Expertisenetwerk Amsterdamse rekenspecialisten

Dit netwerk is een platform voor kennisuitwisseling en inspiratie rondom rekenthema's. Het is opgericht door Het ABC en ondersteunt onderwijsprofessionals bij ontwikkelingen op het gebied van rekenen, door middel van masterclasses en een digitale community.

Voor wie is het?

Het netwerk is bedoeld voor rekencoördinatoren, rekenspecialisten, IB'ers, remedial teachers, leerkrachten en andere professionals die geïnteresseerd zijn in de nieuwste rekenontwikkelingen en de toepassing daarvan in de praktijk van het primair onderwijs.

Wat biedt het expertisenetwerk?

 • Minimaal drie masterclasses per jaar. Je kunt denken aan onderwerpen als rekenen bij jonge kinderen, het voeren van rekengesprekken, de ontwikkelingen rond de referentieniveaus, ICT en rekenen, (hoog)begaafdheid en het aanbod aan Ontwikkelingsperspectieven rekenen.
 • Ruimte voor kennisdeling met collega’s van andere scholen.
 • Actuele rekeninformatie en tips voor toepassingen.
 • Een besloten digitale community (Yammer) waarin actuele kwesties aan de orde komen, van deskundig commentaar worden voorzien en waar professionals documenten kunnen uitwisselen.
 • Advies van de ABC rekenexpert bij korte vragen per telefoon en e-mail.

Kosten

Het lidmaatschap is 255 euro per kalenderjaar (1 januari - 31 december). Het lidmaatschap is persoonlijk. Indien je zelf de masterclass niet kunt bijwonen, is een collega van de school van harte welkom. Wil je nu nog geen lid worden maar wél de masterclass bezoeken, dan zijn de kosten 130 euro per masterclass. Als je na de masterclass alsnog besluit lid te worden, wordt dit bedrag verrekend met het lidmaatschap. Word je na 30 juni lid, dan kost het lidmaatschap 130 euro (1 masterclass en toegang tot het digitale netwerk).

De eerstvolgende 3 masterclasses zijn:

 • Woensdag 13 februari: Rekendiagnostiek met de RD4. Spreker: Els Terlien.
 • Woensdag 12 juni; Het rekenmuurtje – verzorgd door Lex Gall.

 • Woensdag 9 oktober; programma volgt

Aanvang steeds om 14.00 uur. De masterclass duurt tot 17.00 uur en na afloop van iedere bijeenkomst vindt een netwerkborrel plaats.

1ste Masterclass van dit jaar:

rekendiagnostiek met de RD4

Op woensdag 13 februari vindt de eerste Masterclass Rekenen 2019 voor het Expertisenetwerk Rekenen plaats. Els Terlien verzorgt deze middag de masterclass.

De RD4

Tijdens deze masterclass ga je aan de slag met het diagnostische rekeninstrument de ‘RD4’. RD4 staat voor rekendiagnostiek op 4 handelingsniveaus. De RD4 is een digitaal onderzoekinstrument en is bedoeld voor het analyseren van de rekenontwikkeling van kinderen met rekenproblemen in de basisschoolleeftijd en de eerste twee jaar van het VO. Het programma maakt de rekenontwikkeling van de leerling visueel inzichtelijk. De kleuren in het profiel geven aan wat de leerling al beheerst en op welk handelingsniveau. Dat biedt aanknopingspunten voor remediëring.

Het rekenonderzoek vindt plaats aan de hand van de handelingsniveaus uit het boek Protocol Ernstige RekenWiskundeproblemen en Dyscalculie (Van Groenestijn, 2011) en toetst de onderdelen Tellen, Getallen, Optellen en Aftrekken, Vermenigvuldigen en Delen, Meten, Verhoudingen en Verbanden. RD4 omvat alle rekenleerstof t/m midden groep 8 en de eerste twee jaar van het VO en wordt in een één op één situatie afgenomen.

Programma woensdag 13 feb.

 • Welkom en opening
 • Kennismaking met RD4: Theorethische achtergrond en opbouw
 • Zelf aan de slag met het rekeninstrument middels een proeflicentie
 • Uitwisseling vragen en ervaringen
 • Borrel

Over Els Terlien

De masterclass wordt verzorgd door drs. Els Terlien. Zij is één van de makers van de RD4 samen met Marie-José Bunck en Mieke van Groenestijn. Els heeft promotie onderzoek gedaan bij het lectoraat Gecijferdheid van de Universiteit Utrecht.

 

 

 

 

Klik hier voor meer informatie over het Expertisenetwerk (een losse masterclass volgen is ook mogelijk).

Graag bij interesse onderstaand formulier invullen.
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact op.

Aanmelden via onderstaand formulier

Lidmaatschap Netwerk Amsterdamse Rekenspecialisten / aanmelden aparte workshop

 • Deelnemer gegevens

  Wanneer je ervoor kiest je op te geven voor het Expertisenetwerk Rekenen, zijn daar de drie masterclasses van 2019 bij inbegrepen. Wil je één van de masterclasses bezoeken, geef dan de keuze voor de masterclass aan.

Heb je vragen hierover?

Dianne Roerdink
Onderwijsadviseur & Rekenspecialist

06 - 31 63 15 67

droerdink@hetabc.nl

Mijn profiel