“Samen dyslectisch zijn met alle kansen en obstakels’”

Waarom een ouder-kind bijeenkomst?

Op woensdagmiddag 11 september heeft Het ABC samen met de HOI Foundation een ouder-kind bijeenkomst georganiseerd. De laatste bijeenkomst was een aantal jaar geleden, daarom vonden wij het hoog tijd om er weer eens een te organiseren. Wij zien deze bijeenkomst als een mooie gelegenheid om ouders te informeren over dyslexie, maar ook om handvatten aan te reiken over het maken van het dyslexiehuiswerk en het omgaan met dyslexie. Tevens is het voor zowel de ouders als de kinderen een mooi moment om zich te realiseren dat ze niet alleen zijn. Een ander belangrijk onderdeel van de middag is om te kijken naar de kansen van dyslexie.

Om 14:00 openden wij de deuren van Het ABC om in totaal 30 kinderen samen met hun ouders/familie te ontvangen. Na een korte gezamenlijke introductie werden de kinderen in groepen verdeeld om aan hun programma te beginnen.

 

Voor de kinderen

Er was keuze uit verschillende spelletjes met betrekking tot lezen en schrijven. Zo waren er spelletjes op het gebied van klanken en woorden, of een spelvorm met quizvragen over dyslexie. Ook konden de kinderen reageren op verschillende stellingen over dyslexie. De kinderen waren zeer enthousiast en wisten veel te vertellen over dyslexie en hun eigen ervaringen. Er werden onder andere bekende schrijvers met dyslexie genoemd (zoals Roald Dahl en Jacques Vriens) en verteld over de verschillende hulpmiddelen die ze in de klas gebruiken (zoals de Spiekbrief, een tafelkaart en de computer).

Enkele reacties van de kinderen:
“Hee mam, er zijn zóveel kinderen die dyslectisch zijn!”
“Ik heb dyslexie en ik ben er trots op.”
“Het is leuk, dus ga vooral ook!”

 

Ouders

Ondertussen kregen de ouders een workshop waarbij zij zelf konden ervaren hoe het is om dyslectisch te zijn, kregen zij uitleg over wat dyslexie is en welke aspecten van het brein en dagelijks functioneren daardoor beïnvloed worden. Er werden boekentips gegeven en er werden met andere ervaringsdeskundigen tips en trucs uitgewisseld onder andere over het maken en leuk houden van het huiswerk.

Enkele reacties tijdens de bijeenkomst:
“Praktische informatie en met veel aandacht voor vragen.”
“Focus op de kracht van dyslexie.”
“Ik gun dit ieder kind! Hoe fijn is het om gelijken te ontmoeten.”

 

HOI Foundation

Door de HOI Foundation werd een workshop georganiseerd waarbij de kinderen en hun ouders gezamenlijk aanwezig waren. Hierbij lag de nadruk op het door HOI uit het Engels vertaalde boek: “Dyslexie als kans”. Aan de hand van verschillende stellingen werd er besproken waar veel dyslectische kinderen juist wél goed in zijn en werd op deze manier ingegaan op de kansen van dyslexie. Met deze vernieuwende blik is het uitgangspunt:“Dyslexie heeft uitdagingen en unieke vaardigheden. Tijd om ook te focussen op waar dyslectische kinderen juist heel goed in zijn!”

 

Kortom..

Het was een geweldige en inspirerende middag. We hebben van de ouders en kinderen positieve feedback gekregen en de ouders waren erg enthousiast over het feit dat wij ons richten op de kansen van het dyslectische brein en hoe wij tijdens de behandeling oog hebben voor het leren omgaan met dyslexie. De kinderen vonden het erg fijn om gelijken te ontmoeten en het gevoel te hebben niet alleen te zijn.

We hopen dat we een inzage hebben kunnen geven in wat een ouder-kind bijeenkomst inhoudt. Op woensdag 1 april organiseren we de volgende bijeenkomst voor kinderen die dan in behandeling zijn en hun ouders. Wij hebben er nu al zin in!

Anne Blom, Hilde Noordam en Nina Willemse (Het ABC)
06 316 316 04 / advies@hetabc.nl
www.hetabc.nl/dyslexie

Wil je meer weten over Dyslexie? Neem dan contact op!

Anne Blom
Onderwijsadviseur

06 31 63 15 28

ablom@hetabc.nl

Mijn profiel