Beter rekenen met plezier

Zit jouw groep ook in een rekendip?
Met de hele groep effectief aan de slag met rekenen.

Hoe kun je nog meer uit je rekenonderwijs halen? Vallen de rekenresultaten tegen of wil je meer beleving in de rekenles? Wil je het rekenen weer leuk maken voor de leerlingen? En weten hoe je materialen zodanig inzet, dat ze effectief de rekenstrategie ondersteunen om de beoogde lesdoelen te behalen?

Dan is dit een snelle en effectieve aanpak die de leerkracht versterkt op kennisniveau én bewustwording geeft over het eigen handelen. In dit traject kun je rekenproblemen analyseren én aanpakken binnen je groep én de school. Hierdoor gaan de rekenresultaten omhoog en krijgen leerlingen en leerkrachten (weer) meer zelfvertrouwen en plezier in het rekenen. Doordat je het rekenen anders en leuker maakt voor de kinderen, zijn ze meer betrokken bij de les en houd je meer tijd over om aan de slag te gaan. Je kijkt weer met een frisse blik.

Aanpak 

 • Desgewenst bieden wij ondersteuning bij de aanvraag van een groepsarrangement
 • Het voortraject bestaat uit een uitgebreide intake en nulmeting:
  - Probleemanalyse
  - Gesprek met IB-er/ leerkracht
  - Analyse van de toets resultaten
  - Klassenobservatie(s)
  - Niveaubepaling met genormeerd meetinstrument
 • We stellen een plan van aanpak op in samenspraak met school
 • Bij de uitvoering van het groepsarrangement valt te denken aan:
  - Coaching on the job
  - Afstemming tussen IB-er en leerkracht &/ directie
  - Teamworkshop, waarin bv. materialen en de methode onder de loep worden genomen en een effectieve reken aanpak voor de hele school geborgd wordt
 • Tussen- en eindevaluatie voor de kwaliteitsbewaking

Aanvragen
Wil je meer informatie of direct contact hierover?
Neem dan contact op met Annemiek Roelen via aroelen@hetabc.nl.

Heb je vragen hierover?

Annemiek Roelen
Onderwijsadviseur BIG89927176631

06 - 31 63 15 62

aroelen@hetabc.nl

Mijn profiel

 

 

 

 

 

 

Twee leraren van ABBS Elzenhagen over deze aanpak:

"Je ziet waarvoor je het gedaan hebt. Leerlingen doen actiever mee met de instructie en hebben hun werk nu ook binnen de tijd af."
Ingeborg

"Ik ben bewuster van mijn eigen handelen geworden. Ook zie ik bij een aantal leerlingen meer plezier in het rekenen."
Steffanie