Training 'Goed taalonderwijs'

Wil je als leerkracht/docent dat jouw leerlingen mondige, communicatief vaardige burgers worden die hun weg kunnen vinden in de informatiemaatschappij en hun talenten volop kunnen ontwikkelen? De modules Goed Taalonderwijs bieden jou handvatten om in je dagelijkse onderwijspraktijk aan te sluiten op de grootstedelijke diversiteit.

Essentie

Een goed taalniveau vraagt meer dan het kunnen uitvoeren van methodes in de klas. Dat vraagt inzicht in taalverwervingsprocessen van de diverse en meertalige populatie in de grote stad. De training Goed Taalonderwijs bevat de volgende modules:

 1. Taalverwerving (eerste en tweede taalverwerving) en de Referentieniveaus Taal in het Onderwijs
 2. Omgaan met meertaligheid
 3. Woordenschatontwikkeling
 4. Didactiek van Begrijpend Lezen (basismodule en verdiepingsmodule)
 5. Taaldenkgesprekken in de klas (basismodule en verdiepingsmodule)
 6. Tweedejaars nieuwkomersin de reguliere klas
 7. Coachen van collega’s op taaldidactiek in de klas (voor taalcoördinatoren)

Module 1 is de basismodule en voorwaardelijk voor het volgen van de overige modules. De andere moduleszijn naar keuze. Ook is er de mogelijkheid op een aantal onderwerpen een extra verdiepingsmodule te volgen en gebruik te maken van coaching op de werkvloer, desgewenst met videobegeleiding.

Resultaten

 • Je bent bekend met het proces van eerste en tweede taalverwerving
 • Je kent het Referentiekader Taal en Lezen en weet welke niveaus kinderen eind PO moeten beheersen
 • Je bent op de hoogte van het theoretisch kader van taalverwerving en meertaligheid en kent voorbeelden van meertalige opvoeding in de praktijk.
 • Je bent op de hoogte van de belangrijkste principes van woordenschatontwikkeling en kunt deze toepassen op de situatie in de eigen school.
 • Je bent op de hoogte van de belangrijkste uitgangspunten van goed begrijpend leesonderwijs (leesstrategieën, modelen) en kunt deze toepassen in de eigen lessituatie (verdieping + coaching).
 • Je weet dat taal en denken nauw verwant zijn en dat goede gesprekken noodzakelijk zijn voor taal- en kennisontwikkeling van leerlingen.
 • Je beschikt over de vaardigheden om taalverwervingsgerichte gesprekken in de klas te voeren (verdieping + coaching).
 • Je kunt een individueel handelingsplan maken voor tweedejaars nieuwkomers in je groep.
 • Je kunt collega’s coachen in de klas bij het invoeren van taaldidactische vernieuwingen.

Werkwijze

6 modules van 3 uur, met de mogelijkheid tot verdiepingsmodules en coaching op de werkvloer. Minimaal 10, maximaal 20 deelnemers.

Data/contact

Maatwerk met een eigen team en data is mogelijk. Neem daarvoor contact op met Carola Rooijmans, crooijmans@hetabc.nl.

 

Heb je vragen hierover?

 

 

 

 blog-moniek