Leerlingbegeleiding

foto-achtergrond-1

Leerlingbegeleiding draait om de vraag wat deze leerling in deze klas met deze leerkracht nodig heeft voor een plezierige schooltijd met een optimale leerontwikkeling. Leren en het bieden van passend onderwijs gaan echter niet vanzelf.

We zetten jou (IB-er, leraar en leerlingen) in je kracht. Dit doen we door je kwaliteiten te zien en te versterken en de belemmeringen te beperken (dan wel de impact ervan te verkleinen).

Heb jij ook een leerling met speciale onderwijsbehoeftes? Of zit je met een lastige casus? We denken mee vanuit expertise en kijken systemisch wat er voor deze leerling, in deze groep met deze leerkracht nodig is.

We observeren, onderzoeken, adviseren en voeren arrangementen uit. Daarmee wordt het handelingsrepertoire verruimd, om het goede te doen voor elke leerling. De adviseurs van Het ABC zijn op afroep inzetbaar en kunnen ook op vaste dagdelen in de school werkzaam zijn. Zo kunnen we in een vroeg stadium en snel reageren op vragen.

Wil je meer weten hierover?

Evelien Brouwer
Onderwijsadviseur

06 - 31 63 16 11

ebrouwer@hetabc.nl

Mijn profiel

Handelingsgerichte diagnostiek & begeleiding

Wil je meer inzicht in belemmeringen en specifieke onderwijsbehoeften van je leerling(en)? Heb je als leraar vragen over het lesgeven en handelen ten aanzien van één leerling, meerdere leerlingen of de groep?
Samen bekijken we wat nodig en mogelijk is.

Lees meer

Executieve functies

Wil je meer weten over executieve functies en waarom ze belangrijk zijn? Wij bieden een teamworkshop over de rol van executieve functies op het dagelijks functioneren. Daarnaast ook individuele begeleiding van leerlingen.

Lees meer

Zorgbreedteoverleg (ZBO)

Het ZBO is een multidisciplinair afstemmingsoverleg ten behoeve van het onderwijs en de zorg voor het kind. Het ABC kan hier een effectieve bijdrage aan leveren.

 

Lees meer

Arrangementen

Als leerlingen extra ondersteuning nodig hebben, kan Het ABC meedenken bij de invulling en aanvraag van een arrangement.

 

Lees meer