Labo Virtuoos met o.a. Gert Biesta

Met meer energie werken aan waardegedreven onderwijs. 

- Deze serie bijeenkomsten is reeds gestart -


“Omdat we voortdurend maar meer en meer energie steken in te proberen het onderwijs onder controle te brengen, en toch lukt dat maar niet — en ik denk dat dit goed is, want we moeten niet denken dat de ideale situatie er een is waar we onderwijs ‘in de tang’ hebben. “ Gert Biesta

Laat je inspireren door Gert Biesta en andere onderwijsprofessionals en ga samen experimenteren en kennis en ervaringen delen! In drie sessies praat je samen met Gert Biesta, Mieke Haverkort, Heleen Bouwmans en andere onderwijsprofessionals over virtuositeit in je onderwijsomgeving en ga je ook daadwerkelijk aan de slag met vraagstukken uit je eigen onderwijspraktijk.

In de Virtuoze School zien we onderwijzen als kunst. Er is plaats voor brede vorming, creativiteit en bevlogenheid van leerkrachten, leerlingen en schoolleiding. Vertrouwen in de professionaliteit van leerkrachten is doel en vertrekpunt. Door pedagogisch sterker te worden vergroten we de waarde van het eigen onderwijs. Dat vraagt van leerkrachten en van scholen dat zij zichzelf serieus nemen en andere manieren vinden van organiseren.

Voor wie?

Voor leraren, IB-ers, bouwcoördinatoren, directies en besturen die écht aan de slag willen met hun virtuositeit in hun onderwijs en omgeving. Deelname staat open voor scholen. Wij geven de voorkeur aan 2 of 3 deelnemers per school om het effect in de eigen werkomgeving te vergroten.

Deelnemers kiezen ervoor de virtuositeit van leerkrachten als uitgangspunt te nemen en zoeken naar nieuwe manieren van professionaliseren en organiseren om deze ambitie neer te zetten. Zij zijn gegrepen door het werk van Gert Biesta en andere denkers over pedagogische waarden in onderwijs. Ze vragen zich tegelijkertijd af: “Hoe geef ik virtuositeit vorm op mijn eigen school?”

Programma

Labo Virtuoos is een lerend netwerk, Community of Practice, voor pioniers in virtuoos onderwijzen. In het Labo Virtuoos onderzoeken onderwijsprofessionals en schoolleiders samen met Gert Biesta en Heleen Bouwmans hun vragen omtrent waardegedreven onderwijs binnen de context van de eigen school. De missie van het Labo is om elkaar te inspireren en te versterken en zo de beweging richting virtuoos onderwijzen door te zetten in de eigen werkomgeving. Door de gedeelde ambitie en diversiteit aan kennis en ervaringen ontstaat ruimte voor waardevolle experimenten en inzichten.

Vertrekpunt voor het Labo is de eigen leervraag van de deelnemers, die passend is binnen de schoolcontext en hun ambitie. Bij het delen en uitdiepen schaken we op drie borden: de persoon, de groep en de organisatie.

In het Labo maken we veel ruimte voor eigen invulling van de bijeenkomsten op basis van de behoefte van de deelnemers. Ook buiten de bijeenkomsten bevorderen we onderling contact en is het mogelijk om vragen voor te leggen aan Gert Biesta, Heleen Bouwmans en collega’s bij Het ABC. Er wordt een gemeenschappelijke omgeving gecreëerd voor het delen van artikelen en beeldmateriaal.

 • Drie sessies (dagdeel), exclusieve bijeenkomsten, klein gezelschap.
 • Na afloop van de sessies wordt er desgewenst gezamenlijk gegeten.

Data

 • Donderdag 19 oktober 2017: 14.30 – 18.00 uur.
  Verzamelen en bespreken van vragen en issues. Lezing van & in gesprek met Gert Biesta. Thema’s van de dag: wat is goed docentschap, hoe kun je goed docentschap (beter) mogelijk maken en waardoor wordt goed docentschap bedreigd of ondersteund?
 • Donderdag 19 april 2018: 14.30 – 18.00 uur
  Voorafgaand lees je over ‘Pedagogiek en verandermanagement’. In de bijeenkomst worden opbrengsten en vraagstukken gedeeld en er is een presentatie van een externe spreker.
 • Dinsdag 2 oktober 2018: 14.30 – 18.00 uur
  In de laatste bijeenkomst worden de opbrengsten door iedereen gepresenteerd en wordt besproken hoe je het geleerde duurzaam kan integreren in jouw onderwijspraktijk.

 

Professioneel Kompas-waardoor laat ik me leiden

 

Aanpak

In het Labo leren we vooral van en met elkaar. In een uitnodigende setting bespreken we actuele thema’s, boren we innovatiekracht aan en zoeken we naar onderwijs pedagogische regels in specifieke situaties. We nemen de ruimte ons handelingsrepertoire te vergroten en te verdiepen.

Het Labo is gebaseerd op het idee dat onderwijsprofessionals energie krijgen van leren van en met elkaar. Samen zijn we in staat om rake vraagstukken te benoemen, nieuwe manieren van werken te verkennen en deze in praktijk te brengen.

Het vergroten van het handelingsrepertoire gaat gepaard met het vormen van het professioneel kompas, het aandragen van nieuwe perspectieven, een eigen taalgebruik ontwikkelen en nieuwe werkstijlen en routines ontdekken.

Het werk van Biesta past goed bij de visie van de Virtuoze School. Gert Biesta ontmoet graag mensen uit de praktijk. In het Labo helpt hij ons om scherpte en precisie te houden en nieuwe ideeën zorgvuldig te articuleren.

Heleen Bouwmans begeleidt het Labo vanuit veranderkundig perspectief. Zij brengt haar kennis en netwerk in over nieuwe manieren van organiseren in onderwijs en maakt inzichten breder toepasbaar.

Resultaten

Bij deelname aan het laboratorium krijg je samen met gedreven onderwijsprofessionals weer ruimte voor waardevolle experimenten en inzichten. Je leert van en met elkaar, actuele thema's komen aan bod en je komt tot nieuwe mogelijkheden om je handeli

ngsrepertoire te vergroten en te verdiepen. Dat geeft (nieuwe) energie en ruimte om nieuwe wegen te bedenken en routines te ontdekken.

Iedere deelnemer ontvangt het boek 'Duurzaam pionieren in het onderwijs' van Mieke en het meest recente boek 'Het leren voorbij' van Gert Biesta.

Deelname

Deelname staat open voor scholen. Wij geven de voorkeur aan 2 of 3 deelnemers per school om het effect in de eigen werkomgeving te vergroten. Voorafgaand aan deelname vindt een kennismakingsgesprek plaats. Ter voorbereiding op de eerste sessie wordt een casus beschrijving gevraagd van de eigen school en een eerste formulering van een leervraag. Daarnaast zullen wij enkele artikelen en filmpjes ter voorbereiding aanreiken.

Kosten

De kosten voor een jaar, incl. 3 bijeenkomsten van een dagdeel en tussentijdse reflectie, bedragen € 500,- per deelnemer.

Dit programma is gevalideerd door Registerleraar met 20 RU.

 

Over Gert Biesta

Biesta is Professor of Education aan het Department of Education van Brunel University London. Hij is visiting professor bij het lectoraat Kunsteducatie van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en bij NLA University College, Bergen, Noorwegen. Daarnaast is hij geassocieerd lid van de Onderwijsraad. Biesta is inspirator van de Virtuoze School.

“Omdat we voortdurend maar meer en meer energie steken in te proberen het onderwijs onder controle te brengen, en toch lukt dat maar niet — en ik denk dat dit goed is, want we moeten niet denken dat de ideale situatie er een is waar we onderwijs ‘in de tang’ hebben. Goede pedagogen weten dat ze vaak niet moeten drukken en duwen, maar juist moeten afwachten — het kind ruimte en tijd moeten geven zodat er bij het kind zelf iets op gang kan komen.“  Gert Biesta

Over Heleen Bouwmans

Heleen Bouwmans geeft als metgezel bij Het ABC vorm en inhoud aan onderwijsvernieuwing.
Ze is thuis in transformatieprocessen en begeleidt scholen en teams bij trajecten Virtuoze School en geeft trainingen moderne projecttechnieken.
Daarnaast maakt zij onderdeel uit van Community of Practice 2015-2016 van Nieuw Organiseren, verzorgt zij onderwijs aan het RINO en is ze lid van de werkveldadviesraad pedagogische wetenschappen aan de VU.

Van aanbodgericht naar vraaggestuurd en van bureaucratisch naar oplossingsgericht. Met groot vertrouwen in de kracht van ieder mens. Altijd op zoek naar waar het ECHT om gaat.

Deze serie bijeenkomsten is al gestart.
Neem voor vragen of interesse contact op met Heleen Bouwmans via hbouwmans@hetabc.nl 

 

Wil je meer informatie of persoonlijk contact hierover?

Heleen Bouwmans
Metgezel Innovatie

06 - 50 69 27 35

hbouwmans@hetabc.nl

Mijn profiel

Lees