Met Woorden in de Weer

Hebben jouw leerlingen een stevige impuls nodig in hun woordenschat?

Met Woorden in de Weer geeft schoolteams inzicht in het belang van goed woordenschatonderwijs en ontwikkelt leerkrachtvaardigheden voor selecteren, aanbieden en oefenen van woorden. Om niet alleen brede, maar ook diepe woordkennis bij leerlingen aan te brengen. En woordclusters, woordwebben en een woordmuur te integreren in de dagelijkse onderwijspraktijk. Leerlingen vergroten zo hun woordenschat, verbeteren de kwaliteit van hun woordenschat en ontwikkelen hun woordenschatnetwerk .

Het meerjarentraject Met Woorden in de Weer start met een intensieve tweedaagse teamtraining door de trainers van Rezulto. Na deze twee dagen kan de leerkracht de volgende dag met de aanpak aan de slag.

Het vervolgtraject verzorgt Het ABC. Onze adviseurs zijn getraind door Rezulto en beschikken over de licentie om Met woorden in de weer te implementeren in de school. We ondersteunen het team door middel van flitsconsulten en teambijeenkomsten bij het ontwikkelen van de competenties Met woorden in de weer. De school stelt daarbij een of meer woordenschatcoördinatoren aan, die worden gecoacht door de ABC onderwijsadviseur. De woordenschatcoördinator werkt samen met de ABC adviseur aan de borging van de aanpak op de school, waarbij Met woorden in de weer deel uitmaakt van het taalbeleid van de school.

Leerkrachten van scholen die eerder getraind zijn, kunnen bij Rezulto een inhaaltraining volgen. Data worden op de website van Rezulto bekend gemaakt. De adviseur van Het ABC kan de getrainde leerkracht coachen op de inpak in de groep.

Zie ook Teamtraining metwoordenindeweer

LOGO 3000 is de uitwerking van de 3000 woorden uit de BAK-lijst in concreet lesmateriaal: woordclusters, woordkalenders en praatplaten. LOGO 3000 is gemaakt voor de voorschool en groep 1-2. Het ABC verzorgt inscholing en implementatie van LOGO 3000.

 

Nieuw scholingsaanbod

Afgelopen weken hebben een aantal Amsterdamse (en Amstelveense) leerkrachten van verschillende nieuwkomersklassen bij ons aan de deur geklopt voor ondersteuning. Er blijkt behoefte te zijn aan scholing op het gebied van woordenschat, met name aan Met Woorden in de Weer. Daarnaast hebben we veel enthousiaste reacties gekregen over de leskist LOGO 3000 in combinatie met Mondeling Nederlands en het thema ‘het Weer’.

Om gevolg te kunnen geven aan de behoefte van leerkrachten en pedagogisch medewerkers die met nieuwkomers werken, hebben Rezulto (Dirkje van den Nulft) en Het ABC (Moniek Sanders) een aanbod ontwikkeld voor het komende schooljaar. Dit aanbod kan (voor Amsterdamse scholen) met de Amsterdamse lerarenbeurs gefinancierd worden.

Met Woorden in de Weer

Het scholingsaanbod bestaat uit een vaardigheidstraject Met Woorden in de Weer. De training en (peer)coaching van MWidW zal starten in augustus 2017 en worden afgerond in januari 2018. Voor deze training in de woordenschataanpak MWidW is zowel individuele- als ook teamaanmelding mogelijk.

Collectief ontwikkelen nieuwe Leskist

Nadat iedereen zich de vaardigheden eigen heeft gemaakt, bestaat er de mogelijkheid om gezamenlijk een ‘lessenreeks gekoppeld aan een prentenboek/leestekst’ te ontwikkelen voor het nieuwkomersonderwijs. Bij deze lessen zullen zowel de BAK-woorden, de WAK-nieuwkomers woorden en LOGO 3000 en groep 3 centraal staan.

De kosten voor het hele traject bedragen € 2.000,- per deelnemer. Daarin is € 200,- per deelnemer opgenomen voor een eventuele vervanger voor de les.

De trainingen zullen op een externe locatie plaatsvinden en de bijeenkomsten zullen rouleren op de verschillende scholen.

Er bestaat een mogelijkheid om alleen voor het Met Woorden in de Weer traject te kiezen.

Bekijk hier het hele programma, met meer informatie over dit traject.

Aanmelden

Graag bij interesse onderstaand formulier invullen.
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact op.

Heb je vragen hierover?

Monica de Wit
Onderwijsadviseur Taal & VVE

06 31 63 15 47

mdewit@hetabc.nl

Mijn profiel