Effectief rekenen

Veel (ernstige) rekenproblemen zijn te voorkomen als er effectief rekenonderwijs wordt gegeven. Dit kan door de basisprincipes van een effectieve rekenles in te zetten. Als de leerkracht de basisprincipes van een effectieve rekenles onder de knie heeft, kan de verdieping opgezocht worden in effectief rekenen en het breinleren.

Dit (digitale) aanbod kan zowel individueel, in de vorm van een consult, of in teamverband aangevraagd worden.

Basisprincipes van een effectieve rekenles

Bij de basisprincipes wordt er gestart met aandacht voor de opbouw van een effectieve rekenles. Vervolgens wordt het omgaan met verschillen tussen de sterke en de zwakke rekenaars besproken. Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen is het een noodzaak om de rekenmethode ‘losser’ te hanteren. De sterke en de zwakke kanten van de (nieuwe) rekenmethodes worden in kaart gebracht, zodat het lesaanbod aangepast kan worden. Het aanpassen van het lesaanbod kan met behulp van een blokvoorbereiding worden gerealiseerd.

Na het volgen van dit aanbod kan de deelnemer het rekenonderwijs in de klas effectiever inrichten. De deelnemer krijgt inzichten in:

  • het geven van een effectieve rekenles;
  • het tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen;
  • het ‘losser’ hanteren van de rekenmethode.

 

Effectief rekenen en breinleren

Nu jouw lessen rekenen effectief verlopen wil je je nog verder verdiepen. Je besteedt aandacht aan de zwakke en sterke rekenaars en je zet de rekenmethode naar eigen inzicht in. Toch mis je nog steeds wat achtergrond bij het geven van de rekenlessen.

In dit verdiepende aanbod staat het leren rekenen in combinatie met de werking van de hersenen centraal. Na de theoretische achtergrond wordt er een koppeling gemaakt naar de praktijk. Er wordt besproken hoe de zes breinprincipes de rekenlessen kunnen verrijken.

Na het volgen van dit verdiepende aanbod kan de deelnemer het rekenonderwijs meer verrijken. De deelnemer krijgt inzichten in:

  • de rekendidactiek op basis van het functioneren van het brein;
  • de zes breinprincipes om de rekenles te verrijken.

 

Aanvragen

Wil je meer informatie over de inhoud of de kosten?
Neem dan contact op met Jessica Nelissen via  jnelissen@hetabc.nl

Heb je vragen hierover?

Jessica Nelissen
Onderwijsadviseur

06-83209552

Jnelissen@hetabc.nl

Mijn profiel

 

 

 

 

 

Effectief rekenonderwijs

Uit het PISA-onderzoek 2018 (internationaal peilingonderzoek)
blijkt dat de rekenvaardigheid van de Nederlandse kinderen t.o.v. van de vorige afname (2015) stabiel is gebleven. Daarvoor is de rekenvaardigheid van de Nederlandse kinderen fors gedaald. De groep sterke rekenaars wordt steeds kleiner. De dagelijkse praktijk laat zien dat de instructie niet altijd toereikend is voor alle leerlingen. Hoe leren we de kinderen weer rekenen?