Taal

taalvaardig

Hoe zorgen we ervoor dat kinderen hun taalvaardigheid optimaal ontwikkelen? 

Taalvaardigheid bepaalt in belangrijke mate de kansen van kinderen. Jezelf kunnen uitdrukken, een goed gesprek voeren, informatie tot je nemen en taal inzetten om iets voor elkaar te krijgen; deze vaardigheden dragen bij aan je zelfvertrouwen en maken dat je mee kunt doen in je omgeving en de maatschappij. Hoe zorgen we ervoor dat kinderen hun taalvaardigheid optimaal ontwikkelen?

Het ABC ziet taalvaardigheid als een geheel waarin de volgende drie deelaspecten met elkaar samenhangen:
• Taalbouwstenen
• Taalgebruik
• Taalambitie

Taalbouwstenen zijn de deelvaardigheden zoals fonemisch bewustzijn, woordenschat, technisch lezen, spelling en begrijpend luisteren en begrijpend lezen.

Taalgebruik is het toepassen van de deelvaardigheden in functionele situaties, zoals presenteren, discussiëren, een informatief stuk schrijven, informatie uit verschillende bronnen verwerken.

Taalambitie gaat over het verbeteren van taalvaardigheid om maatschappelijke kansen te vergroten en persoonlijke ambities te verwezenlijken. Denk bijvoorbeeld aan meedoen aan extra taallessen of een debatclub, leren omgaan met dyslexie of meertaligheid, ouders die de taalvaardigheid van hun kind willen stimuleren.

De onderwijsadviseurs van het ABC denken vanuit hun eigen expertise mee met onderwijsprofessionals over hoe we deze aspecten van taalvaardigheid optimaal bij kinderen kunnen ontwikkelen.

Wil je meer weten hierover?

Lijgien Bos
Klantmanager & Onderwijsadviseur

06 - 21 80 95 52

lbos@hetabc.nl

Mijn profiel

Aanbod van Het ABC

Begrijpend luisteren en begrijpend lezen

Goed begrijpen wat je hoort en leest? Onmisbaar om taalvaardig te zijn!

 

 

Lees meer

Woordenschatontwikkeling

Leer meer over het belang van woordenschat en de doelstellingen van goed woordenschatonderwijs.

Lees meer

Taal en Wetenschap & Technologie

Leer meer over de verschillende mogelijkheden om taalonderwijs betekenisvol te maken met W&T én om W&T-onderwijs te verrijken met taalaanbod.

Lees meer

Theaterlezen

Uit onderzoek blijkt dat theaterlezen een positieve invloed heeft op het leesniveau, de vloeiendheid en de leesmotivatie bij leerlingen met leesproblemen. Zwakke, middelmatige en goede lezers kunnen dit samen doen.

Lees meer

Bouw!

Bouw! is het effectieve computergestuurde interventieprogramma dat speciaal is ontwikkeld om kinderen die risico lopen op problemen met lezen en spellen, preventief (in groep 2 tot 4) extra hulp te geven, actief ondersteund door tutors.

Lees meer

Taal en het jonge kind

In het Amsterdamse onderwijs is een schat aan talen te vinden. Hoe maak je gebruik van al die talen in de onderbouw en zet je het aanbod betekenisvol in?

Lees meer

Tweedejaars nieuwkomers in de reguliere groep

Heb je als leerkracht tweede- of derdejaars nieuwkomers in je reguliere groep?
En wil je meer weten over hoe je deze kinderen optimaal kunt begeleiden?

Lees meer

Zien is snappen

Heb je ook kinderen in de klas voor wie het Nederlands niet de enige of eerste moedertaal is? Deze training geeft je concrete aanwijzingen en tips, in te zetten naast elke methode die je gebruikt.

 

Lees meer

Win een leskist ‘elektriciteit’ voor in jouw klas.