Executieve functies

Een grote voorspeller voor schoolsucces!

Heb je een leerling in de bovenbouw van het basisonderwijs die moeite heeft om zich te concentreren? Of heb je een leerling die moeite heeft met plannen en organiseren? Heb je alle ‘trucs’ al uit de kast gehaald en zie je weinig verbetering?  

Dan heeft je leerling baat bij het individuele traject Executieve functies. Executieve functies zijn belangrijk om goed te kunnen functioneren in de klas. Ze zorgen ervoor dat een leerling doelgericht kan werken en de uitvoering van taken kan volhouden. Het doel van het traject is dat de leerling zijn of haar eigen gedrag beter kan sturen en inzicht heeft in eigen vaardigheden. Daardoor komt de leerling beter tot leren, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied.​

Werkwijze
De individuele begeleiding is een traject op maat. Dit houdt in dat de begeleiding specifiek wordt afgestemd op de ondersteuningsbehoeften van de leerling. De intakefase is daarom belangrijk. Hierin wordt samen met ouders, school en de leerling de doelen of opbrengsten van de training vastgesteld. Voor het beste resultaat adviseren we de intensieve versie (12 sessies). Er is ook een reguliere versie mogelijk (6 sessies). Beide trajecten zijn verspreid over een periode van 6 weken.

Voorwaarden 
Wij begeleiden op dit moment enkel leerlingen uit groep 5, 6, 7 of 8 van het regulier basisonderwijs. Enkel in uitzonderlijke gevallen én in overleg met ons kan het traject ook worden ingezet bij kinderen uit groep 4.

Opbrengsten

  • De taakgerichtheid verbeteren, zowel tijdens instructie als tijdens het zelfstandig werken
  • Het beter leren benutten of juist ondersteunen van het werkgeheugen
  • Het beter leren structureren van een taak
  • Het beter reguleren van eigen emoties
  • Het beter kunnen starten met werken en beter leren doorwerken

Wil je meer informatie? Stuur een mail naar eftraject@hetabc.nl met een korte omschrijving van de hulpvraag en jouw mobiele nummer. Dan nemen wij binnen twee werkdagen contact met je op!

Esmée Verhoeven & Nicolette Freijser Het ABC.


Wil je meer informatie?

Stuur een mail naar eftraject@hetabc.nl met een korte omschrijving van de hulpvraag en jouw mobiele nummer. Dan nemen wij binnen twee werkdagen contact met je op!

Esmée Verhoeven en Nicolette Freijser van Het ABC. 

                   

Benieuwd naar Executieve functies in de praktijk?

Individueel traject leerling groep 6:

Een meisje uit groep 6 had moeite met emotieregulatie en inhibitie. Zij reageerde snel boos en explosief en kwam daardoor snel in conflict met medeleerlingen. Achteraf kon zij wel goed haar aandeel daarin bespreken, maar het lukte haar niet om op het moment zelf zich in te kunnen houden. 

Aanpak: Bij de individuele begeleiding heeft zij zelf haar eigen leerdoelen geformuleerd. Eén van haar doelen was om minder boos te reageren. In de begeleidingssessies hebben we samen verschillende strategieën bedacht en geoefend. Zij heeft vervolgens een eigen variant gemaakt die voor haar het beste werkte.
Resultaat: Ouders, school en leerkrachten hebben ook gemerkt dat er vooruitgang is. Zij kan zich nu beter inhouden, waardoor ze minder in conflict raakt. Dit geeft haar meer ruimte tot samenwerken. 

Individueel traject leerling groep 5:

Een jongen uit groep 5 is betrokken en geïnteresseerd, maar als hij aan de slag moet, komt hij zelfstandig niet goed tot werken. Zijn inhibitie is goed, plannen & organiseren en gedragsevaluatie is laag. Hij heeft zelf niet door wat hij nodig heeft.
Aanpak: Door strategieën aan te reiken en eigen te maken hoe hij kan beginnen en hulp leert te vragen in plaats van iets anders te gaan doen, helpen wij hem zijn executieve functies te trainen.
Resultaat: Door hem te helpen wat te doen als hij vastloopt komt hij beter tot werken. Het gevolg is nu dat hij succeservaringen opdoet binnen het leren en deze strategieën blijft inzetten.

 

Win een leskist ‘elektriciteit’ voor in jouw klas.