Nieuwkomers

Nieuwkomers zijn kinderen die korter dan een jaar in Nederland wonen en de Nederlandse taal nog moeten leren. Zij gaan naar een speciale opvanggroep, en stromen na een jaar uit naar een reguliere groep. Is er bij jou op school een nieuwkomersleerling ingeschreven die je wilt aanmelden voor een opvanggroep in de buurt?

Geef jij les aan nieuwkomers? Heb je vragen over NT2-didactiek of toetsresultaten? Of heb je een kind op school dat uit een opvanggroep komt (een tweedejaars nieuwkomer) en vraag je je af hoe je het onderwijs voor dit kind zo toegankelijk mogelijk kunt maken?

Het ABC biedt op verschillende manieren ondersteuning, met name gericht op de onderwijsprofessionals die met (tweedejaars) nieuwkomers werken. 

Nieuwe Cursus NT2 en meertaligheid : mondelinge taaldidactiek

Wil je meer leren over hoe je de mondelinge taalontwikkeling van meertalige leerlingen kunt stimuleren? En hoe je hierbij gebruik kunt maken van taaldenkgesprekken? De cursus NT2 en meertaligheid biedt een combinatie van online leren, studiebijeenkomsten en praktijkopdrachten.

LEES MEER

Wil je meer weten hierover?

Carola Rooijmans
Onderwijsadviseur

06-82046886

crooijmans@hetabc.nl

Mijn profiel

Informatie voor onderwijsprofessionals

Hoe is het nieuwkomersonderwijs georganiseerd in Amsterdam? Wat is een nieuwkomer en wat moet je doen als een nieuwkomer zich aanmeldt op de basisschool? Wat zijn tweedejaars nieuwkomers?

Lees meer

Centraal Meldpunt Nieuwkomers

Het Centraal meldpunt nieuwkomers primair onderwijs Amsterdam is een initiatief van de gezamenlijke schoolbesturen PO in Amsterdam (Breed Bestuurlijk Overleg BBO) en Het ABC. Lees hier hoe je een nieuwkomersleerling aanmeldt.

Centraal meldpunt nieuwkomers

Central reporting point newcomers

Centre d’information nouveaux arrivants

Netwerk leerkrachten nieuwkomers

Vijf keer per jaar organiseert het ABC voor nieuwkomersleerkrachten een netwerkbijeenkomst. Hierbij ontmoeten de verschillende nieuwkomersleerkrachten uit Amsterdam en Amstelveen elkaar.

Lees meer

Starttraining NT2

Ben je leerkracht of intern begeleider en werk je met nieuwkomers, vluchtelingen of asielzoekerskinderen? Heb je behoefte aan meer kennis op het gebied van NT2-onderwijs om je onderwijsaanbod te versterken, maar geen tijd of gelegenheid om een uitgebreide NT2-opleiding te volgen? Breid je kennis uit met deze starttraining.

Lees meer

Zien is snappen

In de cursus Zien is Snappen maak je kennis met specifieke aspecten van de Nederlandse taal, die in taalmethodes niet belicht worden. Zodat je beter in staat bent anderstalige leerlingen het Nederlands te onderwijzen.

 

Lees meer

Traumasensitief lesgeven

Een leraar kan, met de juiste kennis
over trauma, een enorme bijdrage
leveren aan het herstel en de
veerkracht van het kind. Wij bieden
een basis én gevorderde training
over traumasensitief lesgeven.

Lees meer

Rekenen voor nieuwkomers

Hoe bepaal je het instapniveau en onderwijsbehoefte rekenen bij nieuwkomers? Welke doelen en leerroute streef je na voor een leerling in het 1e opvangjaar? En hoe bied je de talige-kant van het rekenonderwijs op een goede manier aan? Om goed rekenonderwijs aan nieuwkomers leerlingen te geven zijn er voor 9 domeinen/leerlijnen uitwerkingen bij rekenkisten gemaakt.

Lees meer

2e jaars nieuwkomers (tips)

Een tweedejaars nieuwkomer in de reguliere groep? Hier vind je algemene tips en adviezen om als leerkracht in te kunnen spelen op de onderwijsbehoefte van tweedejaars nieuwkomers.

Tips

Informatie voor ouders

Kinderen die in een ander land en in een andere taal zijn opgegroeid en nu op een Nederlandse basisschool terecht komen, moeten in korte tijd heel veel leren. Om deze kinderen zich zo snel mogelijk thuis te laten voelen en de Nederlandse taal te leren zijn er nieuwkomersgroepen.

Lees meer