Individueel traject Executieve functies

Executieve functies, een belangrijkere voorspeller voor schoolsucces dan intelligentie!

Heb je een leerling die moeite heeft met plannen en organiseren?
Of heb je een drukke leerling, die moeilijk om kan gaan met emoties?
Heb je alle ‘trucs’ al uit de kast gehaald en zie je weinig verbetering?

Dan heeft je leerling baat bij het traject Executieve functies. Executieve functies zijn belangrijk om goed te kunnen functioneren in de klas. Ze zorgen ervoor dat een leerling doelgericht kan werken en de uitvoering van taken kan volhouden. Tijdens het individuele traject staat het aanleren/vergroten van de eigen vaardigheden centraal. Dit doen we samen met ouders en de leerkracht. De leerling krijgt bovendien handvatten om vast te houden wat hij/zij heeft geleerd, ook nadat de begeleiding is gestopt. Daardoor komt de leerling beter tot leren, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied.

Werkwijze

De individuele begeleiding is een traject op maat. Dit houdt in dat de begeleiding specifiek wordt afgestemd op de ondersteuningsbehoeften van de leerling. De intakefase is daarom belangrijk. Hierin wordt samen met ouders, school en de leerling de doelen of opbrengsten van de training vastgesteld. Het individuele traject Executieve Functies van Het ABC is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke onderzoeken op dit gebied. Er is een fulltime versie (met 12 sessies) en een light versie (met 6 sessies) verspreid over een periode 6 weken. We adviseren een fulltime versie om het beste resultaat te kunnen behalen.

Opbrengsten

  • De taakgerichtheid verbeteren, zowel tijdens instructie als tijdens het zelfstandig werken
  • Het beter leren benutten of juist ondersteunen van het werkgeheugen
  • Het beter leren structureren van een taak
  • Het beter kunnen starten met werken en beter leren doorwerken

 

Wil je meer weten hierover? Stuur een mail naar eftraject@hetabc.nl met een korte omschrijving van de hulpvraag en jouw mobiele nummer. Dan nemen wij binnen twee werkdagen contact met je op!

 

Esmée Verhoeven & Nicolette Freijser Het ABC.

“Nu kan ik het zelf!"

 

Wil je meer weten hierover?

Stuur een mail naar eftraject@hetabc.nl met een korte omschrijving van de hulpvraag en jouw mobiele nummer. Dan nemen wij binnen twee werkdagen contact met je op!

Esmée Verhoeven en Nicolette Freijser van Het ABC. 

                   

Executieve functies zijn de hersenfuncties die ervoor zorgen dat we ons gedrag de baas zijn. Je kunt ze trainen en op elke leeftijd verbeteren. Ze beïnvloeden je gedrag én je leren en bepalen in hoge mate het schoolsucces. Ga er met behulp van onze praktische praatplaat met jouw leerling en/of team hier direct mee aan de slag! Download hier de praatplaat

Benieuwd naar Executieve functies in de praktijk?

Individueel traject leerling groep 6:

Een meisje uit groep 6 had moeite met emotieregulatie en inhibitie. Zij reageerde snel boos en explosief en kwam daardoor snel in conflict met medeleerlingen. Achteraf kon zij wel goed haar aandeel daarin bespreken, maar het lukte haar niet om op het moment zelf zich in te kunnen houden. 

Aanpak: Bij de individuele begeleiding heeft zij zelf haar eigen leerdoelen geformuleerd. Eén van haar doelen was om minder boos te reageren. In de begeleidingssessies hebben we samen verschillende strategieën bedacht en geoefend. Zij heeft vervolgens een eigen variant gemaakt die voor haar het beste werkte.
Resultaat: Ouders, school en leerkrachten hebben ook gemerkt dat er vooruitgang is. Zij kan zich nu beter inhouden, waardoor ze minder in conflict raakt. Dit geeft haar meer ruimte tot samenwerken. Wil je meer weten over onze individuele behandelingen? Bekijk het op www.hetabc.nl/executievefuncties

Individueel traject leerling groep 5:

Een jongen uit groep 5 is betrokken en geïnteresseerd, maar als hij aan de slag moet, komt hij zelfstandig niet goed tot werken. Zijn inhibitie is goed, plannen & organiseren en gedragsevaluatie is laag. Hij heeft zelf niet door wat hij nodig heeft.
Aanpak: Door strategieën aan te reiken en eigen te maken hoe hij kan beginnen en hulp leert te vragen in plaats van iets anders te gaan doen, helpen wij hem zijn executieve functies te trainen.
Resultaat: Door hem te helpen wat te doen als hij vastloopt komt hij beter tot werken. Het gevolg is nu dat hij succeservaringen opdoet binnen het leren en deze strategieën blijft inzetten.

ef website