Netwerk leerkrachten eerste opvang nieuwkomers

Doordat de nieuwkomersleerkracht de collega’s die dit specialisme delen niet dagelijks ontmoet op school, is er bij deze leerkrachten veel behoefte aan het uitwisselen van ervaring en bijscholen. Door deel te nemen aan het netwerk voor nieuwkomersleerkrachten kunnen zij op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen, zowel stedelijk als landelijk.

Doelgroep

Leerkrachten die onderwijs geven in de eerste opvanggroepen voor nieuwkomers.

Doel

  • Je wisselt ervaringen uit met andere nieuwkomersleerkrachten.
  • Je professionaliseert via dit netwerk op het gebied van specifieke aspecten van het taalonderwijs aan nieuwkomers.
  • Je wordt geïnformeerd over ontwikkelingen op inhoud en organisatie van het nieuwkomersonderwijs.

Inhoud

De bestaande opvanggroepen in Amsterdam zijn gekoppeld aan basisscholen. Ze vormen een schooloverstijgende voorziening in een stadsdeel. Het onderwijs in een opvanggroep richt zich vooral op een versnelde mondelinge en schriftelijke taalverwerving in het Nederlands en op het bieden van steun en veiligheid bij het verwerken van de overgang naar een andere samenleving. Deze aspecten vragen bijzondere aandacht en interesse en motivatie van opvangleerkrachten. Omdat de leerlingen zeer uiteenlopende levenservaringen hebben, misschien niet bekend zijn met het instituut 'school' of niet vertrouwd zijn met de school- en leefgewoonten in Nederland.
De deelnemers maken hun wensen kenbaar en verzorgen een eigen inbreng. Er worden ook gastdocenten uitgenodigd. De bijeenkomsten worden georganiseerd door Het ABC.

Werkwijze

  • 5 bijeenkomsten van 2 uur, waarvan naar behoefte een bijeenkomst op locatie of op een VO-school.
  • De netwerkleden krijgen een uitnodiging om deel te nemen het digitale Nieuwkomersnetwerk op Yammer. Via dit digitale netwerk worden notulen van bijeenkomsten, agenda’s, en andere relevante informatie verspreid. Tevens hebben de netwerkleden de gelegenheid eigen informatie te delen met elkaar, contact te leggen en elkaar vragen voor te leggen.

Aanmelden voor de bijeenkomsten kan via cursus@hetabc.nl

Lijgien Bos
Klantmanager & Onderwijsadviseur

06 - 21 80 95 52

lbos@hetabc.nl

Mijn profiel