpresteerders in aandachtsgebieden. 

Er zijn groepen leerlingen die meer in hun mars hebben dan uit hun prestaties blijkt. Vanuit deze gedachte is er een specifieke aanpak ontwikkeld voor deze groep “meerkunners”, kinderen die hun plafond nog niet hebben bereikt.

Lees meer