Ondersteuning in de opzet van beleid rondom begaafdheid 

Werkt je school op meerdere fronten op het gebied van begaafde kinderen, maar staat er nog niets op papier? Wij kunnen je helpen met het opzetten van een multifunctioneel en schoolbreed beleidsplan. Dit kan een algemeen beleid voor meerkunners of begaafden zijn. Ook kan het beleid zijn dat zich speciaal richt op een plusklas binnen de school.

Werkwijze

Na een intakegesprek op school wordt gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld. Hierin wordt de rolverdeling afgesproken en een inschatting gemaakt van het aantal te besteden uren om tot een gedegen en functioneel beleidsplan te komen. Vaak werken we samen met een door de school gevormende werkgroep HB. Deze werkgroep komt een aantal maal per jaar bijeen om het beleidsplan in te vullen.

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jaap Verouden of Annelies de Muijnck.

Heeft u vragen over dit aanbod?

Jaap Verouden
Onderwijsadviseur

06 - 31 63 16 26

jverouden@hetabc.nl

Mijn profiel