2e jaars nieuwkomers

 

Tips en adviezen voor groepen met tweedejaars nieuwkomers.

Heb je een leerling uit een van de kleutergroepen of uit een van de nieuwkomersprojecten die nog maar een jaar in Nederland is? Deze leerling heeft een jaar intensief kleuteronderwijs in het Nederlands gehad, of een jaar Nederlands in één van de Amsterdamse Opvangklassen voor nieuwkomers. 

Deze leerling heeft extra woordenschataanbod nodig, want veel groep 1-, 2-en 3- woorden kent hij nog niet.

Hieronder staan per groep een aantal algemene tips en adviezen.

Groep 3

tips groep 3

Groep 4

tips groep 4 

Groep 5

tips groep 5 

Groep 6

tips groep 6

Groep 7

tips groep 7 

Groep 8

tips groep 8 

 

Maak op je school een meerjarenplan voor nieuwkomersleerlingen en ga daarbij uit van functioneel veeltalig leren. Lees hier de hele handreiking ‘Ruimte voor nieuwe talenten’ van de PO-Raad.