Gedrag en Schoolklimaat

Basisschool low res25
Hoe zorg je schoolbreed voor een goed en veilig pedagogisch klimaat?
Onze gedragsspecialisten richten zich bij voorkeur op een preventieve aanpak én zijn gespecialiseerd in curatieve interventies om te ondersteunen bij complexe gedrag en schoolklimaat vraagstukken. We helpen je verder op weg, zodat je vervolgens op eigen kracht de ingezette koers kunt vervolgen. Zo dragen we met elkaar bij aan de vormgeving van Passend Onderwijs, waarbij de condities van alle leerlingen om tot leren te komen worden geoptimaliseerd. 

Onze werkwijze: 

 • Snelle reactie; we hebben geen wachtlijsten 
 • Planmatige, duurzame aanpak 
 • Directe toepasbaarheid in de eigen praktijk  
 • Eigenaarschap bij diegenen die ertoe doen 
 • Zorgen dat onderwijsprofessionals, leerlingen en ouders nóg beter in hun kracht komen te staan 

Bij iedere unieke vraag die ons wordt gesteld, komen wij met een “op maat” plan van aanpak. Bekijk hieronder op welke thema’s en manieren wij zoal begeleiding bieden. Of neem bij specifieke vragen direct contact op met Fleur Runeman via fruneman@hetabc.nl. 

Wilt u meer informatie of direct contact hierover?

Fleur Runeman
Onderwijsadviseur, Registerpsycholoog NIP / Kinder & Jeugd

06 - 31 63 15 63

fruneman@hetabc.nl

Mijn profiel

Gratis Zoom Inspiratiesessies

Kom in contact met collega’s van andere scholen & stel je vragen direct aan onze gedragsspecialisten.

Klik hier voor meer info.

"Gedrag is te leren."

De Gelukkige Klas

Wil je de groepsdynamiek en de sfeer in je groep verbeteren? Hoe zorg je dat kinderen meer betrokken zijn en positief met elkaar omgaan? Met deze aanpak keert de veiligheid en de rust in de groep terug en kom jij weer toe aan onderwijzen.

 

Lees meer

Taakspel

Zoek jij voor jouw groep of school mogelijkheden om taakgericht gedrag te verbeteren (regel overtredend gedrag te verminderen) en een positief onderwijsklimaat te bevorderen? Met deze groepsaanpak leren kinderen zich met behulp van spel beter aan de klassenregels te houden.

Lees meer

Welkom in mijn klas

Heb of krijg jij te maken met tweedejaars nieuwkomers, vluchtelingenkinderen of zij-instromende leerlingen die in Nederland zijn geboren en getogen? Laat ze prettig landen, begeleid groepsvorming en verzorg sensitief onderwijs. Kortom: Zorg dat je je krachtiger en vaardiger voelt in de omgang met deze groeiende groep kinderen.

Lees meer

De Vreedzame School

Een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Leer kinderen op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan, op een democratische manier beslissingen te nemen, constructief conflicten op te lossen en open te staan voor verschillen tussen mensen.

Lees meer

Burgerschap

Wil je bewust aandacht besteden aan diversiteit en daarmee werken aan een prettig pedagogisch klimaat, waarin iedereen de ruimte voelt om zichzelf te zijn? Met procesbegeleiding en praktische ondersteuning op maat leggen we onderliggende processen bloot en buigen we tegenstrijdigheden om tot gemeenschappelijke leermomenten.

Lees meer

Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen

Een ziek kind blijft een schoolkind. Daarom spreken wij een kind aan op zijn gezonde deel. Wij kunnen in iedere gewenste combinatie informeren, begeleiden en lesgeven. We werken daarbij samen met de leerling, de school en de ouders/verzorgers.

Lees meer

School-Wide Positive Behavior Support

Wil je systematisch met het hele schoolteam sociaal gedrag van leerlingen bevorderen (en gedragsproblemen voorkomen)? Met SWPBS schep je heldere gedragsverwachtingen en ondersteun je dit gedrag op een positieve manier met een passende gedragsaanpak.

Lees meer

Traumasensitief lesgeven

Een leraar kan, met de juiste kennis over trauma, een enorme bijdrage leveren aan het herstel en de veerkracht van het kind. Hoe herken en signaleer je een trauma in jouw klas? En hoe kun je werken aan stressvermindering i.p.v. gedragsbeheersing?

Lees meer

Overige trajecten op maat

 • trainen van executieve functies
 • gesprekken voeren
 • groepsvorming begeleiden
 • implementatie van methode/visie
 • preventie van & omgang met pesten
 • werken aan sociale veiligheid
 • voorkomen en omgaan met (internaliserend/externaliserend) probleemgedrag
 • handelingsgerichte onderwijs- en ondersteuningsroute
 • creatief met energizers

Ben jij op zoek naar het versterken van bepaalde vaardigheden, relaties, schoolklimaat of zorgstructuur?

Wil je weten hoe je ervaren problemen ombuigt naar mogelijkheden?

Of hoe je je inzicht vergroot en vaardigheden ontwikkelt om de pedagogische relaties te versterken?

Dat kan op diverse manieren.

Lees hieronder meer, of neem direct contact op met Fleur Runeman via fruneman@hetabc.nl.

Trainingen

 • De Vreedzame School
 • School-Wide Positive Behavior Support
 • Taakspel
 • Executieve functies
 • Welkom in mijn klas
 • (Trauma)sensitief lesgeven
 • Onderwijs aan zieke leerlingen
 • Voorkomen en omgaan met externaliserend en/of internaliserend probleemgedrag

Coaching/consultatie

 • De Vreedzame School
 • School-Wide Positive Behavior Support
 • Taakspel
 • De Gelukkige klas/school
 • Onderwijs aan zieke leerlingen
 • Welkom in mijn klas en (Trauma)sensitief lesgeven
 • Voorkomen en omgaan met externaliserend en/of internaliserend probleemgedrag
 • Handelingsgerichte onderwijs- en ondersteuningsroute (geïntegreerd HGW, HGD en HGA) om passend onderwijsaanbod te realiseren voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften t.b.v. sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag,
 • Werken aan sociale veiligheid

Workshops

 • Ouderworkshopreeks De Vreedzame School
 • Gesprekken voeren met leerlingen, Gesprekken voeren met ouders, 3-gesprekken voeren met leerling, ouders en leerkracht
 • Groepsvorming begeleiden preventief en curatief gedurende het schooljaar
 • Handelingsgerichte onderwijs- en ondersteuningsroute (geïntegreerd HGW, HGD en HGA) om passend onderwijsaanbod te realiseren voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften 
 • Creatief met Energizers

Werkgroepen
Professionele leergemeenschap (PLG)
Intervisie

 • Burgerschap
 • Hulp bij oriëntatie op bij de school passende implementatie van methode/visie t.a.v. sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming
 • Werken aan sociale veiligheid