De Vreedzame School & Democratisch burgerschap

Heb je behoefte aan handreikingen om vrijheid van meningsuiting in je klas aan de orde te stellen, helemaal gezien de huidige roerige tijd? Ben je ‘het korte lontje’ van sommige kinderen zat? De Vreedzame School reikt tools aan waarmee je als leerkracht beter in staat bent meningsverschillen in de klas te overbruggen en leerlingen te begeleiden in hun vorming tot actieve, zorgzame, initiatiefrijke en verantwoordelijke burgers.

Essentie

Voor kinderen die opgroeien in een stad als Amsterdam is het belangrijk dat zij leren omgaan met diversiteit en leren zelf conflicten op een goede manier op te lossen. Een hechte groepsvorming, bewustwording van reactiestijlen, communicatievaardigheden en inspraak dulden, blijken enkele van de cruciale sleutels. De Vreedzame School is in Amsterdam een gangbare aanpak. Kinderen worden aangemoedigd een actieve rol te spelen in het neerzetten van een vreedzaam en democratisch klimaat en bepalen en verzorgen zo de cultuurverandering binnen de hele school. Tijdens de leerkrachttrainingen ga je onder andere aan de slag met je eigen voorkeursstijl van reageren op lastige situaties. Door verschillende werkvormen, zoals bijvoorbeeld mediatie, ontdek je verschillende lagen in de communicatie. Je kijkt ook kritisch naar het participatie-gehalte binnen je team. Hoe wordt in jouw team gedacht over discriminatie, hoe tackelen jullie vooroordelen en racisme? Steeds leggen we een verband tussen je eigen beleving als leerkracht en het niveau van de kinderen. Gedurende het traject is structureel aandacht voor het delen van de ervaringen en resultaten met jouw team. Het traject De Vreedzame School kent de volgende inhoudelijke modules:

  1. We horen bij elkaar (groepsvorming)
  2. We lossen conflicten zelf op (conflicthantering)
  3. We hebben oor voor elkaar (communicatie)
  4. We hebben hart voor elkaar (gevoelens)
  5. We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid en mediatie)
  6. We zijn allemaal anders (diversiteit)

Resultaten

  • Je hebt kennis van de uitgangspunten en leerlijn van het programma.
  • Je hebt samen met het team visie ontwikkeld op diversiteit en het omgaan met verschillen en conflicthantering.
  • Je kunt de principes van De Vreedzame School toepassen in je dagelijkse handelen en daarmee jouw werkklimaat positief beïnvloeden.
  • Je beschikt over een gemeenschappelijk begrippen- en referentiekader op sociaal-emotioneel terrein.

Werkwijze

De Vreedzame School wordt bij voorkeur teambreed ingezet, zowel in het regulier als in het speciaal onderwijs: met alle personeelsleden en de collega’s van de VVE. In tweede instantie worden de ouders en de TSO bij het traject betrokken. In het tweede jaar volgen de leerlingen. Het traject beslaat 2 invoeringsjaren. Het bestaat uit 6 inhoudelijke modules en 1 borgingssessie van elk 3 uur. In het 2e jaar is er een aparte training voor de leerlingmediatoren. Bij een team van maximaal 25 personen zetten we 2 trainers in. Het proces wordt aangestuurd door een interne stuurgroep.

Na het tweejarige implementatietraject is er een verdiepingstraject mogelijk. 

Kosten op aanvraag. Het traject is schoolspecifiek en deels maatwerk.
Neem voor meer informatie contact op met Marlien van Stempvoort mvanstempvoort@hetabc.nl

Wil je meer informatie of direct contact hierover?

Fleur Runeman
Onderwijsadviseur, Registerpsycholoog NIP / Kinder & Jeugd

06 - 31 63 15 63

fruneman@hetabc.nl

Mijn profiel

Win een leskist ‘elektriciteit’ voor in jouw klas.