Beter begrijpend lezen

Hoe maak ik van mijn kinderen actieve lezers? Hoe zorg ik ervoor dat ze plezier hebben in begrijpend lezen?

Begrijpend lezen is een complexe vaardigheid om te onderwijzen, terwijl het eigenlijk niet meer is dan een middel om informatie tot je te nemen. Hoe ervaren de kinderen op school het begrijpend lezen? Lukt het de leerkrachten de kinderen te activeren en op die manier betere lezers te worden? Zijn de basisvoorwaarden om te komen tot goed begrijpend lezen voldoende aanwezig?

In een startgesprek bespreken we de situatie op school en ontwerpen we op basis hiervan een traject. Werken met leesstrategieën, modellen, differentiatie, transfer naar de zaakvakken, leesmotivatie zijn onderwerpen die in het traject aan de orde kunnen komen. Een traject kan bestaan uit scholing, advisering van de taal- of leescoördinator en consulten op de werkvloer, desgewenst met beeldopname.

Voor vragen over dit aanbod kunt je contact opnemen met Moniek Sanders.

Heb je vragen hierover?

Moniek Sanders
Onderwijsadviseur & Taalspecialist

06 - 31 63 16 20

msanders@hetabc.nl

Mijn profiel