Mondelinge taaldidactiek voor NT2-leerlingen

In deze cursus leer je hoe je de mondelinge taalontwikkeling van nieuwkomers en andere NT2-leerlingen kunt stimuleren. De cursus is ontwikkeld door Eduseries in Utrecht, in nauwe samenwerking met taalexperts Folkert Kuiken en Resi Damhuis. Het ABC en Eduseries werken samen om de cursus ook in Amsterdam aan te bieden!

In de cursus is veel aandacht voor taaldenkgesprekken. ABC-adviseur Hanna Kuijs onderzocht samen met Resi Damhuis hoe je dit soort gesprekken kunt inzetten om de mondelinge taalvaardigheid van nieuwkomers te stimuleren. Ook met weinig taal kunnen leerlingen al meedoen. En juist daarvan leren ze veel taal!

De cursus bestaat uit een combinatie van online leren, studiebijeenkomsten en opdrachten.  De digitale onderdelen doe je in de digitale leeromgeving van Eduseries. Je deelt zelf je tijd in en bepaalt je eigen tempo. Tijdens de studiebijeenkomsten ga je met onderwijsadviseur Hanna Kuijs de diepte in. Je gaat aan de slag met opdrachten en krijgt individuele feedback.

Programma

De cursus bestaat uit twee modules:

 

Module 1: Meertaligheid & NT2

In de eerste module krijg je een introductie op het onderwerp meertaligheid. Je kijkt hiernaar vanuit verschillende invalshoeken, onder leiding van Folkert Kuiken: bijzonder hoogleraar Nederlands als tweede taal en meertaligheid aan de Universiteit van Amsterdam.

De module is geheel online: je bekijkt video's, leest achtergrondartikelen en je krijgt opdrachten, waarvan sommige plaatsvinden in jouw eigen klas. Je kunt de opdrachten ook samen maken met een collega. De video's en teksten geven informatie en zijn aangevuld met praktijkopdrachten en kennisquizzen. In deze opdrachten krijg je de mogelijkheid de geleerde inhoud te vertalen naar - en toe te passen in - je eigen dagelijkse praktijk.

Na afronding van de eerste module

- kun je de belangrijkste algemene inzichten over meertaligheid verwoorden.

- kun je theoretische kennis over meertaligheid verbinden aan je eigen praktijk.

- weet je vanuit de literatuur waar je op kunt letten bij de omgang met meertalige kinderen.

- heb je handvatten gekregen om jouw NT2-onderwijs verder te verbeteren.

Module 1 duurt ongeveer 2 uur. Omdat al het materiaal online staat, kun je de module volgen waar en wanneer je wilt.

 

Module 2: Mondelinge taalvaardigheid

In de tweede module ga je dieper in op de mondelinge taalontwikkeling van NT2-leerlingen. Je leert hoe je taalontwikkeling kunt stimuleren met behulp van taaldenkgesprekken.

De module bestaat uit drie online hoofdstukken en twee studiebijeenkomsten. In het eerste online hoofdstuk krijg je via videocolleges theorie over taaldenkgesprekken aangereikt die voor jouw praktijk van belang is. In de studiebijeenkomst verbind je samen met de docent en collega’s deze kennis met je eigen schoolsituatie: waar verrijken taaldenkgesprekken jouw onderwijs?

In het tweede deel van de module verdiep je deze kennis aan de hand van praktijkvoorbeelden van anderen: hoe herken je goede taaldenkgesprekken? Vervolgens pas je de kennis over mondelinge taaldidactiek toe in je eigen dagelijkse praktijk: je gaat zelf taaldenkgesprekken voeren. In de aansluitende studiebijeenkomst formuleer je met de expert-docent en je collega's suggesties en tips voor je eigen praktijk.

Met de tweede module kom je stapsgewijs tot kennis en vaardigheden die voor je dagelijkse praktijk relevant zijn:

- stap 1: waarom zijn taaldenkgesprekken noodzakelijk voor NT2-leerlingen?

- stap 2: hoe zien taaldenkgesprekken er precies uit?

- stap 3: hoe realiseer ik taaldenkgesprekken zo goed mogelijk in mijn eigen praktijk?

De tweede module neemt in totaal ongeveer 20 uur in beslag.

Graag bij interesse voor praktische vragen contact opnemen met Anneke Legel
Voor inhoudelijke vragen met Hanna Kuijs

Aanmelden

Je kunt je individueel aanmelden of met je hele team via onderstaand formulier:

Aanmelden Training: Zien is Snappen

  • Deelnemer gegevens

 

 

Heb je inhoudelijke vragen hierover?
Neem dan contact op met:

Hanna Kuijs
Onderwijsadviseur

hkuijs@hetabc.nl

Mijn profiel

 

Heb je praktische vragen hierover?
Neem dan contact op met:

Anneke Legel
Projectbureau

020 - 799 00 61

alegel@hetabc.nl

Mijn profiel