Specialistisch begaafdheidsonderzoek

 

Heb je een vermoeden van begaafdheid bij een of meer van je leerlingen?
Zijn er vragen over het juiste aanbod, bijvoorbeeld rondom compacten & verrijken?
En wil je weten hoe je deze leerling(en) passend begeleidt bij het aanbieden van je onderwijs?

Een begaafdheidsonderzoek kan dan inzicht bieden in de onderwijsbehoeften van de leerling. 

Dit kan bij een vermoedelijk onderpresterend kind, maar ook bij een kind dat zeer goed presteert.

Werkwijze

Bij een begaafdheidsonderzoek wordt er altijd een intelligentie/capaciteitenonderzoek uitgevoerd.
Hiernaast wordt er ook gekeken naar de volgende aspecten van de leerling:

  • het creatieve denkvermogen
  • de taakgerichtheid en motivatie
  • het (werk)geheugen

Als daar vraag naar is, worden ook het sociaal-emotioneel functioneren &/of de executieve functies in beeld gebracht. Op basis van dit begaafdheidsonderzoek schrijft de specialist een onderzoeksverslag. Met school en ouders wordt een adviesgesprek gevoerd en worden er handelingssuggesties gedaan voor op school en voor thuis.

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annelies de Muijnck.

Heb je vragen hierover?

Annelies de Muijnck
Onderwijsadviseur & Schoolpsycholoog

06 - 31 63 15 56

ademuijnck@hetabc.nl

Mijn profiel

Linda Traudes
Onderwijsadviseur, GZ psycholoog, Orthopedagoog-Generalist

06 - 31 63 15 66

ltraudes@hetabc.nl

Mijn profiel