Taal en lezen

taalvaardig

Hoe zorg ik ervoor dat de kinderen op school optimaal profiteren van het taal- en leesaanbod als middel om te leren?

Kinderen die hun weg vinden in taal en goed kunnen lezen, zijn beter in staat kennis te verwerven. Daarmee presteren ze beter op school, wat de kans vergroot om te slagen in het leven.  De taalspecialisten van het ABC denken mee met leerkrachten, taalcoördinatoren en directies om het taal- en leesonderwijs goed vorm te geven, passend bij de visie en de populatie van de school.

 

blog-moniek

Dit artikel van Moniek Sanders, en vele andere interessante artikelen, zijn te lezen in het MeerTaal magazine (kijk op de website).

Wil je meer weten hierover?

Monica de Wit
Onderwijsadviseur Taal & VVE

06 31 63 15 47

mdewit@hetabc.nl

Mijn profiel

 

 

Maak op je school een meerjarenplan voor nieuwkomersleerlingen en ga daarbij uit van functioneel veeltalig leren.

 Lees hier de hele handreiking ‘Ruimte voor nieuwe talenten’ van de PO-Raad.

En bekijk de reactie van Moniek op deze handreiking, in  haar blog 'Anders kijken naar nieuwkomers'.

Aanbod van Het ABC

Starttraining NT2

Ben je leerkracht of intern begeleider en werk je met nieuwkomers, vluchtelingen of asielzoekerskinderen? Heb je behoefte aan meer kennis op het gebied van NT2-onderwijs, maar niet direct tijd om een uitgebreide opleiding te volgen? Breid je kennis uit met deze training.

Lees meer

Taal- of leesmethode

Wil je een nieuwe methode gaan kiezen voor taal, spelling, (voortgezet) technisch lezen of begrijpend lezen? Of werk je nu met een methode en wil je de mogelijkheden die de methode heeft beter benutten.

Lees meer

Plezier in creatief taalonderwijs, lezen en schrijven

‘Hoe methodiek en creativiteit elkaar versterken’. Hoe zorg ik ervoor dat mijn leerlingen structureel met meer plezier aan hun lees-, schrijf- en taalontwikkeling werken?

Lees meer

Zien is snappen

Heb je ook kinderen in de klas voor wie het Nederlands niet de enige of eerste moedertaal is? Deze training geeft je concrete aanwijzingen en tips, in te zetten naast elke methode die je gebruikt.

 

Lees meer

Goed taalonderwijs

Wil je dat jouw leerlingen mondige, communicatief vaardige burgers worden die hun weg kunnen vinden in de informatiemaatschappij en hun talenten volop kunnen ontwikkelen? Deze modules bieden handvatten om in je dagelijkse onderwijspraktijk aan te sluiten op de grootstedelijke diversiteit.

Lees meer

Begrijpend lezen

Hoe maak ik van mijn kinderen actieve lezers? Hoe zorg ik ervoor dat ze plezier hebben in begrijpend lezen?

 

 

Lees meer

Meertaligheid

Wil je weten hoe het precies zit met meertaligheid en welke advies je ouders op dit gebied kunt geven? Zodat ouders en kind op een verantwoorde en plezierige manier met hun meertaligheid om kunnen gaan op school en in de thuissituatie?

 

Lees meer

Bouw!

Bouw! is het effectieve computergestuurde interventieprogramma dat speciaal is ontwikkeld om kinderen die risico lopen op problemen met lezen en spellen, preventief (in groep 2 tot 4) extra hulp te geven, actief ondersteund door tutors.

 

Lees meer

Met woorden in de weer

Met Woorden in de Weer geeft schoolteams inzicht in het belang van goed woordenschatonderwijs en ontwikkelt leerkrachtvaardigheden voor selecteren, aanbieden en oefenen van woorden.

 

Lees meer

Sterke taalontwikkeling bij jonge kinderen

In het Amsterdamse onderwijs is een schat aan talen te vinden.
Hoe maak je gebruik van al die talen in de onderbouw en zet je het aanbod betekenisvol in?
Wij bieden workshops, studiemiddagen, trajecten en coaching on the job om het bestaande aanbod
betekenisvol en rijk te maken en tot een sterkere taalontwikkeling te komen.