In gesprek met ouders

 

Wil je beter met ouders kunnen praten over het functioneren van je leerling? Wil je hen meer betrekken bij de schoolgang van hun kind/jeugdige en constructief met ouders samenwerken? Wil je dat gesprekken met hen constructiever verlopen? Ook als je (ernstige) zorgen of vragen over je leerling hebt?

We weten namelijk dat door middel van goede gesprekken met ouders:

 • je beter zicht krijgt op hun beleving, mening en ideeën (en indirect op die van jouw leerling);
 • je de relatie met hen (en indirect met hun kind) kan verbeteren;
 • je nuttige feedback op je eigen pedagogisch-didactisch handelen krijgt;
 • je hen beter kunt informeren over visie, het beleid en de mogelijkheden van de school en wat dit wederzijds inhoudt qua verwachtingen en procedures;oks
 • je ze meer in hun kracht kan zetten en kunt profiteren van hun ervaringsdeskundigheid als opvoeder;
 • je hen beter kunt betrekken en tot partner kunt maken om samen (met jouw ervaringsdeskundigheid als onderwijzer) te bereiken dat een kind/jeugdige zich op school optimaal ontwikkelt en floreert als leerling;
 • je hun expertise en wensen beter kan benutten bij het gezamenlijk invullen van onderwijs- en opvoedbehoeften;
 • je beter samen een passende aanpak of oplossing kan bedenken waarbij het volgende (SMARTI) doel met grotere kans op slagen wordt bereikt.
 • je onderwijsondersteunend gedrag van ouders kunt bevorderen waarvan jouw leerling profiteert.

 

Wil je dit bereiken en heb je behoefte aan praktische handvatten, verdieping van en oefening in je gesprekvaardigheden? Meld je dan aan voor de workshops handelings- en oplossingsgerichte gesprekken met ouders!

 

Onderwerpen die tijdens de workshops worden behandeld:

 • Handelingsgerichte en oplossingsgerichte gespreksvaardigheden en werkvormen die direct toe te passen zijn in de dagelijkse praktijk;
 • Hoe kun je ouders beter bereiken als een gesprek als moeilijk wordt ervaren? Met welke ouders (en hun verschillende ondersteuningsbehoeften) heb je in de praktijk te maken? Hoe kun je in gesprekken daarmee omgaan? Hoe voer je een slechtnieuwsgesprek? Uitwisseling van tips en adviezen ten aanzien van aanpassing aan cognitieve mogelijkheden, taalvaardigheid, mogelijkheden tot zelfreflectie, sociaal inzicht/sociale vaardigheden, omgaan met emoties, kritiek en bezwaren (weerstand en een agressieve houding), etc.;
 • Inbedding van gesprekken met ouders in de HGW-cyclus (passend bij visie/beleid van de school), in de basis- en extra ondersteuning op school.

 

Werkvormen:

 • Interactieve overdracht en uitwisseling van kennis en vaardigheden;
 • Bespreking van de casuïstiek van deelnemers en oefening in vaardigheden;
 • Na de eerste workshop gaan deelnemers met een eigen opdracht (het voeren van een gesprek met ouders en het voornemen om bepaalde vragen vaker te stellen) aan de slag. Tijdens de tweede workshop gaan we op deze ervaringen in (model oplossingsgerichte intervisie) en verdiepen ze door middel van oefening (rollenspel).

 

Duur en kosten:

 • Offerte op maat;
 • In een gesprek met directie, ib en vertegenwoordiging van het schoolteam worden de workshops fijner afgestemd op de actuele behoeften/doelen van uw schoolteam (of deel daarvan);
 • Twee workshopbijeenkomsten van 3 uur met tussen deze bijeenkomsten voldoende tijd voor deelnemers om een eigen opdracht praktisch uit te voeren;
 • Tussentijds overleg;
 • Evaluatie en advies ten aanzien van een vervolg.

 

Wilt u zich hiervoor aanmelden ?

Fleur Runeman
Onderwijsadviseur, Registerpsycholoog NIP / Kinder & Jeugd

06 - 31 63 15 63

fruneman@hetabc.nl

Mijn profiel