Een nieuwe koers

 

Effectief aansturen van leerlingen met druk en impulsief gedrag

Een heel enthousiast kind in de klas, dat altijd spontaan reageert op alles wat u naar voren brengt? Een kind dat behulpzaam is en klaarstaat voor iedereen, maar daarbij zijn eigen werk vergeet? Of een dromerig, ongeconcentreerd kind, dat vaak zijn spullen vergeet of kwijtraakt? Wil je kinderen met druk en impulsief gedrag helpen hun zelfsturend vermogen te vergroten? Leer wat jij kunt doen zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Essentie

Wat ga je doen? Het ABC biedt voor zowel leerkrachten in het primair onderwijs als voor docenten in het voortgezet onderwijs een systematische aanpak die bestaat uit zes stappen, waarmee de leerkracht/docent handvatten ontwikkelt die werken. Een nieuwe koers is een op gedragstherapeutische principes gebaseerde cursus. De taaksituatie in de klas, de knelpunten in overgangssituaties en sociale contacten in vrije situatie (pauzes) vormen de focus. Handelingsgericht Werken (HGW) is hierbij het kader. Op deze manier kan het kind met (vermoeden van) ADHD op school optimaal functioneren.

Resultaten

  • Je kunt een analyse maken van het gedrag en de factoren die het gedrag beïnvloeden
  • Je kunt een concreet, gericht handelingsplan opstellen wat het kind helpt om zijn gedrag te sturen
  • Je kunt met gedragsmatige interventies het kind helpen om zijn zelfsturend vermogen te vergroten.

Werkwijze

Een nieuwe koers bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2 uur. Je krijgt opdrachten mee rond een kind uit jouw eigen klas.

Bij dit programma maken we gebruik van het boek 'Een Nieuwe Koers', M. Hinfelaar en E. ten Brink; uitgeverij Pearson (ISBN 978 90 265 2245 1). Je kunt deze training ook met jouw team op je eigen locatie laten verzorgen. 

Maatwerk met een eigen team en data is mogelijk.
Neem voor meer informatie contact op met Fleur Runeman.

Heb je interesse of wil je meer informatie?

Fleur Runeman
Onderwijsadviseur, Registerpsycholoog NIP / Kinder & Jeugd

06 - 31 63 15 63

fruneman@hetabc.nl

Mijn profiel