Tips en adviezen voor groep 4 met een tweedejaars nieuwkomer

 

1. Laat de software van de leesmethode herhalen

De opdrachten in het pittigste gedeelte van de software van de leesmethode voor groep 3 bieden niet alleen kansen voor technisch lezen, maar ook voor zinsbegrip en voor het eerste tekstbegrip. Voor tweedejaars nieuwkomers die nog problemen met auditieve discriminatie, uitspraak, woordaccent, zinsmelodie én zinsbegrip hebben biedt deze software nuttige oefenstof. De leraar / lerares van groep 3 laat de software meestal door alle leerlingen doen, voor de tweedejaars nieuwkomer in groep 4 moet dan gezorgd worden dat hij / zij ook kan inloggen op deze groep 3 stof en de laatste kernen (als het bijvoorbeeld VLL betreft) kan herhalen.

2. Selecteer software met auditieve en visuele ondersteuning

Woordenschatsoftware van taalmethoden is, mits met geluid en feedback, aan te bevelen. Algemene software van rekenmethoden is, mits met geluid en feedback, geschikt voor extra taalaanbod. Niet alleen op het gebied van rekenen: ook voor zinsbegrip en voor eenvoudig tekstbegrip.

3. Maak gebruik van intensieve programma’s voor het technisch lezen

Naast Estafette, ook naast de nieuwe versie 2, kan Estafette Interactief gebruikt worden. De recente Estafette heeft nog geen auditieve ondersteuning, de vorige versie had dit met Estafette Interactief wél. Hopelijk speelt een van de uitgevers bij een volgende versie van de leesmethodes in op de behoefte die er bij doelleerlingen is in! Besteed extra aandacht aan wisselrijtjes en aan leesstof zoals bij Vloeiend & Vlot of Estafette. Voor de tweedejaars nieuwkomer is er een effect niet alleen op het technisch lezen maar ook op het woordaccent (vervéling – áárzeling bijvoorbeeld)

4. Lees boeken met geluid

Aardige opties zijn Dol op Pim en Een verrassing op pootjes

5. Lees interactief prentenboeken voor in kleine groepen

Gebruik prentenboeken en betrek de doelleerlingen extra. Gebruik attributen. Prentenboeken die bij het thema horen bieden extra kansen voor de woordenschat, want de themawoorden zullen in de komende periode veel herhaald worden. Voor selecties per thema: leesplein.

6. Lees klassikaal boeken met veel platen voor

Laat bij klassikaal voorlezen de tweedejaars nieuwkomer de platen goed zien en zorg dat hij uw mimiek goed ziet. Lees ook prentenboeken voor. Observeer wat hij snapt.

7. Laat luisterlezen, luisteren en kijken, en zelf lezen

Creëer lees -luisterhoekjes met koptelefoon, waar voorgelezen prentenboeken in tweetallen gekeken, verteld, beluisterd en gelezen worden. Als boeken aansluiten op het thema is dat extra effectief. De combinatie van verhalende boeken met informatieve boeken per thema heeft het meeste effect op de woordenschat. Herhaald luisteren is goed voor de klankontwikkeling, de grammaticale ontwikkeling en de woordenschat. Uitgeverij Bontekoe is de uitgever die cd’s bij boeken, zoals bij de Sterretjes, levert. Webabonnementen als Bereslimme Boekenen Mijn naam is Haas geven mogelijkheden. Mijn papa woont in Afrika is een mooi digiboek dat online staat. Zie Zie verder Boeken zelf lezen op groep 4 niveau voor nog meer boeken.

8. Verzorg pre-teaching

Verzorg voorafgaand aan activiteiten en lessen die u als effectief beoordeelt pre – teaching activiteiten met een leerling of een groepje, bijvoorbeeld bij de thematafel. Gebruik daarbij attributen, prenten, infoboeken met plaatmateriaal, prentenboeken.

9. Pas de start van lessen aan

De start van de taal- en rekenlessen aanpassen en preteachend maken: het lesonderwerp visueel weergeven, de kernbegrippen op het bord schrijven en semantiseren, daarbij bijvoorbeeld plaatmateriaal tonen, en geïllustreerde infoboeken open neerleggen op de thematafel.

10. Gebruik de woordenlijst Amsterdamse Kinderen, de Digiwak

Bekijk per thema van de taalmethode en van de wereldoriëntatiemethode / methoden de woorden die aangeboden kan worden. Ophttp://www.schoolaanzet.nl vindt u de Kwaliteitskaarten Met Woorden aan de Gangwaarop consolideerspelletjes staan waarmee u de aangeboden woorden kunt consolideren.

11. Gebruik woordenboeken en internet om begrippen te verduidelijken

Woordenboeken, google images, SchoolTV Beeldbank en leerlingboeken van zaakvakmethoden die groep 3 – en 4 – delen hebben, kunt u gebruiken om begrippen te verduidelijken en te laten verduidelijken.

12. Herhaal nieuw aangeboden woorden veel

13. Laat de leerling, met anderen en met ouders, beeldwoordenboeken gebruiken

Het Beeldwoordenboek, dat per thema op een themaplaat woorden met tekeningetjes aanbiedt, bevat geschikte tips voor leraren en ouders hoe er met de themaplaten gewerkt kan worden.

14. Laat thematische woordenschriftjes bijhouden

Laat een schriftje bijhouden met daarin de nieuw aangeboden woorden per thema. De nieuw geleerde woorden worden genoteerd, met tekening, in een schema, en kunnen met medeleerlingen, familieleden of als huiswerk herhaald en geleerd worden.

15. Laat een liedjesschrift bijhouden

16. Verzorg Pre-teaching bij Nieuwsbegrip

Thuis
Geef de inlogcode en laat thuis voorafgaand aan behandeling in de klas alvast de tekst van Nieuwsbegrip AA lezen / zich laten voorlezen / het filmpje bekijken. Zo weet het kind al waarover het gaat en kent hij de belangrijke begrippen al voordat de Nieuwsbegrip Les op school plaatsvindt. Hij zal daardoor de Nieuwsbegrip Les veel beter kunnen volgen en hij zal veel meer leren. Voor kinderen met vooral een woordenschatprobleem, maar ook voor kinderen die nog moeite hebben met het begrijpen van zinnen, is van de preteaching veel effect te verwachten.

Op school
Laat op school voorafgaand aan behandeling in de klas alvast de tekst van Nieuwsbegrip AA lezen / zich laten voorlezen / het filmpje bekijken. Zo weet het kind al waarover het gaat en kent hij de belangrijke begrippen al voordat de Nieuwsbegrip Les op school plaatsvindt. Hij zal daardoor de Nieuwsbegrip Les veel beter kunnen volgen en hij zal veel meer leren. Voor kinderen met vooral een woordenschatprobleem maar ook voor kinderen die nog moeite hebben met het begrijpen van zinnen, is van de preteaching veel effect te verwachten.

Nieuwsbegrip AA teksten, filmpjes en opdrachten komt in groep groep 4 aan de orde. In de opdrachten bij AA leren kinderen alvast de moeilijke woorden uit de tekst lezen. Deze aanpak heeft raakvlakken met Connect Lezen en kan ermee aangevuld worden. Ook kunt u in de preteaching connectrijtjes aanbieden met de tekstwoorden.

17. Laat nieuwe leerstof in eigen woorden opschrijven

Hoe u dit kunt doen, ziet u in het leermiddel voor het stellen Puntje van je Pen. Dit programma geeft voorbeelden van stelopdrachten die geschikt zijn voor taalverwervers in de eerste fasen van de taalverwerving. De opdrachten kunnen per thema aangepast worden.

18. Laat de leerling meedoen aan klassikale toetsen

Neem klassikale toetsen gelijktijdig met de klasgenoten af, ook als de toetsen van een ander leerjaar gemaakt moeten worden. Geef feedback hoeveel jaar woordenschatachterstand er nog is en hoeveel jaar achterstand er nog is op het gebied van begrijpend lezen. Vier de inhaalslag met de leerling, de ouders en de leeftijdgenoten.

Zie ook: