Centraal meldpunt nieuwkomers po

 

Het Centraal meldpunt nieuwkomers primair onderwijs Amsterdam is een initiatief van de gezamenlijke schoolbesturen PO in Amsterdam (Breed Bestuurlijk Overleg BBO) en Het ABC.

De doelstellingen van het Centraal Meldpunt zijn:

  • een snelle en transparante procedure voor melding en plaatsing op eerste opvanglocaties
  • zicht hebben op stedelijke capaciteit en behoefte aan groei of noodzaak tot krimp
  • het verkorten van eventuele wachttijden voor plaatsing in een nieuwkomersgroep
  • het voorkomen van absoluut verzuim onder nieuwkomers in de basisschoolleeftijd.


Hoe is het meldpunt georganiseerd?

Het Centraal meldpunt nieuwkomers is een bureaufunctie die een database beheert met alle geplaatste en nog beschikbare plaatsen voor nieuwkomers op de verschillende basisscholen in Amsterdam. Wanneer een basisschool te maken krijgt met een leerling die rechtstreeks uit het buitenland komt én die geen of weinig Nederlands spreekt, meldt de betreffende school de leerling aan via het digitaal loket https://aanmelden.nieuwkomersamsterdam.nl. Indien de leerling voldoet aan de criteria voor plaatsing, zoekt het meldpunt een plaats voor deze leerling op één van de opvanglocaties.

Het meldpunt werkt in opdracht van het BBO. Besluiten over de procedures van het meldpunt worden in het meetingpoint nieuwkomers PO Amsterdam voorbereid en in het BBO vastgesteld. Het meetingpoint  van het meldpunt staat onder leiding van het BBO en bestaat uit vertegenwoordiging van het BBO, alle besturen die een opvanglocatie hebbenen twee medewerkers van Het ABC.

Plaatsing en wachtlijst

De plaatsing van leerlingen in het onderwijs blijft de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. In geval van een wachtlijst dienen nieuwkomers tijdelijk opgevangen te worden in een reguliere groep van de meldende school. Het meldpunt rapporteert aan het meetingpoint over de capaciteit, zodat schoolbesturen, indien gewenst, uitbreiding van de opvang snel kunnen organiseren.

Aanmelden nieuwkomersleerling

Het aanmelden van nieuwe leerlingen voor de nieuwkomersklassen gebeurt via een beveiligde website aanmelden.nieuwkomersamsterdam.nl.

Alle regels en criteria voor plaatsing, duur van de opvang en uitstroom naar stamschool zijn te vinden in het stroomschema maart 2023


Wat doet het meldpunt?

Het meldpunt:

  • beheert de database voor alle opvanglocaties
  • heeft regelmatig overleg met de scholen waar nieuwkomersgroepen zijn gevestigd
  • houdt in de gaten of er capaciteitsproblemen in de groepen ontstaat en heeft hierover overleg met het meetingpoint en/of locaties
  • communiceert daarover met besturen en leerplicht.

Het meldpunt regelt géén inschrijving op scholen en/of opvanglocaties.

Er is geen aparte opvanggroep voor kleuters, ook hiervoor zijn de regels/criteria ongewijzigd gebleven.


Contact met het meldpunt

Het meldpunt is opgericht voor en door de Amsterdamse schoolbesturen om de basisscholen van dienst te zijn. Het contact loopt via de basisschool waar de ouders hun kind aanmelden voor inschrijving. Het is niet de bedoeling dat ouders direct met het meldpunt contact opnemen.

Voor vragen en  informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van Het Centraal Meldpunt Nieuwkomers Inge van Os Denninger, telefoonnummer 020  799 00 50 of per e-mail: nieuwkomer@hetabc.nl.