Begrijpend luisteren en begrijpend lezen

Goed begrijpen wat je hoort en leest? Onmisbaar om taalvaardig te zijn!

Begrijpend luisteren en begrijpend lezen is een belangrijk onderdeel van het taalcurriculum. Het is een belangrijke voorwaarde voor het leren in alle vakken en het deelnemen aan de maatschappij. Dus niet alleen bij taal, maar ook bij rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde en andere vakken moet je de betekenis kunnen halen uit wat je hoort of leest. Daarom zijn begrijpend luisteren en begrijpend lezen vaardigheden die in alle situaties en bij alle vakken waar lezen bij komt kijken geoefend kunnen worden.

Met begrijpend luisteren verbreden kinderen hun kennis over de wereld, vergroten ze hun woordenschat, leren ze meer over de structuur van teksten en leren ze hoe leuk het is om met teksten bezig te zijn. Om kinderen dit te leren is een didactiek nodig waarin voorlezen, interactief voorlezen en hardop denkend voorlezen afwisselend worden ingezet.

Bij begrijpend lezen draait het vooral op het willen én kunnen begrijpen van wat er in de tekst staat. De didactiek van begrijpend lezen omvat meer dan het aanleren van strategieën. Een actieve, integrale aanpak van begrijpend lezen richt zich naast tekstbegrip ook op uitbreiding van de woordenschat, vergroten van de kennis van de wereld, hogere denkvaardigheden, leesvertrouwen én leesplezier. Begrijpend lezen kan daarom worden ingezet op alle momenten waarin teksten gelezen worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Froukje Hoobroeckx.

Heb je vragen hierover?

Froukje Hoobroeckx
Onderwijsadviseur

0631631583

fhoobroeckx@hetabc.nl

Mijn profiel

 

Tutorial ‘Begeleiden bij Begrijpend Lezen’ preteaching begrijpend lezen voor meertalige kinderen

Voor veel meertalige kinderen is het lastig om mee te komen met de lessen begrijpend lezen. Voor hen kan preteaching een uitkomst zijn. Dit kan door de leerkracht gedaan worden, maar dat kost veel tijd en is niet altijd goed te organiseren. Fijn zou zijn, als dit ook thuis met de ouders, een onderwijsassistent of met een (t)huiswerkbegeleider gedaan kon worden.

Om ouders of begeleiders hierbij te ondersteunen, hebben we de ABC-tutorial ‘Begeleiden bij begrijpend lezen’ gemaakt. Hierbij krijgt een ouder of andere thuisbegeleider stap voor stap hulp bij het voorspellen, voorkennis activeren en woordenschat oefenen bij een tekst. In de tutorial is speciaal aandacht voor het benutten van de voorkeurstaal van meertalige leerlingen.

Na deze preteaching kan de leerkracht de tekst in de klas behandelen. Daarna kunnen kinderen de opdrachten samen op school of thuis met hun begeleider maken.

Voor meer informatie over deze tutorial of over begrijpend lezen kun je contact opnemen met Froukje Hoobroeckx.