Trainingen begaafdheid en cognitief talent

We vinden het belangrijk om in het Amsterdamse en Diemense onderwijs tegemoet te komen aan de ontwikkelingsbehoefte van (hoog)begaafde leerlingen. Daarom is het belangrijk dat op scholen kennis aanwezig is over het identificeren en begeleiden van deze groep leerlingen. Deze trainingen helpen om die kennis over (hoog)begaafde leerlingen te vergroten.

In januari en februari 2023 verzorgen wij in opdracht van het Samenwerkingsverband PO Amsterdam-Diemen een aantal trainingen op het gebied van begaafdheid en cognitief talent. Deelname is geheel kosteloos.

Trainingen

Zo leer je in de Basiscursus begaafdheid onder andere op welke wijze je het cognitief talent van je leerlingen kunt signaleren. Bij de training Vroegsignalering focussen we ons vooral op jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en bij de training Onderwijsaanpassingen in de klas bieden we je concrete handvatten die je in de lespraktijk kunt toepassen om tegemoet te komen aan hun specifieke onderwijsbehoeften.

Inschrijven

Bekijk op de speciale website van het Samenwerkingsverband de data van de trainingsmiddagen. Hier kun je je ook (kosteloos) inschrijven: www.hbamsterdamdiemen.nl

Je kunt met alle vragen rondom begaafdheid en talentontwikkeling bij Het ABC terecht.

Wil je persoonlijk advies?

Jaap Verouden
Onderwijsadviseur

06 - 31 63 16 26

jverouden@hetabc.nl

Mijn profiel

 

Tip: De Gids. Met een hoofdstuk van ABC'er Jaap Verouden over peergroeponderwijs (bijvoorbeeld in de vorm van een plusklas)

 

Aanbod van Het ABC

Different Day

‘Different Day’ (DD) is een onderwijsvoorziening voor cognitief talentvolle leerlingen dat gebaseerd is op het gedachtengoed van Day a Week School (DWS).

 

Lees meer

Workshops begaafdheid

Wil je als leerkracht of interne begeleider beter begaafde leerlingen op school kunnen signaleren? Wil je weten wat hun kenmerken zijn, wat de risico’s zijn en wat de achterliggende theorie is? en/of wil je een vervolgworkshop volgen met meer informatie over hoe je kunt compacten en verrijken?

Lees meer

Consult begaafdheid

Heb je vragen over een of meerdere begaafde kinderen in je klas? Of wil je als IB-er weten welke verrijkingsmaterialen er bestaan en welke mogelijk kunnen worden aangeschaft door school? Een consultgesprek kan je daarbij verder helpen.

Lees meer

Specialistisch begaafdheidsonderzoek

Een begaafdheidsonderzoek kan inzicht bieden in de specifieke onderwijsbehoeften van begaafde leerlingen.

 

Lees meer

Kiene Kleuters

In deze workshops leer je welke concrete werkvormen en methodieken je kunt toepassen in de klas om de kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong meer uit te dagen en daarmee beter aan te sluiten bij hun ondersteuningsbehoeften.

 

Lees meer

Groeidoelen plusklas

Wil je in de plusklas werken aan essentiële vaardigheden voor leren en leerplezier?

 

 

 

 

Lees meer

Vormgeven beleid begaafdheid

Werkt je school op meerdere fronten op het gebied van begaafde kinderen, maar staat er nog niets op papier? Wij kunnen je helpen met het opzetten van een multifunctioneel en schoolbreed beleidsplan.

Lees meer

Opzetten HB-netwerk

Begeleiding bij het opzetten en uitvoeren van een bestuursbreed netwerk van begaafdheidscoördinatoren/-experts.

 

Lees meer

Opzetten plusklas

Heeft jouw school een plusklas of wil je een plusklas gaan opzetten? Wil je advies in welke doelen je als plusklas zou willen nastreven, welke materialen je kunt inzetten en welke leerkrachtvaardigheden er nodig zijn?

Lees meer

Training begaafdheid en cognitief talent

De komende maanden verzorgen wij in opdracht van het Samenwerkingsverband PO Amsterdam-Diemen een aantal gratis trainingen op het gebied van begaafdheid en cognitief talent.

Lees meer

 

Opleiding Ritha (ECHA gekwalificeerd)

Zijn er veel hoogbegaafde leerlingen op jouw school en wil je hen blijven uitdagen? Een expert op het gebied van (hoog)begaafdheid biedt dan uitkomst.

Lees meer

Recent verschenen publicaties

NU verkrijgbaar:

De Lessen van Day a Week School

Hoera! DWS bestaat 10 jaar en dat vieren wij met de lancering van ons allereerste boek: De lessen van Day a Week School – over het onderwijs aan cognitief getalenteerde leerlingen.

Onze Collega’s: Jaap Verouden en Annelies de Muijnck zijn trots op het resultaat en we hopen hiermee zoveel mogelijk collega’s in onderwijsland te inspireren.

 

Het boek is in te zien en te bestellen via: leuker.nu/day-a-week-school

 

Artikel Talent magazine

Onze collega en specialist begaafdheid Maaike Goddijn schreef voor magazine Talent een artikel over waarom er minder meisjes deelnemen aan verrijkingsprogramma's als de Day a Week School.

Lees hier het hele artikel 

Artikel Gifted magazine

In Gifted Magazine (herfst 2020) is een artikel verschenen over het jubileumboek van DWS 'Lessen van Day a Week School' met een interview met Jaap Verouden en Annelies de Muijnck. Een greep uit het artikel: "Tien jaar Day a Week School (DWS) betekent tien jaar ontwikkeling, samenwerking en afstemming om goed onderwijs voor cognitief getalenteerde leerlingen neer te zetten. Die schat aan ervaring werd vastgelegd in het boek De lessen van Day a Week School. Een praktisch boek, met een theoretische basis en mooie persoonlijke verhalen van leerkrachten die zelf opbloeiden van dit bijzondere onderwijs." Lees hier het hele artikel.

Lees hier het hele artikel

Artikel Beter Begeleiden

Voor het blad ‘Beter Begeleiden’ van de LBBO schreven Jaap Verouden en Annelies de Muijnck een artikel met tips voor meer samenhang tussen het regulier en verrijkend onderwijs.

Lees hier het hele artikel