Wetenschap en Technologie (W&T)

Het team W&T van Het ABC helpt scholen met vragen op het vlak van wereldoriëntatie, onderzoekend en ontwerpend leren, thematisch werken en 21ste eeuwse vaardigheden. We zijn op de hoogte van recente ontwikkelingen zoals curriculum.nu en helpen scholen met het vormgeven van effectief onderwijs, gericht op kennis én vaardigheden.

We begeleiden scholen het liefst voor langere tijd en leveren daarbij maatwerk. We luisteren en kijken goed wat er in déze situatie op déze school en met dít team wenselijk is en kunnen daardoor aansluiten bij de ontwikkeling van de school. We kunnen een workshop of studiedag verzorgen, een werkgroep of individuele leerkracht ondersteunen, begeleiden bij het kiezen van een nieuwe methode en adviseren bij het opstellen van een visie en beleid.

Onderaan deze pagina staan voorbeelden van hulpvragen waarbij het team W&T kan ondersteunen, maar liever bespreken we persoonlijk waarmee we kunnen helpen. Dylan Hyman is de contactpersoon voor het team W&T en denkt graag mee.

 

Wil je meer weten hierover?

Dylan Hyman
Onderwijsadviseur Wetenschap en Technologie

06 – 24 23 97 26

dhyman@hetabc.nl

Mijn profiel

Gratis lesmateriaal

Het ABC gaat met steun van de @NVORWO de onderzoekscyclus van W&T in combinatie met het rekenonderwijs toegankelijk maken voor in de klas. Door het gebruik van filmfragmenten is de onderzoekscyclus laagdrempelig, gemakkelijk en vakoverstijgend in te zetten. Onbewust zijn de kinderen met allerlei rekenkundige doelen bezig, als het berekenen van een gemiddelde, het maken van een grafiek en werken met de mediaan.

Je kunt het lesmateriaal (handleiding, instructievideo's en werkbladen) hier downloaden.

Aanbod van Het ABC

Workshop Mini-Designathon

Zoek je een leuke activiteit voor het hele team die je later kunt toepassen in de klas? Ervaar hoe leuk Ontwerpend Leren is met een “mini-Designathon” workshop!

Lees meer

Onderzoek met Rekenen, Wetenschap en Technologie

Gratis lesmateriaal. Het ABC heeft samen met @NVORWO de onderzoekscyclus van W&T in combinatie met het rekenonderwijs toegankelijk gemaakt voor in de klas.

Lees meer

TaalTechniek

Kinderen leren het meeste door middel van authentieke interactie. Hoe kan je dat stimuleren in de nieuwkomersklas? Met Ontwerpend Leren! Lees meer hier:

Lees meer

Digitale geletterdheid

In het nieuwe curriculum komt het leergebied digitale geletterdheid. Willen jullie je daar op voorbereiden? En zijn jullie op zoek naar een methode of leerlijn digitale geletterdheid? Onze adviseurs ondersteunen bij dit soort vraagstukken.

Rekenen en W&T

Willen jullie leren hoe je rekenonderwijs  betekenisvoller maakt door het toe te passen tijdens lessen onderzoekend en ontwerpend leren? Onze Reken en W&T specialisten leren je hoe je de raakvlakken tussen rekenen en W&T benut om je onderwijs te versterken.

Lees meer

Taal en W&T onderwijs

Willen jullie de taalontwikkeling stimuleren en daarbij gebruik maken van de betekenisvolle context van W&T? Het ABC denkt mee over het benutten van de kansen die W&T biedt op het gebied van woordenschat, lees- en schrijfvaardigheid en hogere orde denken.

Lees meer

Onderzoeken en ontwerpen

Willen jullie op school een start maken met onderzoekend en ontwerpend leren? Of de toepassing ervan uitbreiden, bijvoorbeeld naar thematisch W&T onderwijs? Het ABC helpt bij het vormgeven van effectief onderwijs met aandacht voor kennis én vaardigheden.

Quick Scan W&T

Er komt een herziening van de kerndoelen. Willen jullie weten wat deze veranderingen voor jullie school betekenen? Het ABC is op de hoogte van de ontwikkelingen rondom curriculum.nu en onze Quick scan W&T maakt duidelijk welke aandachtspunten er zijn.

Lees meer

Nieuwe methode

Zoekt jouw school een nieuwe methode voor wereldoriëntatie of overwegen jullie om over te stappen op thematisch onderwijs? Het team W&T van Het ABC ondersteunt bij het maken van een keuze die bij de school past.

Thematisch W&T onderwijs

Heeft jouw school gekozen voor (zelf ontworpen) thematisch of projectmatig W&T onderwijs? En zoeken jullie nieuwe pedagogische en didactische vaardigheden om dit goed uit te kunnen voeren? Ons W&T team ondersteunt met praktische handvatten.