Nieuwkomers

Nieuwkomers zijn kinderen die korter dan een jaar in Nederland wonen en de Nederlandse taal nog moeten leren. Zij gaan naar een speciale opvanggroep, en stromen na een jaar uit naar een reguliere groep. 

Geef jij les aan nieuwkomers? Heb je vragen over NT2-didactiek of toetsresultaten? 

Het ABC biedt op verschillende manieren ondersteuning, met name gericht op de onderwijsprofessionals die met  nieuwkomers werken. 

 

Wil je meer weten hierover?

Evelien Brouwer
Onderwijsadviseur & Relatiemanager

06 - 31 63 16 11

ebrouwer@hetabc.nl

Mijn profiel

Kinderen in de klas die nog helemaal geen Nederlands spreken? Download hier de aanwijsposter voor in de klas.

Informatie over onderwijs aan nieuwkomers in  Amsterdam

Informatie voor onderwijsprofessionals

Hoe is het nieuwkomersonderwijs georganiseerd in Amsterdam? Wat is een nieuwkomer en wat moet je doen als een nieuwkomer zich aanmeldt op de basisschool? Wat zijn tweedejaars nieuwkomers?

Lees meer

Centraal Meldpunt Nieuwkomers

Het Centraal meldpunt nieuwkomers primair onderwijs Amsterdam is een initiatief van de gezamenlijke schoolbesturen PO in Amsterdam (Breed Bestuurlijk Overleg BBO) en Het ABC. Lees hier hoe je een nieuwkomersleerling aanmeldt.

Centraal meldpunt nieuwkomers

Central reporting point newcomers

Centre d’information nouveaux arrivants

Informatie voor ouders

Kinderen die in een ander land en in een andere taal zijn opgegroeid en nu op een Nederlandse basisschool terecht komen, moeten in korte tijd heel veel leren. Om deze kinderen zich zo snel mogelijk thuis te laten voelen en de Nederlandse taal te leren zijn er nieuwkomersgroepen.

Lees meer

Aanbod voor nieuwkomersgroepen

Rekenen voor nieuwkomers

Hoe bepaal je het instapniveau en onderwijsbehoefte rekenen bij nieuwkomers? Welke doelen en leerroute streef je na voor een leerling in het 1e opvangjaar? En hoe bied je de talige-kant van het rekenonderwijs op een goede manier aan? Om goed rekenonderwijs aan nieuwkomers leerlingen te geven zijn er voor 9 domeinen/leerlijnen uitwerkingen bij rekenkisten gemaakt.

Lees meer

Taaldenkgesprekken met NT2-leerlingen

Werk je met nieuwkomers of andere NT2-leerlingen? In deze cursus leer je hoe je taaldenkgesprekken inzet om de mondelinge taalvaardigheid van nieuwkomers/NT2-leerlingen te stimuleren.

Lees meer

Traumasensitief lesgeven

Een leraar kan, met de juiste kennis
over trauma, een enorme bijdrage
leveren aan het herstel en de
veerkracht van het kind. Wij bieden
een basis én gevorderde training
over traumasensitief lesgeven.

Lees meer

NT2 in de groep

Ben je als leerkracht pas begonnen met het werken in een nieuwkomersgroep?
Heb je behoefte aan meer kennis op gebied van meertaligheid en NT2 om het onderwijsaanbod in jouw nieuwkomersgroep te versterken?

Lees meer

Zien is snappen

Heb je ook kinderen in de klas voor wie het Nederlands niet de enige of eerste moedertaal is? Deze training geeft je concrete aanwijzingen en tips, in te zetten naast elke methode die je gebruikt.

 

Lees meer