meertaligheid en NT2 (peuters/onderbouw)

Werk je met nieuwkomers, vluchtelingen of asielzoekerskinderen in een peutergroep of de onderbouw? Heb je behoefte aan meer kennis op gebied van NT2-onderwijs om je onderwijsaanbod te versterken op een of meerdere gebieden van de taalverwerving (zoals woordenschatverwerving, mondelinge taalvaardigheid of lezen), maar heb je niet direct tijd of gelegenheid een uitgebreide NT2-opleiding te volgen? Dan biedt het ABC jou of je team de mogelijkheid tot coaching/scholing/begeleiding op maat op basis van de vragen die er leven en de praktijksituatie waar je mee te maken hebt.

De volgende onderwerpen kunnen bijvoorbeeld aan bod komen:

Module 1 NT2 en meertaligheid (introductiemodule)

Wat is taalverwerving, wat is het verschil tussen het leren van je moedertaal (eerste taalverwerving) en het leren van een tweede taal (tweedetaalverwerving). Wat is een goede didactiek voor het leren van Nederlands als tweede taal? Hoe ga je om met de meertaligheid van kinderen?

Module 2 Mondelinge Taalvaardigheid: Total Physical Response + gesprekken voeren

Op welke manier werk je aan de mondelinge taalvaardigheid van een nieuwkomerskind? Wat is de Total Physical Response en hoe kun je de principes uit deze aanpak toepassen?

Hoe kun je gesprekjes voeren met kinderen die nog een kleine taalvaardigheid in het Nederlands hebben?

Module 3 Woordenschatverwerving

Wat is het belang van woordenschat, hoeveel woorden kunnen jonge nieuwkomers leren in een jaar eerste opvang en wat is een effectieve didactiek om jonge kinderen woorden te leren? Wat is het verschil tussen incidenteel en intentioneel woordenschatonderwijs?

Module 4: Klankvaardigheid (uit Zien is snappen)

Welke klanken heeft het Nederlands en op welke manier kun je (jonge) kinderen de klanken uit het Nederlands leren?

Heb je praktische vragen over deze training?

Anneke Legel
Projectbureau

06-82045955

alegel@hetabc.nl

Mijn profiel

Heb je inhoudelijke vragen over dit aanbod?