Schoolkracht subsidieregeling

School- en onderwijsontwikkeling is essentieel voor de onderwijskwaliteit. Schoolleiders en leraren vinden niet altijd tijd, budget en focus om verander- en verbeterideeën uit te werken en/of uit te voeren. Of om goede veranderingen duurzaam te borgen in de onderwijspraktijk.

De nieuwe subsidieregeling 'Schoolkracht' wil schoolleiders en leraren ondersteunen met hun schoolontwikkeling. Zodat scholen lerende, professionele organisaties worden én blijven en duurzame schoolontwikkeling in het funderend onderwijs wordt versterkt.

Subsidie aanvragen

Scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs kunnen maximaal 30.000 euro aanvragen voor een plan voor schoolontwikkeling. Van 25 november 2020 tot en met 15 januari 2021 kun je deze subsidie aanvragen. De subsidie moet worden besteed van maart 2021 tot en met augustus 2022.

Voorwaarden

De aanvraag moet zijn voorzien van een plan voor schoolontwikkeling en een begroting, gericht op één of meerdere van de volgende thema’s:

 • verbeteren onderwijskwaliteit;
 • omgaan met leraren- en schoolleiderstekort;
 • kansen(on)gelijkheid;
 • digitalisering.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor personele kosten en materiële kosten die direct aan het project verbonden zijn.

Een aantal mogelijkheden, ter inspiratie:

 • Schoolontwikkeling
 • Taal- en lees ontwikkeling versterken
 • Reken ontwikkeling versterken
 • Taalonderwijs betekenisvol maken met W&T
 • W&T onderwijs verrijken met taalaanbod
 • Meertaligheid als kans
 • Burgerschap & gelijke kansen

Waar kan Het ABC jouw school mee helpen?
Neem voor advies en begeleiding bij deze subsidie aanvraag én voor meer informatie over de mogelijke invulling contact op met Dylan Hyman via dhyman@hetabc.nl

Wilt je meer weten hierover?

Dylan Hyman
Onderwijsadviseur Wetenschap en Technologie

06 – 24 23 97 26

dhyman@hetabc.nl

Mijn profiel

Tijdlijn subsidieregeling