Workshops 'in gesprek met kinderen/jeugdigen'

Wil je minder tegen of over leerlingen praten? Wil je meer met ze kunnen praten? We weten namelijk dat door middel van goede gesprekken met kinderen/jeugdigen:

 • je beter zicht krijgt op hun beleving, mening en ideeën;
 • je de relatie met je leerling kan verbeteren, zijn/haar welbevinden (basisbehoeften) en motivatie kan vergroten;
 • je ze meer in hun kracht kan zetten en tot mede-eigenaar maakt van hun eigen ontwikkeling;
 • je nuttige feedback op je eigen pedagogisch-didactisch handelen krijgt;
 • je hun expertise en wensen beter kan benutten bij het gezamenlijk invullen van onderwijs- en opvoedbehoeften;
 • je samen een passende aanpak of oplossing kan bedenken waarbij het volgende (SMARTI) doel met grotere kans op slagen wordt bereikt.

Wil je dit bereiken en heb je behoefte aan praktische handvatten, verdieping van en oefening in je gesprekvaardigheden? Meld je dan aan voor de workshops handelings- en oplossingsgerichte gesprekken met kinderen/jeugdigen!

Onderwerpen:

 • Handelingsgerichte en oplossingsgerichte gespreksvaardigheden en werkvormen die direct toe te passen zijn in de dagelijkse praktijk;
 • Het handelingsgerichte Kindgesprek (en eventueel Kindplan);
 • “Werken aan wat werkt” (toepassing van handelings- en oplossingsgericht werken op groepsniveau);
 • Praktische toepassing van wat vanuit onderzoek in de onderwijspraktijk effectief blijkt;
 • Hoe kun je kinderen/jeugdigen (en hun ouders) beter bereiken waarmee een gesprek als moeilijk wordt ervaren? (aanpassing aan cognitieve mogelijkheden, taalvaardigheid, mogelijkheden tot zelfreflectie, sociaal inzicht/sociale vaardigheden, omgaan met kritiek en bezwaren, etc.);
 • Inbedding van gesprekken met kinderen/jeugdigen in de HGW-cyclus (passend bij visie/beleid van de school), in de basis- en extra ondersteuning op school.

Werkvormen:

 • Interactieve overdracht en uitwisseling van kennis en vaardigheden;
 • Bespreking van de casuïstiek van deelnemers en oefening in vaardigheden;
 • Na de eerste workshop gaan deelnemers met een eigen opdracht (het voeren van een gesprek met een leerling en het voornemen om bepaalde vragen vaker te stellen aan kinderen/jeugdigen) aan de slag. Tijdens de tweede workshop gaan we op deze ervaringen in (model oplossingsgerichte intervisie) en verdiepen ze door middel van oefening (rollenspel).

Duur en kosten:

 • Offerte op maat;
 • In een gesprek met directie, ib en vertegenwoordiging van het schoolteam worden de workshops fijner afgestemd op de actuele behoeften/doelen van uw schoolteam (of deel daarvan);
 • Twee workshopbijeenkomsten van 3 uur met tussen deze bijeenkomsten voldoende tijd voor deelnemers om een eigen opdracht praktisch uit te voeren;
 • Tussentijds overleg;

Wilt u meer informatie of direct contact hierover?

Fleur Runeman
Onderwijsadviseur, Registerpsycholoog NIP / Kinder & Jeugd

06 - 31 63 15 63

fruneman@hetabc.nl

Mijn profiel