Rekenverbetertraject

Veel leerkrachten werken hard om met hun leerlingen een fundamenteel rekenniveau te bereiken. In elke leeftijdsgroep, van jonge kinderen tot in de bovenbouw, worden elke dag de rekenlessen gegeven. Toch hebben veel scholen en leerkrachten behoefte aan en baat bij enige begeleiding op het gebied van de belangrijkste facetten van het rekenleerproces. Als er een probleem is ontstaan op het gebied van rekenen, bijvoorbeeld tegenvallende rekenresultaten, dan is die behoefte aan ondersteuning al snel duidelijk.

Werkwijze

Stap voor stap werken we samen aan de relevante factoren op weg naar beter rekenonderwijs en verbeterde rekenresultaten. Aangrijpingspunt van de aanpak zijn de uitkomsten uit de monitor, desgewenst aangevuld met een aanvullende analyse op schoolniveau. Op een laagdrempelige manier focussen we op leerdoelgericht werken, de vaardigheid van het werken met de kleine groep en het geven van korte effectieve rekeninstructies.

Met accentverschillen werken we dan aan de volgende aspecten zodat de leerkrachten:

  • zicht krijgen op leerlijnen en leerdoelgericht lesgeven
  • het methodisch diffentiatiemodel kunnen toepassen
  • een passend klassenmanagement kunnen realiseren
  • een effectieve rekenles kunnen opzetten
  • zelfstandig leren kunnen organiseren in hun klas
  • gestructureerde interactie kunnen opzetten
  • meer effectieve oefentijd realiseren
  • efficiënt gebruik maken van informatie uit methodegebonden toetsen en andere leerlingvolgsystemen.

Aanvragen

Wil je meer informatie of direct contact hierover?
Neem dan contact op met Jessica Nelissen via jnelissen@hetabc.nl of Annemiek Roelen via aroelen@hetabc.nl.

Heb je vragen hierover?

Jessica Nelissen
Onderwijsadviseur

06-83209552

Jnelissen@hetabc.nl

Mijn profiel

 

Heb je vragen hierover?

Annemiek Roelen
Onderwijsadviseur

06 - 31 63 15 62

aroelen@hetabc.nl

Mijn profiel