Cursussen effectief rekenen

Veel (ernstige) rekenproblemen zijn te voorkomen als er effectief rekenonderwijs wordt gegeven. De eerste cursus is een cursus, waarin de basisprincipes van effectief rekenonderwijs worden besproken. De tweede cursus is een verdiepingscursus, waarin het leren met je brein wordt gekoppeld aan effectief rekenonderwijs. De cursussen zijn onafhankelijk van elkaar te volgen.

Waar en wanneer

De cursus kan in company worden gevolgd en is bij genoeg deelnemers ook individueel te volgen. De cursus zal bij genoeg deelnemers digitaal georganiseerd worden. Het streven is om in september 2020 te starten met de cursussen.

Cursus effectief rekenen

In deze cursus wordt  er gestart met aandacht voor de opbouw van een effectieve rekenles.
Vervolgens wordt het omgaan met verschillen tussen de sterke en de zwakke rekenaars besproken.
Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen is het een noodzaak om de rekenmethode ‘losser’ te hanteren. Tijdens deze cursus worden de sterke en de zwakke kanten van de (nieuwe) rekenmethodes in kaart gebracht, zodat het lesaanbod aangepast kan worden. Het aanpassen van het lesaanbod kan met behulp van een blokvoorbereiding worden gerealiseerd.

De cursus bestaat uit drie digitale bijeenkomsten van 2 uur. Na het volgen van de cursus kan de deelnemer het rekenonderwijs in de klas effectiever inrichten. De deelnemer krijgt inzichten in:

  • het geven van een effectieve rekenles;
  • het tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen;
  • het ‘losser’ hanteren van de rekenmethode.
Cursusdata:

Planning: maart 2021

Cursus effectief rekenen met je brein (vervolgcursus/verdieping)

De rekenlessen zijn effectief. Je besteedt aandacht aan de zwakke en sterke rekenaars en je zet de rekenmethode naar eigen inzicht in. Toch mis je nog steeds wat achtergrond bij het geven van de rekenlessen.  In deze verdiepende bijeenkomst staat het leren rekenen in combinatie met de werking van de hersenen centraal. Na de theoretische achtergrond wordt er een koppeling gemaakt naar de praktijk. Er wordt besproken hoe de zes breinprincipes en de ASOOO benadering de rekenlessen kunnen verrijken.

De cursus bestaat uit twee digitale bijeenkomsten van 2 uur.  Na het volgen van deze bijeenkomst kan de deelnemer het rekenonderwijs meer verrijken. De deelnemer krijgt inzichten in:

  • de rekendidactiek op basis van het functioneren van het brein;
  • de zes breinprincipes om de rekenles te verrijken.
Cursusdata:

Planning: maart 2021

Aanvragen

Wil je meer informatie over één of beide cursussen?
Neem dan contact op met Jessica Nelissen via  jnelissen@hetabc.nl

Heb je vragen hierover?

Jessica Nelissen
Onderwijsadviseur

06-83209552

Jnelissen@hetabc.nl

Mijn profiel

 

 

 

 

 

Effectief rekenonderwijs

Uit het PISA-onderzoek 2018 (internationaal peilingonderzoek)
blijkt dat de rekenvaardigheid van de Nederlandse kinderen t.o.v. van de vorige afname (2015) stabiel is gebleven. Daarvoor is de rekenvaardigheid van de Nederlandse kinderen fors gedaald. De groep sterke rekenaars wordt steeds kleiner. De dagelijkse praktijk laat zien dat de instructie niet altijd toereikend is voor alle leerlingen. Hoe leren we de kinderen weer rekenen?