MaakOnderwijsMAAKONDERWIJS PNG

 

Voor alle kinderen die iets willen maken, is MaakOnderwijs een op nieuwe technologie gebaseerd onderwijsprogramma. Het gaat uit van de nieuwsgierigheid van kinderen en het leert ze verantwoord en oplossingsgericht nieuwe technologie te gebruiken in een duurzame samenleving.

Wat is MaakOnderwijs?

Ontwerpend en ondernemend leren.

Het ABC heeft samen met 3D Makers Zone uit Haarlem MaakOnderwijs ontwikkeld; een lessenserie waarbij 3D-printen centraal staat.

De 12-delige lessenserie is opgebouwd rondom het maakproces en ondernemend leren.

Hierin wordt het maakproces door middel van verschillende rollen ervaren. Leerlingen werken in groepjes als onderzoeker, ontwerper, technisch tekenaar en reclamemaker. Het printen van het resultaat van dit proces vindt plaats aan het eind van de reeks.

Hierbij wordt een koppeling gemaakt met de kerndoelen op het gebied van taal, rekenen en oriëntatie op jezelf en de wereld. Voordat de lessen starten, worden de leerkrachten opgeleid door medewerkers van Het ABC en ook tijdens het traject worden de leerkrachten begeleid.

Naast de lessenserie bieden wij ook 8 lessen rondom 3D-printen op school of voor de NSO, bestaande uit:

  • Achtergrond 3D-printen
  • Wat kun je met thingiverse
  • Tekenen in tinkercad
  • Traject Cura
  • Printen (hier zijn meerdere objecten te tekenen en printen)

Deze lessen kunnen wij volledig verzorgen en daarnaast kunnen wij leerkrachten ook trainen en ondersteunen om zelf met het materiaal aan de slag te gaan op school.

Challenges

Na het opdoen van ervaring met 3D-printen, hebben wij ook verschillende mogelijkheden om te verdiepen. Bijvoorbeeld door het aanbieden van challenges. Daarbij komen zowel ontwerpen als maken aan bod en ga je met een concrete opdracht aan de slag binnen een bepaalde tijd. Challenges zijn kortdurende trajecten, waarbij ontwerpend leren centraal staat. Daarnaast bieden wij ondersteuning bij het inpassen van 3D (of techniek in bredere zin) in het curriculum.

Waarom MaakOnderwijs?21 st century skills

Op de arbeidsmarkt ontstaat een steeds grotere roep naar jonge mensen met 21st Century Skills. Dat zijn onder andere vaardigheden op ict-gebied, maar ook ‘goed kunnen samenwerken’, ‘sterk zijn in communiceren’ en ‘creatief en oplossingsgericht kunnen denken’. Wie aan de slag gaat met MaakOnderwijs, werkt met zijn leerlingen gericht aan deze vaardigheden en bereidt zijn leerlingen daarmee goed voor op de toekomst.

Voor wie is het?

Het programma is geschikt voor alle leerlingen; voor zowel regulier als speciaal onderwijs, binnen primair- en voortgezet onderwijs. Ook is er voor de Naschoolse opvang een project op maat mogelijk.

Het programma biedt ieder kind de kans om zijn talenten tot uiting te laten komen.

Lees hier het interview van 3Dprint Magazine met Rob van Hal, over MaakOnderwijs in het speciaal onderwijs.

Subsidies 

Amsterdam zet de komende twee jaar in op méér aandacht voor wetenschap en technologie (W&T) in het basisonderwijs. Dit is het uitgangspunt van het actieplan W&T op koers! Het plan kan 60 tot 80 basisscholen ondersteuning bieden bij meer wetenschap en technologie in hun curriculum. Kijk hier hoe deze subsidie precies werkt. Neem voor vragen contact met ons op.

Wil je meer informatie hierover?

Dylan Hyman
Onderwijsadviseur Wetenschap en Technologie

06 – 24 23 97 26

dhyman@hetabc.nl

Mijn profiel

Ik vond het leuk om samen te werken
en het was eigenlijk gemakkelijker dan ik dacht.
Bilal, 10 jaar