Nationaal Programma Onderwijs

Goed nieuws! Met het Nationaal Programma Onderwijs investeert het ministerie de komende 2,5 jaar € 8,5 miljard extra in het gehele onderwijs. Dit biedt perspectief voor structurele verbeteringen en een nieuwe toekomst voor het onderwijs. Laten we er samen voor zorgen dat leerlingen, leraren en schoolteams hun talenten tot bloei kunnen brengen.

De huidige generatie leerlingen verdient, ondanks de coronacrisis, alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst. Daarom komt het kabinet met deze extra investering. De maatregelen zijn gericht op:

  • Herstel én ontwikkeling van het onderwijs
  • Het inhalen én compenseren van vertraging
  • Het ondersteunen van leerlingen en studenten in het onderwijs die het moeilijk hebben

Het programma biedt ook ondersteuning voor docenten en andere medewerkers in het onderwijs. Zij hebben in het afgelopen jaar enorme flexibiliteit, inzet en creativiteit getoond door onder de steeds wisselende omstandigheden het onderwijs door te laten gaan.

Het Nationaal Programma Onderwijs richt zich op de brede ontwikkeling van leerlingen en studenten, hun cognitieve en beroepsgerichte ontwikkeling, hun sociale en persoonlijke ontwikkeling en hun mentaal welbevinden.

Download hier het Nationaal Programma Onderwijs steunprogramma voor herstel en perspectief (Kamerstuk d.d. 17 feb. 2021).

Wil jij voor jouw school extra ondersteuning in de klas, bij begeleiding van leerlingen, bij ontwikkeling van programma's op maat of advies bij het opstellen van een plan? Neem dan contact op met Janneke Oussoren via joussoren@hetabc.nl

Wilt je meer weten hierover?

Janneke Oussoren
Relatiemanager

06 - 31 63 15 59

joussoren@hetabc.nl

Mijn profiel