Taal als kans

 

Hoe begeleid je leerlingen met een anders- of meertalige achtergrond op jouw school?
In het onderwijs gaat de aandacht vaak naar taal- en leerachterstanden. Wij spreken liever over het strategisch inzetten en benutten van de kracht van meertaligheid. Samen zetten we de uitdagingen van meertalige klassen om in een positief leerklimaat voor iedereen.

Wij bieden begeleiding aan schoolteams en individuele professionals om de ontwikkeling van kinderen te versterken.

Taal & Meertaligheid

Meertaligheid

Heb jij vragen over meertaligheid in het onderwijs? Of kun je wel wat hulp gebruiken bij het lesgeven aan meertalige kinderen? Wij bieden (online) scholing en begeleiding op maat.

Lees meer

Beter lezen

Blijven de resultaten bij technisch of begrijpend lezen achter? Samen gaan we op zoek naar wat werkt op jullie school.

Lees meer

Taalbeleid op maat

Hoe kom je tot een andere of betere aanpak van het taalonderwijs? Wij begeleiden scholen bij ontwikkeling en implementatie van beleid op maat.

Lees meer

Meer & beter schrijven

Wil je meer aandacht besteden aan schrijfvaardigheid? Hoe leer je jouw leerlingen meer en beter schrijven én spellen?

 

Lees meer

Spreken & luisteren

Wil je dat kinderen van en met elkaar leren in gesprekken? Met het vergroten van de spreekvaardigheid, versterk je de denkvaardigheid en communicatie van leerlingen.

Lees meer

Taal is overal

Wil je dat kinderen de hele dag door beter worden in taal? Hoe zorg je dat meertalige leerlingen bij alle vakken beter mee kunnen doen? Geef taalgericht onderwijs vorm in alle vakken.

 

Lees meer

Dyslexie

Heb je vragen over (vergoede) dyslexiezorg of ben je op zoek naar een kindgerichte dyslexiebehandeling? Onze specialisten bieden (online) behandeling en daarnaast scholing en advies aan leerkrachten en teams.

 

Lees meer

Jonge kind; spelend taal leren

Hoe stimuleer je, spelenderwijs, de taalontwikkeling van jonge kinderen? Peuters en kleuters leren taal spelenderwijs en in interactie. Wij adviseren bij het inrichten van een omgeving vol taalleerkansen.

Lees meer

Zin in leren met taalambitie

Wil je kinderen motiveren om beter te worden in taal? Ontdek hoe dit kan door op zoek te gaan naar de taalambitie van leerlingen.

 

Lees meer

Het ABC gelooft dat je samen meer kunt bereiken en door delen juist ‘rijker’ wordt.
Daarom werken we op gebied van taalontwikkeling en meertaligheid samen met:

  • LOWAN
  • RUTU-foundation
  • Centraal meldpunt Nieuwkomers Amsterdam
  • Ja, ik spreek NL!
  • Taalvorming
  • UVA
  • Eduseries