Taakspel

logo_taakspel

Veel scholen zoeken naar mogelijkheden om onrust en storend gedrag van leerlingen te voorkomen. Taakspel is een groepsaanpak, waarbij kinderen leren zich met behulp van spel beter aan de klassenregels te houden. Doordat deze regels beter worden nageleefd vermindert onrust en storend gedrag, worden de onderlinge verhoudigen prettiger en verbetert de sfeer in de groep.

Een tijdelijk beloningssysteem moedigt handhaving van de regels aan. Het Taakspel kan tijdens reguliere lessituaties worden gespeeld, waarna het spel ook tijdens overgangssituaties (bijvoorbeeld het naar buiten lopen) kan worden benut.

Werkwijze

A) Cursus bij Het ABC
Deze bestaat uit drie bijeenkomsten op Het ABC, met minimaal acht deelnemers, verspreid over het schooljaar. Tussendoor zullen er in totaal 10 klassenconsultaties uitgevoerd worden per deelnemer voor de implementatie in de klassensituatie. De intern begeleider wordt altijd meegenomen in het gefaseerde coachingsproces.

B) Schoolspecifiek
Deze activiteit kan ook schoolspecifiek worden ingevuld. De intern begeleider wordt meegenomen in het gefaseerde coachingsproces.

Taakspel Opfrisbijeenkomst

Wij organiseren ook bijeenkomsten om de taakspelkennis op te frissen en om als team weer gezamenlijk afspraken te maken en te praten over taakspel; Hoe doen wij dit op onze school? Wat vinden wij belangrijk? Welk gedrag willen we aanpakken?

De bijeenkomst wordt gegeven in de vorm van een quiz. Het schoolteam wordt verdeeld in kleine groepjes (teams, zoals taakspel ook wordt gespeeld) en gaat enthousiast aan de slag. Tegelijkertijd worden de teams uitgenodigd om in gesprek/ discussie met elkaar om op die manier samen het goede antwoord te achterhalen.

Aanmelden

Neem voor meer informatie contact op met Janneke Oussoren via joussoren@hetabc.nl 

Wil je meer informatie of direct contact?

Janneke Oussoren
Relatiemanager

06 - 31 63 15 59

joussoren@hetabc.nl

Mijn profiel