Gedrag en Schoolklimaat

Basisschool low res25
Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. We willen onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun onderwijsbehoeften.

Het streven van Passend Onderwijs is erop gericht dit binnen het reguliere onderwijs voor zoveel als mogelijk leerlingen te realiseren. Professionals van Het ABC zetten zich met hun expertise hiervoor iedere dag met hart en ziel in! Ze zijn beschikbaar voor consult, advies, onderzoek, begeleiding/behandeling, coaching en training. Onze handelingswijze is hierbij handelings- en oplossingsgericht. We sluiten aan op wat al wel goed gaat, wat nog voor verbetering vatbaar is en wat nodig is om de gewenste situatie (dichter) te bereiken. Vanuit onderkenning, overzicht (Wat weten we al? Wat is er aan de hand? Welke problemen zijn er, en wat gaat juist goed?) dragen we bij aan verklaring, inzicht (Hoe komt het? Wat is er evt. nodig om de situatie beter te begrijpen?) met het oog op een advies, uitzicht (Welke aanpak heeft dit kind nodig? Wat zijn zijn/haar behoeften, wat hebben onderwijsprofessionals en ouders nodig qua ondersteuning hierbij?).

Onderwijsprofessionals en ouders zijn zoekende naar mogelijkheden om adviezen over leerlingen met speciale onderwijsbehoeften in de praktijk uit te kunnen voeren. Niemand heeft baat bij een rapportage/diagnose of “papieren advies” als men er verder niet mee (verder) kan werken. Hoe kan ik dat advies als leerkracht in de praktijk van alledag, met 26 leerlingen en beperkte mogelijkheid tot extra (individuele) instructie in mijn groep of buiten de groep op mijn school uitvoeren? Hoe doe ik dat als vader of moeder? Wie ondersteunt mij daarbij en hoe? Het ABC is gespecialiseerd in de vertaalslag maken van de theorie en kennis over effectieve werkwijzen naar het toepassen in de praktijk (Wat betekent dit nu praktisch voor de begeleiding van deze leerling, in deze klas, met deze leerkracht, op deze school, met deze ouders, etc.?). In onze begeleiding aan kinderen/jeugdigen, hun ouders en onderwijsprofessionals benutten we de samenwerking die mogelijk is binnen het volledige systeem (we werken daarbij ook graag samen met netwerkpartners). We bundelen de krachten samen om passend onderwijs met elkaar zo praktisch en zo goed als mogelijk te maken!

Kinderen ontwikkelen zich optimaal als ze zich veilig en “gehoord voelen”. Een positieve relatie met de leerkracht, medeleerlingen en hun ouders draagt hieraan bij. Kinderen hebben het ook nodig om “eigenaar” te zijn van hun eigen ontwikkeling. Wat kan ik al?/Wat heb ik al geleerd? Waar werk ik naartoe? Wat ga ik nu als volgend stapje leren? Onderwijsprofessionals en ouders maken hierin voor kinderen hèt verschil! Als zij er namelijk goed in slagen om af te stemmen op wat hun leerling/kind nodig heeft (om dat volgende stapje in ontwikkeling te kunnen maken), zorgt dit voor groei (competentiegevoel), welbevinden (lekker in je vel zitten), toenemende motivatie, plezier en vertrouwen in leren. Zo zorgen we ervoor dat ze zo goed als mogelijk kunnen leren en voorbereid zijn op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving waarin ze zich goed/gewaardeerd voelen (kwalificatie). Daarnaast dragen we bij aan socialisatie en persoonsvorming.

Wilt u meer informatie of direct contact hierover?

Fleur Runeman
Onderwijsadviseur, Registerpsycholoog NIP / Kinder & Jeugd

06 - 31 63 15 63

fruneman@hetabc.nl

Mijn profiel

"Elk kind heeft het nodig
om nodig te zijn."

Preventieve benadering

Taakspel

Veel scholen zoeken naar mogelijkheden om onrust en storend gedrag van leerlingen te voorkomen. Taakspel is een groepsaanpak, waarbij kinderen leren zich met behulp van spel beter aan de klassenregels te houden.

Lees meer

Vreedzame School

De Vreedzame School reikt tools aan waarmee je als leerkracht beter in staat bent meningsverschillen in de klas te overbruggen en leerlingen te begeleiden in hun vorming tot actieve, zorgzame, initiatiefrijke en verantwoordelijke burgers.

Lees meer

Schoolwide Positive Behavior Support (PBS)

Wil je systematisch met het hele schoolteam werken aan een veiliger en positief schoolklimaat?

 

Lees meer

Curatieve aanpak

Weer een gelukkige klas

Wil je als leerkracht op korte termijn de groepsdynamiek en de sfeer in je groep verbeteren? Wil je bereiken dat kinderen meer betrokken zijn op elkaar en positief met elkaar en de leerkracht omgaan? Wil je dat de veiligheid en de rust in de groep terugkeert zodat jij weer toekomt aan onderwijzen en kinderen kunnen floreren? Wij helpen je hier graag bij.

Lees meer

In gesprek met ouders

Wil je als leerkracht op korte termijn de groepsdynamiek en de sfeer in je groep verbeteren? Wil je bereiken dat kinderen meer betrokken zijn op elkaar en positief met elkaar en de leerkracht omgaan? Wil je dat de veiligheid en de rust in de groep terugkeert zodat jij weer toekomt aan onderwijzen en kinderen kunnen floreren? Het ABC helpt u om uit een negatieve spiraal te komen.

 

Lees meer

 

Creatief met energizersEnergizerSticks

Wil je inspelen op de bewegingsdrang van de leerlingen en daarmee ook de concentratie herpakken en sfeerbevorderend werken? Dit kan met het gebruik van energizers.

 

Lees meer

 

In gesprek met kinderen/jeugdigen

Wil je minder tegen of over leerlingen praten? Wil je meer met ze kunnen praten? Heb je behoefte aan praktische handvatten, verdieping van en oefening in je gesprekvaardigheden? Meld je dan aan voor de workshops handelings- en oplossingsgerichte gesprekken met kinderen/jeugdigen.

 

Lees meer

 

Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen

Onderwijsondersteuning Zieke leerlingen

Een ziek kind blijft een schoolkind. Daarom spreken wij een kind aan op zijn gezonde deel. Ons werk is gebaseerd op drie pijlers: informeren, begeleiden en lesgeven. Die kunnen in combinatie ingezet worden, maar ook op zichzelf staan. Wij werken met de leerling, de school en de ouders/verzorgers.

Lees meer

Win een leskist ‘elektriciteit’ voor in jouw klas.