Taal

taalvaardig

Hoe vergroten we de kansen van kinderen door hun taalvaardigheid optimaal te ontwikkelen? 

Taalvaardigheid bepaalt in belangrijke mate de kansen van kinderen. Hoe draag je als school eraan bij dat alle kinderen hun taalvaardigheid optimaal ontwikkelen? Wat is goed taalonderwijs? Hoe geef je taalbewust onderwijs in alle vakken? Hoe ga je om met taalmethodes en methodieken, zodat ze passen bij jullie schoolsituatie? Wat kan het onderwijs doen voor kinderen met een taalachterstand in het Nederlands, zoals nieuwkomers of kinderen die opgroeien in een taalarme omgeving? In dit soort vraagstukken denkt het ABC graag met je mee.

Voortbouwend op de situatie van jullie school en met actuele inzichten en ervaringen op andere scholen leveren we graag een bijdrage aan goed taalonderwijs dat aansluit bij de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van coaching, training, werkgroepbegeleiding, beleidsadvies of in een andere vorm, zo lang die goed past bij jullie vraag als school.

In ons werk gaan we uit van de visie dat in krachtige taalleersituaties de volgende elementen een rol spelen:

• Taalbouwstenen: de deelvaardigheden zoals woordenschat, technisch lezen, begrijpend luisteren en lezen, gespreksvaardigheden en schrijfvaardigheden, hogere orde denken.
• Taalgebruik: het functioneel toepassen van de deelvaardigheden zoals bij een werkstuk maken, debatteren, presenteren, onderzoekend leren.
• Taalambitie: de drijfveer om je taalvaardigheid te vergroten omdat dit je helpt je persoonlijke doelen te verwezenlijken. Denk bijvoorbeeld aan het kind dat een perfecte brief wil schrijven aan de gemeenteraad voor meer sportveldjes in de wijk .

Als deze drie elementen in samenhang terugkomen in een taalleersituatie, zien kinderen dat, als ze grip krijgen op 'losse' deelvaardigheden en deze kunnen toepassen in functionele situaties, ze ook meer grip krijgen op hun persoonlijke doelen. Daarom nemen we al deze elementen zoveel mogelijk mee als we met scholen meedenken over beter taalonderwijs op maat.

Wil je meer weten hierover?

Froukje Hoobroeckx
Onderwijsadviseur

0631631583

fhoobroeckx@hetabc.nl

Mijn profiel

Aanbod van Het ABC

Begrijpend luisteren en begrijpend lezen

Goed begrijpen wat je hoort en leest? Onmisbaar om taalvaardig te zijn!

 

 

Lees meer

Woordenschatontwikkeling

Leer meer over het belang van woordenschat en de doelstellingen van goed woordenschatonderwijs.

Lees meer

Taal en Wetenschap & Technologie

Leer meer over de verschillende mogelijkheden om taalonderwijs betekenisvol te maken met W&T én om W&T-onderwijs te verrijken met taalaanbod.

Lees meer

Theaterlezen

Uit onderzoek blijkt dat theaterlezen een positieve invloed heeft op het leesniveau, de vloeiendheid en de leesmotivatie bij leerlingen met leesproblemen. Zwakke, middelmatige en goede lezers kunnen dit samen doen.

Lees meer

Bouw!

Bouw! is het effectieve computergestuurde interventieprogramma dat speciaal is ontwikkeld om kinderen die risico lopen op problemen met lezen en spellen, preventief (in groep 2 tot 4) extra hulp te geven, actief ondersteund door tutors.

Lees meer

Taal en het jonge kind

In het Amsterdamse onderwijs is een schat aan talen te vinden. Hoe maak je gebruik van al die talen in de onderbouw en zet je het aanbod betekenisvol in?

Lees meer

Tweedejaars nieuwkomers in de reguliere groep

Heb je als leerkracht tweede- of derdejaars nieuwkomers in je reguliere groep?
En wil je meer weten over hoe je deze kinderen optimaal kunt begeleiden?

Lees meer

Zien is snappen

Heb je ook kinderen in de klas voor wie het Nederlands niet de enige of eerste moedertaal is? Deze training geeft je concrete aanwijzingen en tips, in te zetten naast elke methode die je gebruikt.

 

Lees meer

Taaldenkgesprekken met NT2-leerlingen

Werk je met nieuwkomers of andere NT2-leerlingen? In deze cursus leer je hoe je taaldenkgesprekken inzet om de mondelinge taalvaardigheid van nieuwkomers/NT2-leerlingen te stimuleren.

Lees meer