Rekenen en W&T

Wereldoriëntatie biedt kansen om rekenvaardigheden toe te passen in een betekenisvolle context, wat bijdraagt aan de motivatie en het begrip. We hebben hieronder een aantal voorbeelden verzameld om de mogelijkheden te illustreren. Op structurele basis aandacht besteden aan rekenvaardigheden in de lessen wereldoriëntatie vraagt diepgaande kennis van rekenen en wereldoriëntatie, creativiteit en lef om methodelessen te vervangen door geïntegreerde W&T lessen. Onze specialisten helpen graag met de vertaalslag naar de praktijk. Neem hiervoor contact op met Jessica Nelissen (specialist rekenen) of Dylan Hyman (specialist W&T).

Voorbeelden

Grafieken en tabellen

Een eenvoudige vorm van een staafdiagram kun je al met kleuters maken, bijvoorbeeld bij het groeien van tuinkers. Knip iedere dag een strook papier af met de lengte van het plantje, plak alle stroken naast elkaar en er ontstaat een staafdiagram. Deze weergave ligt nog heel dicht bij de werkelijkheid. Als de kinderen ouder worden, kunnen de grafieken abstracter worden en kun je van leerlingen vragen om de gegevens in een tabel te noteren en er daarna een grafiek van te maken. Groep 8 kan een onderzoek doen naar de afstand die een autootje aflegt dat van een helling rijdt. Zij maken een staafdiagram als het autootje over verschillende ondergronden rijdt en een lijngrafiek als je de massa van het autootje varieert.

Rekentaal bij kleuters

Bij kleuters is de koppeling tussen rekenen en W&T bijna vanzelfsprekend aanwezig. Met natuurlijke materialen die aansluiten bij het thema kun je ordeningsvaardigheden oefenen en telspelletjes doen:

  • Takken of stenen sorteren van licht naar zwaar, kort naar lang, dik naar dun, ruw naar glad, ...
  • Herfstbladeren sorteren op kleur, bladrand, nerven, ...
  • Glazen flesjes die gedeeltelijk gevuld zijn met water rangschikken van vol naar leeg en van lage naar hoge toon.

Meten

Meten kan al met kleuters. Dan is meten vooral bedoeld om te kunnen vergelijken: wat is er langer of zwaarder? Kleuters kunnen de afmetingen van de meubels in de klas meten in 'handen' in plaats van centimeters. Of ze knippen touwtjes af en vergelijken de lengtes van de touwtjes met elkaar. Zo kunnen ook kleuters onderzoeken wanneer een autootje dat van een helling rijdt de grootste afstand aflegt. Wegen kunnen ze met een bakje aan een elastiekje. Hoe zwaarder het voorwerp, hoe verder het elastiekje uitrekt. Pas later gaan leerlingen meten in centimeters (welke afstand een autootje aflegt) of grammen (om te bepalen of een ijsklontje sneller smelt in de zon of in de schaduw). Dit is ook belangrijk om een gevoel voor hoeveelheid te ontwikkelen: dat een bed ongeveer 2 meter lang is en dat je best iemand van 15 kilo op je rug kunt dragen.

Verhoudingen en schaal

De leerdoelen kaartvaardigheden van aardrijkskunde kunnen heel goed gecombineerd worden met het thema schaal. Zo kan schaal gebruikt worden om informatie uit kaarten te halen over afstand. Bij het proefje met het autootjes kan het ook gaan over verhoudingen: als je het autootje twee keer zo zwaar maakt, komt het dan ook twee keer zo ver?

Ben je enthousiast geworden van deze voorbeelden en wil je ook met je eigen klas aan de slag? Onze specialisten helpen graag met de vertaalslag naar de praktijk. U kunt vrijblijvend kennismaken met Dianne Roerdink (specialist rekenen) of Dylan Hyman (specialist W&T).

Dylan Hyman
Onderwijsadviseur Wetenschap en Technologie

06 – 24 23 97 26

dhyman@hetabc.nl

Mijn profiel

Gratis lesmateriaal

Het ABC gaat met steun van de @NVORWO de onderzoekscyclus van W&T in combinatie met het rekenonderwijs toegankelijk maken voor in de klas. Door het gebruik van filmfragmenten is de onderzoekscyclus laagdrempelig, gemakkelijk en vakoverstijgend in te zetten. Onbewust zijn de kinderen met allerlei rekenkundige doelen bezig, als het berekenen van een gemiddelde, het maken van een grafiek en werken met de mediaan.

Je kunt het lesmateriaal (handleiding, instructievideo's en werkbladen) hier downloaden.