Executieve functies

Een belangrijkere voorspeller voor schoolsucces dan intelligentie!

Heb je een leerling die moeite heeft met plannen en organiseren?
Of heb je een drukke leerling, die moeilijk om kan gaan met emoties?
Heb je alle ‘trucs’ al uit de kast gehaald en zie je weinig verbetering?

Dan heeft je leerling baat bij training van zijn executieve functies. Daarin leert hij om deze functies te versterken, aan de hand van eigen gestelde doelen. Dit doen we samen met ouders en de leerkracht.

De leerling krijgt bovendien handvatten om vast te houden wat hij heeft geleerd, ook nadat de begeleiding is gestopt. Daardoor komt hij beter tot leren, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied.

Executieve functies zijn de hersenfuncties die ervoor zorgen dat we ons gedrag de baas zijn. Je kunt ze trainen en op elke leeftijd verbeteren. Ze beïnvloeden je gedrag én je leren en bepalen in hoge mate het schoolsucces.

Ga er met behulp van onze praktische praatplaat met jouw leerling en/of team hier direct mee aan de slag!
Download hier de praatplaat

 

1) Individuele begeleiding van de leerling

Executieve functies zijn belangrijk om goed te kunnen functioneren in de klas. Ze zorgen ervoor dat een leerling doelgericht kan werken, kan plannen en organiseren, de aandacht ergens op gericht kan houden en de uitvoering van taken kan volhouden. Tijdens de individuele coaching staat het aanleren/ vergroten van deze vaardigheden centraal.

Werkwijze

Deze begeleiding is een traject op maat. Dit houdt in dat de begeleiding specifiek wordt afgestemd op de ondersteuningsbehoeften van de leerling. De intakefase is daarom belangrijk. Hierin wordt samen met ouders, school en de leerling de doelen of opbrengsten van de coaching vastgesteld. Op basis daarvan stellen we een begeleidingstraject op.

Opbrengsten

  • De taakgerichtheid verbeteren, zowel tijdens instructie als tijdens het zelfstandig werken
  • Het vergroten van het aandachtsvermogen
  • Het beter leren benutten van het werkgeheugen
  • Het beter leren structureren van de taak of het werk
  • Het beter kunnen starten met werken en beter leren doorwerken
2) Teambijeenkomst ‘Executieve functies in het onderwijs’

In deze workshop leer je wat executieve functies precies zijn en waarom ze belangrijk zijn. Je gaat als team aan de slag met concrete vragen en situaties vanuit jouw eigen onderwijspraktijk.

Werkwijze

Na een theoretische introductie op executieve functies gaan we door op de rol van executieve functies op het dagelijks functioneren. Je weet hoe je sterke/zwakke executieve functies kunt herkennen en je krijgt tools mee zodat je weet wat je kunt doen wanneer er sprake is van specifieke zwakke executieve functies. De leerkracht-leerling relatie loopt als een rode lijn in de workshop.

Resultaten

  • Je weet wat de belangrijkste executieve functies zijn;
  • Je weet waarom executieve functies zo belangrijk zijn en voor welke taken ze nodig zijn;
  • Je weet hoe je zwakke en sterke executieve functies bij kinderen kunt signaleren;
  • Je weet wat jij kan doen als er sprake is van specifieke zwakke executieve functies bij kinderen.

Wil je meer weten hierover? neem dan contact op met Evelien Brouwer.

Wil je meer weten hierover?

Evelien Brouwer
Onderwijsadviseur

06 - 31 63 16 11

ebrouwer@hetabc.nl

Mijn profiel

“Oh, nu begrijp ik écht beter waar

mijn leerlingen tegenaan lopen!"

WISC-V inspiratiebijeenkomst donderdag 31 januari

Wil je goed op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van intelligentie en dit op jouw school optimaal gaan benutten voor jouw leerlingen?
Kom dan naar onze gratis inspiratiesessie op donderdag  31 januari.
Meer informatie & aanmelden via www.hetabc.nl/WISCV

Benieuwd naar Executieve Functies in de praktijk?

Voorbeeldsituatie leerling groep 6:

Evelien Brouwer, orthopedagoog en onderwijsadviseur, vertelt over haar observatie in de klas:
Een meisje uit groep 6 had moeite met emotieregulatie en inhibitie. Zij reageerde snel boos en explosief en kwam daardoor snel in conflict met medeleerlingen. Achteraf kon zij wel goed haar aandeel daarin bespreken, maar het lukte haar niet om op het moment zelf zich in te kunnen houden. 

Aanpak: Bij de individuele begeleiding heeft zij zelf haar eigen leerdoelen geformuleerd. Eén van haar doelen was om minder boos te reageren. In de begeleidingssessies hebben we samen verschillende strategieën bedacht en geoefend. Zij heeft vervolgens een eigen variant gemaakt die voor haar het beste werkte.
Resultaat: Ouders, school en leerkrachten hebben ook gemerkt dat er vooruitgang is. Zij kan zich nu beter inhouden, waardoor ze minder in conflict raakt. Dit geeft haar meer ruimte tot samenwerken. Wil je meer weten over onze individuele behandelingen? Bekijk het op www.hetabc.nl/executievefuncties 

Voorbeeld emo en inhibitie meisje

Voorbeeldsituatie leerling groep 5 5:

Een jongen uit groep 5 is betrokken en geïnteresseerd, maar als hij aan de slag moet, komt hij zelfstandig niet goed tot werken. Zijn inhibitie is goed, plannen & organiseren en gedragsevaluatie is laag. Hij heeft zelf niet door wat hij nodig heeft.
Aanpak:
Door strategieën aan te reiken en eigen te maken hoe hij kan beginnen en hulp leert te vragen in plaats van iets anders te gaan doen, helpen wij hem zijn executieve functies te trainen.
Resultaat:
Door hem te helpen wat te doen als hij vastloopt komt hij beter tot werken. Het gevolg is nu dat hij succeservaringen opdoet binnen het leren en deze strategieën blijft inzetten.

Praktijkvoorbeeld 2 groep 5