Rekenen voor nieuwkomers 

Hoe kom je met nieuwkomers leerlingen op een effectieve manier tot realistisch rekenen en leer je ze te rekenen met inzicht in context? Daarvoor zijn rekenkisten in te zetten. De bijbehorende inhoudelijke uitwerkingen kun je onderaan deze pagina (gratis) downloaden. Ook kun je direct praktisch aan de slag met 5 lesideeën.

De rekenkisten

  • Een doorontwikkeling van bestaande rekenkisten.
    Met behulp van de Spellijst en de Materialenlijst geven we je suggesties van het benodigde materiaal en kun je op basis hiervan de lijst zelf desgewenst aanvullen en bestellen.
  • Uitwerkingen per rekenkist waarin staat wat de leerlingen per leerlijn wanneer moeten kennen en kunnen. Met suggesties voor coöperatieve werkvormen en spellen. 
  • Ontwikkeld voor nieuwkomers die nog geen of weinig onderwijservaring hebben (Starterskist).

Uitwerkingen bij de rekenkisten

Bij de rekenkisten zijn uitwerkingen gemaakt voor 9 domeinen/ leerlijnen. Deze zijn te downloaden via de desbetreffende links.

Per uitwerking vind je informatie over de inhoud en over de benodigde kennis van de doelen uit de leerlijn op verschillende momenten in de schoolloopbaan van leerlingen. Hierbij is aandacht voor het handelings- en hoofdlijnenmodel. Ook is er aandacht voor verschillende strategieën voor nieuwkomers en worden per leerlijn suggesties gegeven voor de inzet van coöperatieve werkvormen, rekenspelletjes en de inzet van concrete materialen.

Op de website van LOWAN vind je 11 lovende recensies over de ontwikkelde rekenkisten

Wil je advies op maat, een workshop of begeleiding bij de implementatie van rekenkisten in de groep? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen contact me je op.

 

Wil je meer weten hierover?

Ineke Klapwijk
Onderwijsadviseur

06-31 63 16 12

iklapwijk@hetabc.nl

Mijn profiel

Film: Rekenkisten voor Nieuwkomers

Eind 2018 heeft Het ABC in samenwerking met LOWAN Rekenkisten voor Nieuwkomers online beschikbaar gesteld. Als aanvulling op deze rekenkisten heeft Het ABC 5 lesideeën uitgewerkt behorend bij de rekenkist Getallen. In deze film is te zien hoe Kuna Mondo werkt met deze rekenkisten en hoe zij hierbij gebruik maken van de lesideeën.

Algemene handleiding (theorethisch kader)

Hierin staat beschreven wat goed rekenonderwijs aan nieuwkomers is, hoe je de beginsituatie in kaart kan brengen, de voortgang kan monitoren en hoe je de rekenkist kan inzetten in de rekenles. Link naar Algemene handleiding

Spellijst Rekenkisten

De rekenkisten zijn niet kant en klaar te bestellen. Wel is er een uitgebreide spellijst, waarin per kist de spellen vermeld staan. Link naar Spellijst

Starterskist

In deze uitwerking wordt dieper ingegaan op het rekenonderwijs voor kinderen die nog geen (of heel weinig) rekenonderwijs hebben gevolgd in hun thuisland. Het gaat hierbij vooral om het aanbieden van de voorwaarden die nodig zijn om op groep 3 niveau te kunnen rekenen.
Link naar Starterskist

Getallen

Over het rekendomein Getallen, met aandacht voor het getalbegrip, optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen en kommagetallen. Link naar Getallen

Voor deze rekenkist zijn er 5 lesideeën met bijbehorende materialenlijst ontworpen

 

Meten - Tijd

Over het rekendomein Meten, de leerlijn Tijd, met aandacht voor het leren klokkijken, hanteren van een kalender en inzicht en begrip van tijd. Link naar Meten - Tijd

Meten - Geld

Binnen dit domein is er aandacht voor het benoemen en herkennen van de munten en briefgeld, het samenstellen van bedragen, het wisselen van geld, de relatie met kommagetallen en het kunnen schatten.
Link naar Meten - Geld

Meten - Temperatuur,  Gewicht en Inhoud

Binnen dit domein is er aandacht voor het leren van begrip van temperatuur. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan gewicht en inhoud. Link naar Meten - Temperatuur, Gewicht en Inhoud

Meten - Omtrek, Oppervlakte en Lengte

Binnen dit domein is er aandacht voor de leerlijnen Lengte, Omtrek en Oppervlakte.
Link naar Meten - Omtrek, Oppervlakte en Lengte

Meetkunde

Bij dit domein gaat het om het begrijpen van de ruimte om ons heen. Het heeft betrekking op de drie- en
tweedimensionale wereld en de bijbehorende figuren en vormen. Het verschil met de overige domeinen
binnen het Meten is dat het daarbij gaat om het kwantificeren van onze fysieke omgeving.
Link naar Meetkunde 

Breuken en Procenten

Bij de leerlijn ‘Breuken’ is er aandacht voor het benoemen van breuken, herkennen van breuken en het uitrekenen van breuken. Bij de leerlijn ‘Procenten’ is er aandacht voor het kunnen aangeven van een percentage, het herkennen van een percentage en het uitrekenen van percentages. Beide leerlijnen staan in verband met elkaar. Link naar Breuken en Procenten

Verbanden

Binnen deze leerlijn is er aandacht voor het leren (af)lezen van tabellen, grafieken en diagrammen.
Link naar Verbanden

Meest gestelde vragen

Bekijk hier de meest gestelde vragen en antwoorden over de rekenkisten.

Materialenlijst Rekenkisten

De rekenkisten zijn niet kant en klaar te bestellen. Wel is er naast de spellijst een uitgebreide materialenlijst.
Link naar Materialenlijst

 

Film Rekenkisten voor Nieuwkomers

Bekijk hier de uitgebreide film over de Rekenkisten voor Nieuwkomers die Het ABC in samenwerking met LOWAN beschikbaar heeft gesteld eind 2018.

Webinar Rekenkisten (november 2018)

Kijk hier het webinar terug over de rekenkisten en inhoudelijke uitwerkingen. Het geeft je zicht op de opbouw en hoe je hier in jouw groep mee kan werken.

Vul svp voor meer informatie onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

Informatie formulier rekenkisten nieuwkomers

Meer informatie?

Neem voor meer informatie of een sparringpartner contact op met Ineke Klapwijk.
Indien gewenst geeft zij begeleiding bij de implementatie van rekenkisten in de groep.

De ontwikkeling van dit traject is mede mogelijk gemaakt door de werkgroep Vluchtelingen & Educatie en BBO. Met medewerking van Kuna Mondo (voorheen Schakelklas Purmerend) en de rekenwerkgroep bestaande uit leerkrachten, IB’ers en rekenspecialisten van Louis Bouwmeesterschool, Het Vogelnest, Elout en Bataviaschool.