Rekenen voor nieuwkomers 

Van nieuwkomersleerkrachten wordt verwacht dat zij naast een aanbod voor taal en lezen, ook een aanbod hebben voor sociaal-emotionele ontwikkeling én voor rekenen.

Sinds 3 jaar heeft de Inspectie de eis gesteld dat er op minimaal twee en bij voorkeur op drie domeinen opbrengstgericht en met een leerlijn wordt gewerkt. Het betreft de gebieden woordenschat, technisch lezen en rekenen. Vanuit het Netwerk leerkrachten eerste opvang Nieuwkomers is er dringend behoefte aan een rekenleerlijn voor nieuwkomers, met daaraan gekoppeld materialen die voor nieuwkomers ingezet kunnen worden. Daarom wordt er momenteel gewerkt aan de (door)ontwikkeling van rekenkisten en praktische handleidingen. Om op een effectieve manier tot realistisch rekenen te komen en te leren rekenen met inzicht in context.

De ontwikkeling van dit traject wordt mede mogelijk gemaakt door BBO. Met medewerking van de Schakelklas Purmerend en rekenwerkgroep bestaande uit leerkrachten, IB’ers en rekenspecialisten van Louis Bouwmeesterschool, Het Vogelnest, Elout en Bataviaschool.

Mogelijkheden en aanpak

 • Doorontwikkeling van bestaande rekenkisten.
 • Nieuwe rekenkist (starterskist) ontwikkelen voor nieuwkomers die nog geen onderwijservaring hebben.
 • Handleiding, met o.a. beschreven:
  Wat is goed rekenonderwijs aan nieuwkomers?
  Hoe kunnen leerkrachten de beginsituatie in kaart brengen
  Hoe kun je een rekengesprek voeren
  Hoe monitor je de voortgang
  Hoe kun je de rekenkist inzetten in de rekenles
  Aandacht voor rekentaal m.b.v. de ‘Vertaalcirkel’ (© C.Borghouts)
 • Handleiding per rekenkist waarin staat wat de leerlingen per leerlijn wanneer moeten kennen en kunnen. Met suggesties voor coöperatieve werkvormen en spellen.
 • Begeleiding bij de implementatie van rekenkisten in de groep.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie of een sparringpartner contact op met Dianne Roerdink of Moniek Sanders.

Dianne Roerdink
Onderwijsadviseur & Rekenspecialist
droerdink@hetabc.nl
06 316 315 67

Moniek Sanders
Onderwijsadviseur, Taalspecialist & Coördinator Netwerk Nieuwkomersleraren
msanders@hetabc.nl
06 316 316 20

Wil je meer weten hierover?

Dianne Roerdink
Onderwijsadviseur & Rekenspecialist

06 - 31 63 15 67

droerdink@hetabc.nl

Mijn profiel