Dekkend aanbod voor (hoog)begaafde leerlingen 

De Wet Passend onderwijs stelt dat alle leerlingen het onderwijs en de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Oók (hoog)begaafde leerlingen. Het ministerie van OCW stelt een subsidie beschikbaar om het onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor deze groep leerlingen (verder) te ontwikkelen.

Samenwerkingsverbanden po en vo kunnen deze subsidie tussen 1 januari en 31 maart 2019 aanvragen.

Het ABC, de CED-Groep en de Radboud Universiteit ondersteunen samenwerkingsverbanden, besturen en scholen bij het realiseren van passend onderwijs aan (hoog)- begaafde leerlingen.

Lees er meer over in de speciale flyer.

Bekijk hier subsidieregeling.

Continuüm van onderwijs en zorg

Het vormgeven van een dekkend aanbod vindt plaats binnen een continuüm van onderwijs en zorg voor (hoog)begaafde leerlingen.

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annerose Groot of Jaap Verouden.

Heb je specifieke vragen hierover?

Jaap Verouden
Onderwijsadviseur

06 - 31 63 16 26

jverouden@hetabc.nl

Mijn profiel