Handelingsgerichte diagnostiek & begeleiding

Wil je meer inzicht in belemmeringen en specifieke onderwijsbehoeften van je leerling(en)? Heb je als leraar vragen over het lesgeven en handelen ten aanzien van één leerling, meerdere leerlingen of de groep? Dan kan handelingsgerichte diagnostiek en leerkrachtbegeleiding worden ingezet. Onze adviseurs kijken samen met de leerkracht, de ouders en de interne begeleider wat een leerling nodig heeft om tot een optimale (leer)ontwikkeling en plezierige schooltijd te komen.

Werkwijze

Samen kijken we wat nodig en mogelijk is om de vragen die de leerkracht en ouders hebben te beantwoorden.
Het kan gaan om:

 • Consultatiegesprekken met de leerkracht
 • Verzorgen van intervisiebijeenkomsten
 • Gesprekken met de leerling
 • Observatie in de klas
 • Pedagogisch-didactisch onderzoek
 • Psychologisch onderzoek gericht op de leermogelijkheden of het gedrag van de leerling

Het begeleidingstraject is flexibel en op maat. We brengen samen de onderwijsbehoeften van de leerling in kaart. We kijken naar kwaliteiten om deze te versterken en werken tegelijkertijd aan het beperken van de belemmeringen (dan wel de impact ervan te verkleinen).

Begeleiding van de leerkracht kan gaan over het vergroten van vaardigheden op het gebied van klassenmanagement, instructiewijze, omgaan met verschillen, specifieke onderwijsbehoeften (SEN), de pedagogische aanpak en het gebruik van methoden en materialen. Dit zijn zaken waarmee de leerkracht rechtstreeks invloed kan uitoefenen op de leerontwikkeling van de leerlingen.

Opbrengsten

 • Meer inzicht in de kwaliteiten en onderwijsbehoeften van de leerling
 • Beter zicht op beschermende en belemmerende factoren van de leerling
 • Ondersteuningsbehoeften van de leerkracht inzichtelijk
 • Goede afstemming over de onderwijsbehoeften van de leerling en mogelijkheden van de leerkracht
 • Positieve en constructieve verandering in de onderwijsleersituatie
 • Leerling kan zich (weer) optimaal ontwikkelen
 • Leerkracht krijgt vertrouwen in eigen aanpak en kracht en staat (weer) met plezier voor de groep

 

Reactie van ouders:
"Omdat onze zoon nogal wat drempels ervaart door een combinatie van hoe hij is, wat er om hem heen gebeurt en wat er van hem verwacht wordt zijn we op advies van school bij Het ABC terecht gekomen. Er is een interview en vragenlijst afgenomen bij de ouders en bij school. De ABC adviseur heeft zelf onze zoon gesproken, getest en geobserveerd. Over het verslag over onze zoon kregen we een goed gevoel. Onze zoon werd omschreven zoals hij is en op een bepaalde manier begrepen we daarna beter waarom hij is zoals hij is en waarom hij bepaalde drempels ervaart in het leven. Nog veel fijner is het dat het heeft geleid tot meer concrete adviezen en een plan van aanpak waar de school met hulp van Het ABC mee verder gaat. En tenslotte het allerbelangrijkste dat hij nu ruim een half jaar later weer lekker in zijn vel zit."

Linda Traudes over deze aanpak:
"Dit is een mooi voorbeeld van de kracht van samenwerking met school en ouders, waarbij we kijken vanuit het hele lerende kind. Aan de hand van diagnostiek en gesprekken kwamen collega specialist begaafdheid Heidi en ik tot praktische handvatten voor in de klas en begeleiding van school daarbij. Op deze manier versterken we elkaar en komt een kind weer in zijn kracht en tot leren."