Basisworkshop (hoog)begaafdheid

Wil je als leerkracht of interne begeleider beter in staat zijn om je (hoog)begaafde leerlingen op school te kunnen signaleren? Wil je weten wat hun kenmerken zijn, wat de risico’s zijn en wat de achterliggende theorie is? Wil je weten hoe je onderpresteerders beter kunt herkennen en wat je als school kunt doen om onderpresteren tegen te gaan? In deze basisworkshop leer je wat je kunt doen om beter tegemoet te komen aan de (onderwijs)behoeften van je (hoog)begaafde leerlingen.

Essentie

Tijdens deze workshop behandelen we o.a. de volgende onderwerpen:

 • Vooroordelen rondom (hoog)begaafdheid
 • Kenmerken van (hoog)begaafdheid
 • Risico’s die (hoog)begaafden lopen
 • Signaleren van hoogbegaafdheid in de klas
 • Kenmerken van onderpresteerders
 • Modellen en theorieën rondom (hoog)begaafdheid
 • (Onderwijs)behoeften van (hoog)begaafden
 • Compacten en verrijken in de groep

Resultaten

 • Je kunt de (hoog)begaafden op school beter herkennen en signaleren
 • Je kent de kenmerken een risico’s van (hoog)begaafde leerlingen en onderpresteerders
 • Je weet welke (onderwijs)behoeften je (hoog)begaafde leerlingen hebben
 • Het gehele team heeft de neuzen dezelfde kant op en heeft dezelfde basiskennisrondom het onderwerp (hoog)begaafdheid
 • Je kunt op een verantwoorde manier de lesstof compacten en je weet waar goed verrijkingsmateriaal aan zou moeten voldoen.

Werkwijze

De workshop duurt 3 uur, maar is op maat aan te passen per school.

Informatie

Prijs op aanvraag. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jaap Verouden.

Heeft u vragen over dit aanbod?

Jaap Verouden
Onderwijsadviseur

06 - 31 63 16 26

jverouden@hetabc.nl

Mijn profiel